.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

 

 

 

 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ПЛАН.

1.   Поняття  податк мен та його основні складові

2.   Організація податк мен

2.1.      органи управління в сфері податк мен

2.2.      правове регламентування діяльності податк органів

2.3.      структура ДПА та її функції

2.4.      права ДПА

2.5.      відповідальність платників податків

 

 

 

УПРАВЛІННЯ  - це сукупність прийомів та методів цілеспрямованого впливу на об’єкт зметою досягнення певного результату.

 

ОБ’ЄКТОМ впливу в сфері податк діяльності є відносини з приводу розподілу вартості ВНП, а РЕЗУЛЬТАТОМ  має бути з одного боку  - формування централізованого грошового фонду держави, а з іншого  - створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – сукупність прийомів та методів з приводу розподілу ВНП = централізований фонд держави + сприятливі умови господарювання.

 

Податковий мен включає такі складові :

1)     Законодавча діяльність ;

2)     Планування податків ;

3)     Контроль за вірністю нарахування і своєчасністю  сплати податків

 

1)    та 2) – стратегічне управління; 3)- тактичне.

 

2)    – В свою чергу контроль податк органів має такі складові :

а)  Облік платників податків ;

б)  Контроль за своєчасністю перерахуквання податків в належних сумах ;

в)  Проведення камеральних , документальних  та тематичних перевірок дотримання податк законодавства.

 

2.1.

 

Органамми управління є :

1)    ВР, Апарат Президента – загальне керівництво; ВР – розгляд і затвердження податк законодавства; розгляд і затвердження бюджету ( де складова – податки); розгляд і затвердження звітів про діяльність податк органів; виконання бюджету. Апарат Президента – видання указів з питань оподаткування.

2)    Державна Податкова Служба( далі  - ДПС)

3)    Фін органи( мінфін, фін управління , відділи) – планування податківЮ звіти про виконання доходної частини бюджету.

4)    Державтоінспекції – контроль за сплатою податку з власників тр-них засобів;

5)    Митні органи – контроль за вірністю обчислення і своєчасністю перерахування мита

6)    Нотаріат( держ мито), казначейство( касове виконання бюджету), КМ,Держадміністрації, ЖЕКи( податок на собак) і т.д.

 

 

2.2.

Правове регламентування  складає основу податк діяльності. Основними правовими документами , якими керуються податк органи в цій роботі є :

1)    Закони України;

2)    Укази Президента;

3)    Інструкції ДПА;

4)    Роз’яснювальні листи ДПА.

 

Закони є відправною точкою , але недостатньою для організації діяльності податк органів. Вони тільки визначають основні принципи + основні елементи системи оподаткування , тобто – платники, ставки , пільги, ою’єкти і т.д., але потрібні більш докладні документи – Інструкції.

Окрім інструкцій використовуться також роз’яснювальні листи, але їх існування свідчить про низький рівень підготвки законів та інтрукцій.

 

2.3.

Податкова служба в У. Створена у 1990 році( закон), вона включала три рівні : 1) ДПІ;2) Податк інспекції в областях, +київ+севастополь;3) ДПІ міст/районів/районів міст.

1996 рік – Указ Президента – на базі ДПІ створені ДПА( теж три рівні).

1998 рік – на базі низових ДПа створені ДПІ.

 

Давданнями органі ДПС є :

1)     Здійснення контролю за дотримання податьк законодавства;

2)     Внесення пропозицій щодо вдосконалення податк законодавства;

3)     Прийняття у відповідних випадках нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування .

4)     Формування та ведення державного Реєстру фіз осіб – платників податків + Єдиного банку даних про платників податків – юр осіб.

5)     Запобігання злочинам та іншим правопорушщенням , віднесеним Законом до компетенції податк міліції.

 

Структура і завдання ДПІ міст/районів/районів міст :

1)     Управління непрямих податків ;

2)     Управління організації документальних перевірок юр осіб

3)     Управління оподаткування фіз осіб

4)     Управління прямих податків

5)     Управління роботи з платниками податків

 

Функції ДПІ низової ланки :

1.    забезпечення обліку платників податків ;

2.    контроль за своєчасністю подання податк документів

3.    здійснення контролю за валютними операціями

4.    контроль за дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням ЕККА

5.    облік векселів на сплату податків

6.    забезпечення використання та своєчасне стягнення фін санкцій

7.    аналіз причин та оцінка даних про факти порушень податк законодавства

8.    перевірка фактів приховвання і заниження сум податків

9.    передання відповідним правоохоронним органам матеріалів по кримінальних порушеннях

10.  проведення роботи , пов’язаної з виявленням, обліком та оцінкою безгосподарного майна та майна, що перейшло у власність держави

11.  розгляд звернень та скарг громадян з питань оподаткування

12.  подання відповідним фін органам і Держказначейству звітів про надходження податків ті інших платежів

13.  здійснення контролю за наявністю марок акцизу на алкогольні та тютюнові вироби

14.  роз’яснення порядку використання податк законодавства.

 

Пп. 2.4.,2.5. – отксерить. Основа лекции  - Закон “Про ДПС”. Представить потом лекцию в виде схемы.

 

 

ТЕМА 2. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.

 

ПЛАН.

1.    Облік платників податків – юр. Осіб

2.    Облік платників податків – фіз осіб

 

 

Ê

 

Облік платників ведеться відділом оліку і обробки даних , окремо фіз та юр осіб.

З метою облік юр осіб створюється єдиний банк даних про платників податків юр осіб.

В нього заносяться всі підприємства , що знаходяться на тер. Району чи міста + їх філії, відділення та інші структурні підрозділи незалежно від місця знаходження + облік філій та відділень ведеться по місцю їх знаходження.

