.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА

Тема: Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів)

 

Мета роботи: Вивчити закономірності послідовного і паралельного сполучення провідників. Вчитись складати електричне коло.

 

Необхідне обладнання:       1. Джерело струму.

2. Амперметри – 3 шт.

3. Вольтметри – 3 шт.

4. Реостат.

5. Невідомі опори – 2 шт.

6. Ключ.

 

ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ

         Послідовним сполученням опорів називається таке сполучення, при якому кінець першого опору сполучається з початком другого, кінець другого опору сполучається з початком третього опору і т.д.

 

 

         При послідовному сполученні опорів сила струму протікає через кожний опір однакова, загальна напруга на послідовно сполучених опорах дорівнює сумі напруг на окремих опорах і загальний опір дорівнює сумі окремих опорів.

         U=U1+U2+U3

         Rекв.=R1+R2+R3

 

                I=I123

         Паралельним сполученням опорів називається таке сполучення, при якому одні кінці опорів сполучені в один вузол, а другі кінці опорів сполучені в другий вузол. При паралельному сполученні сила струму в загальній частині кола дорівнює сумі струмів в паралельних вітках, а напруга на кожний опір одинакова.

         При паралельному сполученні опір зменшується, тому що збільшується поперечний переріз. Загальний або еквівалентний опір при паралельному сполученні визначається по формулі:

 

ПОРЯДОК  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ

І. Послідовне сполучення:

1.     Складаємо коло по схемі:

 

 

 

 

2.     Виміряємо амперметром силу струму в колі І та напругу на опорах (U1i U3) і загальну напругу (U).

3.     Перевіряємо формулу: U=U1+U2

4.     Визначаємо опори: ; .

5.     Перевіряємо формулу: R=R1+R2.

6.     Результати виміру заносимо в табличку:

I

U1

U2

U

R1

R2

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Паралельне сполучення

1.     Складаємо коло по схемі:

 

 

 

 

2.     Виміряємо силу струму в загальній частині кола ( І ) та паралельних вітках (І1, І2) та напругу (U).

3.     Перевіряємо формулу: І=І12

4.     Визначаємо опори: ; ; ;

 

5.     Перевіряємо формулу:

 

6.     Результати виміру заносимо в табличку:

№ п/п

U

I1

I2

I

R1

R2

Rекв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАСТИ  ЗВІТ  ПРО  ВИКОНАНУ  РОБОТУ

1.     Оформити результати виміру.

2.     Нарисувати схеми електричних кіл.

3.     Коротко, своїми словами описати виконання роботи.

4.     Відповісти на питання:

а) яка залежність між опорами і напругою при послідовному сполученні?

б) яка залежність між опором 21 струмом при паралельному сполученні опорів?

в) чому дорівнює еквівалентний опір при паралельному сполученні “   “ однакових провідників, опір кожного із них?

г) де використовують послідовне сполучення?

д) де використовується паралельне сполучення?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0