.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Акт приймання-передачі звіту з оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями

 

АКТ

N 913 від 12.08.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

                                      20 серпня 1996 р.

 vd960812 vn913                       за N 465/1490

 

                                                Затверджено

                                          наказом Фонду державного

                                          майна України

                                          від 12 серпня  1996 року

                                          N 913  ( z0464-96 )

                               Акт

приймання-передачі звіту з оцінки майна, що перебуває

у загальнодержавній власності, під час створення

підприємств з іноземними інвестиціями

              ______________________________________

                      (назва об'єкта оцінки)

 

__________________________________________________________________

                       (назва підприємства)

в особі _________________________________________________________,

що діє на підставі ____________________________ (далі - Замовник),

з одного боку, та _______________________________________________,

                   (назва юридичної особи, що виконувала оцінку)

в особі _________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________ (далі - Експерт)

з другого боку, засвідчують про наступне:

1. Експерт передає, а Замовник приймає виконаний згідно з

Договором від "___" _________ 199  року N ____ звіт з оцінки майна

_________________________________________ на ________ аркушах.

      (назва об'єкта оцінки)

2. Вартість майна ___________________________________________

                             (назва об'єкта оцінки)

згідно з проведеною оцінкою становить ____________________________

_____________________________________________________ карбованців.

3. Вартість робіт щодо оцінки майна _________________________

________________________________________________________ становить

                (назва об'єкта оцінки)

_____________________________________________________ карбованців.

              (цифрами та літерами)

На момент підписання акта приймання-передачі звіту з оцінки

майна виконавцю сплачено ____________________________ карбованців,

                             (цифрами та літерами)

що становить ____ відсотків від загальної вартості робіт. Експерту

належить сплатити ___________________________________ карбованців.

                         (цифрами та літерами)

        Замовник                                Експерт

____________________________          ____________________________

   (назва та реквізити                   (назва та реквізити

____________________________          ____________________________

        Замовника)                            Експерта)

____________________________          ____________________________

М.П. _______________________          М.П. _______________________

            (підпис)                              (підпис)

 

 

   


Украинская Баннерная Сеть