.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Декларація між Міністерством праці та соціальної політики України і Федеральним Міністерством зайнятості та праці Королівства Бельгія про співробітництво в галузі праці

Зміст документу

Декларація між Міністерством праці та соціальної політики України і Федеральним Міністерством зайнятості та праці Королівства Бельгія про співробітництво в галузі праці 1

Стаття 1. 1

Стаття 2. 1

Стаття 3. 2

Стаття 4. 2

Стаття 5. 2

Стаття 6. 2

 

Декларація

між Міністерством праці та соціальної політики України і

Федеральним Міністерством зайнятості та праці Королівства

Бельгія про співробітництво в галузі праці

Міністерство праці та соціальної політики України та Федеральне Міністерство зайнятості та праці Королівства Бельгія (далі — “Сторони"),

вважаючи, що реформи, впроваджувані в Україні в політичній, економічній та соціальній сферах, сприятимуть зміцненню дружніх зв’язків та співпраці між двома державами,

беручи до уваги взаємну зацікавленість у сприянні соціально-економічному прогресу обох держав,

вважаючи, що становлення в Україні ринкової економіки потребуватиме глибоких змін у системі соціальних інституцій,

вважаючи, що сучасні демократичні зміни в українському суспільстві вимагатимуть розвитку демократичних механізмів взаємодії між представниками роботодавців та працюючих,

прагнучи зробити значний внесок у розвиток відносин між своїми країнами,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть та поширюватимуть на взаємній основі співробітництво в галузі праці.

Вони сприятимуть обміну досвідом у галузі праці, а також наявною інформацією та документацією в цій сфері, які можуть становити інтерес для іншої Сторони.

Сторони домовляються, що співробітництво поширюватиметься, зокрема, на проблеми сфери праці: трудові контракти, безпека та гігієна, трудові колективні відносини, зайнятість і безробіття, підтримка гендерної політики, інспекція праці тощо.

Стаття 2

Сторони сприятимуть та заохочуватимуть:

а) обмін спеціалістами;

б) додаткове навчання у формі стажування груп персоналу Сторін у супроводі одного чи кількох перекладачів;

в) участь експертів Сторін у конференціях, семінарах та інших міжнародних заходах, які проводитимуться в кожній із країн;

г) обмін інформацією в галузях, зазначених у статті 1 цієї Декларації;

е) контакти між соціальними партнерами двох держав.

Стаття 3

Представники обох Сторін зустрічатимуться періодично, але не менше як один раз на два роки, по черзі в кожній із держав.

Вони розглядатимуть усі питання, що стосуються виконання та застосування цієї Декларації, і затверджуватимуть програми роботи на рік або кілька років.

Практичні питання виконання Декларації обговорюватимуться між Сторонами.

Письмовий переклад українською мовою відповідних матеріалів, пов’язаних з реалізацією цієї Декларації, та усний переклад українською мовою здійснюється Українською Стороною.

Стаття 4

Фінансові умови, спрямовані на виконання цієї Декларації, визначатимуться в робочих програмах.

Під час візиту делегації однієї Сторони Сторона, що приймає, нестиме витрати, пов’язані з перебуванням та транспортним забезпеченням на території своєї країни, а також витрати на медичне обслуговування членів делегацій у разі хвороби або нещасного випадку під час їхнього перебування.

Сторона, що відряджає, нестиме витрати на проїзд до держави, що приймає.

Стаття 5

Спори, які виникатимуть при тлумаченні та застосуванні цієї Декларації, вирішуватимуться шляхом переговорів.

Стаття 6

Ця Декларація укладається на необмежений термін і набуває чинності з дати підписання. Кожна Сторона може припинити її дію шляхом письмового повідомлення.

Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цієї Декларації шляхом підписання ними відповідних документів, які становитимуть невід’ємну частину цієї Декларації і набуватимуть чинності у порядку, визначеному в абзаці першому цієї статті.

Вчинено у Брюсселі 23 вересня 2002 року, в двох примірниках, кожний українською, французькою та нідерландською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

За Міністерство праці та За Федеральне Міністерство соціальної політики України зайнятості та праці

                                        Королівства Бельгія

 

 

 

 

 


Украинская Баннерная Сеть