            Дані в обліковий реєстр заносяться по групам підприємств  різних форм власності. В кожній виділяються галузі н/г. По кожному підприємству вказується як ведуться розрахунки з бюджетом( централізовано головним підприємством або децентралізовано).

            В єдиному банку даних по кожному платнику вказуються такі реквізити :

1)    повна назва підприємства, його філій та відділень;

2)    адреси та номери телефонів ;

3)    форма власності;

4)    підпорядкування

5)    дата реєстрації

6)    види податків, які сплачує підприємство;

7)    вимди пільг, які воно використовує ;

8)    №р/р, дата його відкриття;

9)    дата отримання заяви про взяття на облік;

10)  найменування бюджетів, до яких сплачує податки.

Для реєстрації в податк органах підприємства зобо’язані  подати  в ДПІ за місцем знаходження документи за встановленим передіком ( заява, копія Статуту, свідоцтво про реєстрацію, виписку з банку про відкриття р/р і т.д.)

Податк органи перевіряють вказані в заяві дані і за відсутності зауважень протягом 10 днів реєструють підприємство і заносять його до єдиного банку даних.

У подальшому підприємство має подавати в ДПІ відомості про зміни у їхній діяльності, пов’язані з джаними, наведеними в заяві.

Інформація про зміни подається в 10-денний строк.При зміні місцезнаходження підприємства за його новою адресою пердаються: заява+справа підприємства з додатком-копією особового рахунку, або довідки про стан розрахунків з бюджетом.

Податк органи проводять відповідну роботу з метою встановлення повноти обліку платників податків. Для цього вони використовують відповідні дані ві тих організацій , діяльність яких пов’язана з відкриттям нового підприємства( банки – про відкриття/зміну/закриття  р/р; від підприємств зв’язку  - про підприємства, яким встановлені телефони; від організацій архітектури – про дозволи на нове будівництво, здані в експлуатацію об’єкти; в страх органів – про нові договори страхування ).

            Окремо в податк органах ведеться реєстр платників ПДВ.Зареєструватись тут обов’язково потрібно для тих платників, в яких об’єм оподаткованих опперацій за останні 12 місяців перевищів 600 н.м.д.г.( за законом) або 1200 ( за Указом).

            Заява про реєстрацію юр особи як платника ПДВ подається в ДПІ не пізніше 20ти календарних днів після закінчення місяця . в якому було досягнено зазначений обсяг оподаткованих операцій.

            Якщо особа не зареєструвалая , то – фін санкції:

1.    Якщо особа не не здійснила оподаткованих операцій після закінчення граничного строку для реєстрації – 20 н.м.д.г.;

2.    В разі здійснення таких операцій – штраф на суму ПДВ, на рахованого на загальну суму продажу, але не меньше ніж 20 н.м.д.г.

 

Також окремо ведеться реєстр постійних представництв нерезидентів як платників податків на прибуток. Реєстрація – протягом 10 днів.

 

Ë

 

До 1996 року реєстрації  в ДПА підлягали  тільки громадяни-підприємці без права юр особи.Для обліку цих платників і стану їх розрахунків з бюджетом велась Книга.

            Крім цього велась алфавітна книга, яка була обліковим реєсмтром громадян, що отримують доходи не лише за місцем основної роботи ( на підставі довідок підприємств та фіз осіб-підприємців про виплачені доходи/прибутковий податок).Ьаким чином, облік охоплював лише специфічні катогорії платників

            З 31.01.1996  - Держ Реєстр фіз осіб-платників податків = облік всіх громадян.Створення держ реєстру забезпечує:

1)    Повний облік фіз осіб – платників податків;

2)    Організацію автомат обробки інфо про сплату податків фіз особами

3)    Взаємодію податк органів з метою забезпечення контролю за вірністю / своєчасністю сплатим поадтків фіз особами

4)    Організацію довідкової інформації для взаємодії податк та інших держ органів.

 

Держ реєстр створюється вищою ланкою ДПС і складається з інфо фонду , що міститься у базах даних податк органів всіх рівнів. До інфо фонду – такі дані:

1.    індивід ідентифікац номери

2.    заг. відомості про фіз осіб – платників

3.    інфо про сплату податків

 

Джерелами формування інфо фонду є :

-          дані ДПІнспекцій

-          інфо підприємств

-          інфо виконкомів місцевих Раднардепів, уповноважених проводити державну реєстрацію фіз осіб, як суб’єктів підприємницької діяльності

-          відомості відділів МВС про громадян, що прибули на проживання в даний район

-          відомості загсів

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ :

1)    якщо у фіз особи є осн місце роботи , то він повинен заповнити облікову картку за осн місцем роботи , яка передається бухгалтерією до податк органів

2)    якщо громадянин – підприємець, або не має осн. Місця роботи але отримує доходи, він повинен самостійно з’явитися в ДПІ, заповнити облікову картку для отримання ідентифікаційного номера.

 

Створення держ реєстру зумовлює такі функції податк органів :

-          забезпечення підприємств і т.д. , які використовують найманих робітників, інструктивними матеріалами про порядок  і умови передачі в податк органи інфо+ бланками ( облікова картка, відомості до держ реєстру фіз осіб)

-          перевіряти документи, що надійшили від підприємств з точки зору вірності і повноти заповнення.При порушеннях – на доопрацювання. Фактичні надходження та повернення відмічаються в спеціальному журналі

-          виконувати комп’ютерну обробку інформації

-          надсилати після присвоєння ідентифікаційних номерів повідомлення фіз особі про необхідність з’явитися в ДПІ для отримання

-          видавати довідку з Ідент. Номером з обов’язковою реєстрацією факту видачі в спеціальному журналі

-          після реєстрації облікові картки громадян передаються в архів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0