.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ

qvdgs qdfsgdfhd

Украинская Баннерная Сеть
Loading

 

 

 

Реферат з курсу 

Системи та інструментальні засоби програмування 

 

на тему:

 

“ Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

 

 

 

Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних. Найчастіше, бази даних як певний підбір даних, організовані за допомогою таблиць. В реляційних базах даних таблиці представляють інформацію про об”єкти одного типу. Одиницею таблиці є запис, що містить декілька полів.

Створювати таблиці в Delphi, проводити їх модифікацію та отримувати з них дані  можна, зокрема, через написання на мові SQL (Structured Query Language) запитів. Основними групами операторів SQL є  оператори визначення даних та оператори маніпулювання даними.

Оператори визначення даних дозволяють створювати і видаляти таблиці, змінювати визначення таблиць і додавати правила цілостності.

Створення таблиць.

 

 

          CREATE TABLE students (surname char(20),

                                                                       name char(10),

                                                   faculty char(30));


         При запуску цього запиту створюється таблиця з ім”ям students, в якій є поля surname, name, faculty, course текстового типу.

 

 

 

Вилучення таблиць.

SQL

                     DROP TABLE students

При запуску цього запиту таблиця students знищується.

 

         Оператори маніпулювання даними  використовуються для видалення, додавання та пошуку записів в таблицях.

Додавання записів.

  Щойно створену таблицю students можна заповнити даними.

 

                       INSERT INTO students.db

                       VALUES (“Vasechkin”, “Vasya”,”DKT”)

 


Інструкція VALUES вставляє в таблицю students один рядок, параметри VALUES:  (“Vasechkin”, “Vasya”, ”DKT”) записуються у відповідні поля таблиці.

 

Модифікація даних.

                       UPDATE students.db


                       SET name=”Petya”

 

 

 

Видалення даних.

                     DELETE FROM students.db

                     WHERE faculty=”DKT”

Цей запит видаляє всі записи в таблиці, що відповідають обмеженням, заданих інструкцією WHERE. В даному випадку з таблиці students видаляється один рядок, що містить запис про студента Vasechkin.

Пошук даних.

Вибір даних з таблиці здійснюється за допомогою інструкції SELECT.

                     SELECT surname, name

                     FROM “students.db”

                     WHERE  faculty=’DKT’


 

 

 Для виконання всіх попередніх вправ було використано Database Desktop, але все це можна зробити і за допомогою елемента керування TQuery в програмах, написаних на Delphi.

·        Створюємо новий проект.

·        Вставляємо компоненти TQuery  і TDataSource з відповідними іменами Query1 і DataSource1.

·        Встановлюємо поле DatabaseName компоненту TQuery в відповідний робочий аліас, а поле DataSet елементу TdataSource в Query1.

·        Вибираємо компонент TQuery і відкриваємо редактор запитів.

·        Запит.

 CREATE TABLE subject (name char(20),

                                                   teacher char(10),

                                                   semestr char(30));

·        Підтвердження запиту (OK)

·        Встановлюємо поле Active компонента TQuery в True.

Результат – створення таблиці subject з полями name, teacher, semestr.


·        Заповнюємо таблицю даними.

Для цього в поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery і DataSource, з відповідними іменами Query2 і DataSource2.

·        Таким же чином пишемо другий запит.

                       INSERT INTO subject.db

                       VALUES (“math”, “Ivanov”,”summer”)

·        Далі – все теж.

Результат – в таблиці з”являється один запис.


·        Тепер можна вибрати дані з таблиці і показати їх через форму.

·        В поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery, TDataSource і DBGrid з відповідними іменами Query3, DataSource3 і DBGrid3.

·        Поле DataSource компоненту DBGrid встановлюємо в DataSource3.

·        Пишемо запит.

                             SELECT *

                             FROM subject

·        Далі – все те саме.

Результат - :


 

         Не дивлячись на те, що Delphi завдяки BDE підтримує більшу частину стандартного синтаксису SQL, вона не підтримує його повністю.      Проблема полягає в тому, що перша стандартна специфікація SQL була не досконала, і у розроблювачів баз даних з”явилася нагода самостійно розроблювати версії SQL з метою підсилення їх працездатності. Нова версія SQL – SQL2 має багато можливостей. На жаль, BDE не підтримує SQL2, принаймі з плоскими файлами. Компоненти Delphi дозволяють проводити вставку, видалення, модифікування даних та ін. Використовуючи ці засоби можна досягти більшого контролю порівняно з SQL.

 

Отже, таблиці можна створювати за допомогою SQL безпосередньо в Database Desktop, для запуску операторів з Delphi використовується компонент TQuery. Це не єдині можливості створення таблиц, створити таблицю без використання SQL можна також за допомогою компонента Ttable.

 

 

 

 

Використана література:

 

1) Джефф Когсвелл. Программирование баз данных в

    Delphi 2.0.-Минск, 1997.- 446с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Украинская Баннерная Сеть