.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностична модель служби управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибирається служба управління персоналом Manager. Юридична форма - Товариство. Форма власності - приватна. Характер виробництва - виробництво послуг. Наше підприємство займається наступними видами діяльності: Розробка комплексних рекламних компаній, пошук робочих місць,проведення презентацій, навчання кадрів. Підприємство з точки зору технології є малосерійним. Дане підприємство використовує наступні види ресурсів:

·     Матеріальні (Обладнання, транспорт, енергоносії, витратні матеріали, )

·     Інформаційні (Про клієнта, про конкурентів, про ціни на послуги, про появу нових послуг в цій сфері діяльності, ринок труда)

·     Трудові (Персонал фірми)

·     Фінансові ( Рахунок в банку, кредит)

2. Необхідна чисельність управлінського персоналу є наступною:

·     4 топ-менеджера

·     11 менеджерів середньої ланки

Загальна чисельність працюючих - 95 чоловік.

3. Принципи розподілу праці: на основі функціональної і професійної приналежності.

4. При представленні підприємства як систему доводиться розглядати, спочатку технічну і соціальну частини окремо.

·     Технічна система нашої організації включає в себе: обладнання, капітал, будівля, транспорт, джерела інформації.

·     Соціальна  система представлена персоналом фірми, всією безліччю соціальних відносин, комунікацій, як між клієнтом і персоналом, так і  досвідом в спілкуванні.

Взаємодії соціальною і матеріально-речовинною системами відбувається на основі внутрішніх потреб організації, направлених на рішення поставлених задач.

5. Спроба проаналізувати зовнішні чинники впливу на організацію виглядає таким чином:

Чинники  впливу.

·     Стан економіки

·     Політична обстановка

·     Міжнародні події

·     Екологічні чинники

·     НТП

·     Соціокультурні чинники

·     Кліматичні

Під складністю зовнішньої середи розуміється число чинників на які організація зобов'язана реагувати, а так само рівень мінливості кожного чинника. На наш погляд складність зовнішньої середи не високий, тому що число чинників зовнішньої середи відносно не велике і їх варіативність можна приблизно прогнозувати.

Рухливість середи - це швидкість з якою відбуваються зміни в оточенні організації. Ми вважаємо, що як і складність, рухливість зовнішньої середи нашої фірми невисока. Одні з найбільш динамічних чинників, які ми розглядаємо є НТП і конкуренти.

·     Конкуренти - цей чинник один з найбільш динамічно що міняються, але швидкість його зміни (рухливість) не настільки висока, що б надавати на нашу організацію глобальний вплив.

·     НТП - Швидкість зміни НТП примушує більшість структур нашої організації стежити і адекватно реагувати на новинки що з'являються внаслідок прогресу.

Невизначеність зовнішньої середи - низька, тому що ми маємо всього лише три чинники невизначеність яких відносна висока і перераховується в порядку збільшення невизначеності. Це:

·     Клієнти.

·     Конкуренти.

 

Взаємозвязаність чинників зовнішньої середи - це рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інший чинник. Взаємозв’язаність чинників зовнішньої середи, нашої організації, низька тому, що лише два чинники зовнішньої середи можуть вплинути серйозний чином на всі інші чинники і відповідно на діяльність фірми. Це:

·     Група економічних чинників

·     Група політичних чинників.

6.  Опис системи контролю в даній фірмі виглядає таким чином:

·     Створена системи планування співробітниками своєї роботи на тиждень, в письмовому вигляді і надання звіту керівництву.

·     Контролюється своєчасне виконання працівниками поставлених задач.

Мотивування працівників і стимулювання їх діяльності ведеться по нижчеприведений схемі:

·     Преміювання працівників виробничих відділів у разі виконання отриманого завдання дострокове, при відповідній завданню якості.

·     При вдалому проходженні замовлення преміювання всіх співробітників що брали участь в роботі над замовленням.

·     Матеріальне покарання за порушення виробничої дисципліни.

·     Матеріальне покарання співробітників виробничих відділів за неякісне або невчасне виконання дорученої роботи.

·     Матеріальне покарання (аж до звільнення) за халатне відношення до власної роботи.

·     Введення матеріальної відповідальності за псування мат. цінностей що належать фірмі. Характеристики що пред'являються до персоналу,  приводяться в даній таблиці:

Планові

Непланові

- Професіоналізм

- Професіоналізм

- Нестандартність мислення

- Комунікабельність

- Відповідальність

- Відповідальність

- Здатність працювати в колективі

- Виконавливість

 

- Цілеспрямованість

 

Стилі керівництва.

