.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

 

 

 

 

Рольова теорія особистості

 

    Основні  положення  цієї  теорії  були  сформульовані  американськими  соціологами  Дж. Мидом  і  Р. Минтоном , а  також  активно  розроблялися  Т. Парсонсом . От  основні  положення  цієї  теорії .

       Рольова  теорія  особистості  описує  її  соціальне  поводження  2-мя  основними  поняттями: “ соціальний  статус “ і  “ соціальна  роль “ .

       Кожна людина  в  соціальній  системі  займає кілька  позицій . Кожна  з  цих  позицій  , що припускає  визначені  права  й  обов'язки , називається  статусом. Людина  може  мати  кілька статусів. Але  найчастіше  тільки  один  визначає  його  положення  в  суспільстві . Цей  статус  називається  головним  чи  інтегральної. Часто  буває  так , що  головний  статус  обумовлений  його  посадою ( наприклад , директор , професор ) . Соціальний  статус  відбивається  як  у  зовнішнім  поводженні  і  вигляді  (одязі , жаргоні ) , так і  у  внутрішній позиції ( в  установках , цінностях , ориентациях ) .

      Соціологи відрізняють  запропоновані і  придбані  статуси . Запропонований - виходить, нав'язаний  суспільством  поза  залежністю  від  зусиль і заслуг  особистості . Він  обумовлюється  етнічним  походженням , місцем  народження , родиною . Придбаний  ( досягнутий ) статус  визначається зусиллями самої  людини ( наприклад , письменник , ген. секретар ). Виділяться  також  природний  і  професійно- посадовий  статуси . Природний  статус  особистості припускає  істотні  і  відносно  стійкі  характеристики  людини ( чоловіка  і  жінки , дитинство , юність ) . Професійно - посадовий  - це  базисний  статус  особистості , для  дорослої  людини , найчастіше , що є   основою  інтегрального  статусу . У  ньому  фіксується  соціальне , економічне  і виробниче  положення ( банкір , інженер , адвокат ) . 

        Соціальний  статус  позначає  конкретне  місце , що  займає  індивід  у  даній соціальній  системі . Сукупність  вимог , пропонованих  індивіду  суспільством , утворить  зміст  соціальної  ролі . Соціальна  роль- це  сукупність  дій , що  повинний  виконати  людину , що займає  даний  статус  у  соціальній  системі . Кожен  статус  звичайно включає  ряд  ролей .

      Одна  з  перших  спроб  систематизації  ролей була  почата  Т.Парсонсом. Він  вважав , що  кожна  роль  описується  5  основними  характеристиками :

1.    емоційної - одні  ролі  вимагають  емоційної  стриманості , інші - розкутості ;

2.    способом одержання - одні  пропонуються , інші  завойовуються ;

3.    масштабом - частина  ролей сформульована  і  строго  обмежена , інша - розмита ;

4.    нормалізацією - дія в  строго  встановлених  правилах , або  довільно;

5.    мотивацією - на  особистий  прибуток , на  загальне  благо .

Соціальну  роль варто  розглядати    2-х аспектах :

·      рольового  чекання

·      рольового  виконання.

      Між  ними  ніколи   не  буває  повного збігу . Але  кожний  з них має  велике  значення в поводженні  особистості . Наші  ролі визначаються  насамперед  тим , чого  очікують  від нас  інші .Ці чекання  асоціюються  зі статусом, що  має дана  особистість .

       У  нормальній  структурі  соціальної  ролі  звичайно  виділяються 4  елементи :

1.    опис  типу  поводження , що відповідає даної  ролі ;

2.    розпорядження  ( вимоги )  , зв'язані  з даним поводженням ;

3.    оцінка  виконання  запропонованої  ролі ;

4.    санкції - соціальні  наслідки  тієї  чи  іншої  дії в  рамках вимог соціальної  системи . Соціальні  санкції  за  своїм  характером  можуть  бути  моральними , реалізованими  безпосередньо  соціальною  групою  через  її  поводження ( презирство ) , чи  юридичними , політичними , екологічними .

Слід  зазначити , що  будь-яка  роль  не  є  чистою  моделлю  поводження . Глав-ным  сполучною  ланкою  між  рольовими  чеканнями  і  рольовому  поводженням  слу-жит  характер  індивіда  . Т. е . поводження  конкретної людини  не  укладається  в  чисту  схему .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0