Середня ланка менеджерів має ліберальний стиль управління, вища ж ланка - демократичний стиль управління.

Лідерскі якості.

У середньої ланки менеджерів лідерскі якості повинні бути яскраво виражені, особливо у виробничій сфері: вони повинні уміти організувати навколо себе колектив. У вищої ланки менеджерів - не обов'язково. Але обов'язкова упевненість в собі.

 

7. Далі описується процедура прийняття управлінського рішення на рівні топ-менеджерів нашої фірми.

·     Спосіб розробки рішення - мозговий штурм.

·     Щотижневі короткочасні планерки

·     Обов'язкові щомісячні зустрічі для розробки стратегічних планів фірми.

Внаслідок роботи по виробленню рішень ми отримуємо наступні види управлінських рішень:  Накази і рекомендації.

Зміст

·     Наказів:

Чітко сформульоване рішення, розраховане на конкретний підрозділ, що підлягає  обов'язковому виконанню.

·     Рекомендацій

Деяке управлінське рішення, направлене на конкретний підрозділ, рекомендаційного характеру, несуче в собі інформацію до роздуму і вироблене для поліпшення роботи установи.

8. Місія нашої організації складається в підвищенні рівня якості праці кадрів . Наша організація внаслідок своєї структурної побудови є одним з соціальних інститутів. Ми здійснюємо комунікаційну функцію в суспільстві, сприяючи підвищенню якості праці, що пропонується , а так само ми є роботодавцями, що саме по собі важливе.

Філософія організації.

Ми носії культури. А того які ми самі залежить те, що ми робимо. Тому співробітники фірми постійно (в міру можливості)  повинні старатися підвищувати свій культурний і освітній рівень. Це може виражатися в безперервному підвищенні свого професіоналізму і розвитку особистих культурних переваг. Необхідно бути ввічливим з всіма абсолютно. Працівники повинні добре виглядати, відповідно до рекомендацій стилістів фірми. У фірмі розроблені корпоративні стандарти на документообіг всередині організації. Керівництво розробляє програму по формуванню корпоративної лояльності. Наприклад спільне святкування різних дат, свят і Днів народжень. Керівництво  повинне бути зразковим прикладом для своїх підлеглих. Керівництву необхідно з розумінням відноситься до помилок або недбалостей своїх підлеглих.

Наприклад, категорично не карати за спізнення на роботу, а попередити, можливо декілька разів. Фірма піклується про здоров'я своїх співробітників і тому періодично орендується спортивний зал для співробітників. На наш погляд вплив внутрішньої культури, спілкування  всередині нашої фірми веде до поліпшення, а головне до прискорення виконання роботи. Завдяки неформальному відношенню до роботи і підтримки такого відношення, у співробітників повинно сформуватися уявлення про роботу над спільною справою, взаємодопомогу, взаємовиручку і злагодженість в роботі. Задоволення від роботи в колективі для кожного працівника принесе очевидні  плоди і послужить позитивною стороною  в розвитку і поточній роботі.

 

9. Щоб визначити стратегію нашої фірми треба визначити слабі і сильні  її сторони.

·     Сильні сторони:

·     повний комплекс  що надаються клієнту

·     високий творчий потенціал

·     професіоналізм

здатність швидкого реагування на появу нових технологій в сфері рекламного ринку і уміння творче використати новинки що з'являються в результаті Н.Т.П. на благо клієнтів.

Слабі сторони:

На початковому етапі існує проблема замін фахівців людьми фірми, це відбувається завдяки малій кількості колективу і пов'язане з економічними труднощами на етапі становлення організації. Отже доводиться наймати людей з поза.

Перспективні напрями:

·     вихід на регіони

·     розробка know-how

·     розширення переліку послуг

Можливі загрози у зовнішній середі:

·     зміна політичної ситуації в країні, і,  як наслідок, порушення економічного балансу системи.

·     глобальний екологічний катаклізм

·     невиконання зобов'язань з боку клієнтів

·     несумлінна конкуренція

Декілька ефективних заходів щодо досягнення поставлених цілей.

·     бездоганне виконання своїх обов'язків працівниками фірми

·     створення позитивного образу фірми в очах громадськості

·     участь в суспільних акціях пов'язаних з шоу і рекламним бізнесом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0