.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Договір про міжнародне - міжрегіональне співробітництво Донецької області (Україна) і Сілезького воєводства (Республіка Польща)

Зміст документу

Договір про міжнародне - міжрегіональне співробітництво Донецької області (Україна) і Сілезького воєводства (Республіка Польща) 1

Стаття 1. 2

Стаття 2. 2

Стаття 3. 2

Стаття 4. 2

Стаття 5. 2

Стаття 6. 2

Стаття 7. 2

Стаття 8. 2

Стаття 9. 3

Стаття 10. 3

Стаття 11. 3

 

Договір про міжнародне — міжрегіональне співробітництво

             Донецької області (Україна) і Сілезького

                  воєводства (Республіка Польща)

 

 

Дата підписання: 21.12.2005

Дата набуття чинності: 21.12.2005

Донецька область (Україна) в особі Голови Донецької Обласної Державної Адміністрації і Сілезьке воєводство в особі Маршалка Сілезького воєводства, які надалі іменуються Сторони,

керуючись положеннями Трактату між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, укладеного 18 травня 1992 року у Варшаві,

керуючись цілями і принципами Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво, укладеної 24 травня 1993 року у Києві,

враховуючи Декларацію про співробітництво Маршалків воєводств Республіки Польща і представників регіональних влад України, підписаної 24 червня 1999 року у Кєльцях,

враховуючи Стратегію Польсько-Українського прикордонного і міжрегіонального співробітництва, прийнятої 24 червня 2004 року у Ялті,

враховуючи взаємну зацікавленість Сторін у поглибленні, зміцненні та розширенні економічного, науково-технічного і культурного співробітництва,

усвідомлюючи, що цей Договір є частиною процесу формування партнерських відносин і дружнього співробітництва між Україною та Республікою Польща, сприяє їх розширенню і різноманітності,

домовились про таке:

Стаття 1

Під міжрегіональним співробітництвом Сторони розуміють усі узгоджені заходи, спрямовані на зміцнення і розвиток добрих відносин між регіонами, так само як і встановлення і зміцнення співробітництва в окремих галузях, визначених у цьому Договорі відповідно до особливостей Сторін.

Стаття 2

Сторони зобов’язуються розвивати міжрегіональне співробітництво і підтримувати діяльність на користь співробітництва на місцевому та регіональному рівнях у наступних областях: адміністрація самоуправління, промисловість, сільське господарство, транспорт, торгівля, наука і техніка, освіта, культура, мистецтво, туризм, спорт, екологія і раціональне використання природних ресурсів.

Стаття 3

1. Сторони прикладуть зусиль для підтримки заходів, пов’язаних з обміном досвіду та інформації у галузях, зазначених у Статті 2, особливо у сфері економічного розвитку, управління, торгівлі і послуг, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, будівництва, зв’язку, транспорту і територіального самоврядування.

2. Сфери співробітництва можуть бути розширені за згодою обох Сторін, з додержанням процедур, передбачених внутрішнім законодавством кожної зі Сторін.

Стаття 4

Сторони будуть здійснювати обмін делегаціями представників регіональної влади, керівних кадрів, спеціалістів у справах управління і експертів у спільно встановлених галузях співробітництва.

Стаття 5

Сторони будуть здійснювати дії щодо залучення до співробітництва зацікавлені заклади і господарські структури.

Стаття 6

Відповідно до положень цього Договору Сторони будуть розробляти і узгоджувати шляхом консультацій щорічні програми співробітництва.

Стаття 7

1. Сторони встановлять практику спільних зустрічей, з метою аналізу способів реалізації узгодженої програми.

2. Сторони створять Змішану Комісію у справах співробітництва, з метою керівництва, контролю і оцінки діяльності, що випливає з напрямків співробітництва і які визначені у цьому Договорі. У склад Змішаної Комісії буде входити однакова кількість представників Сторін, що уклали цей Договір.

3. Сторони можуть залучати до співпраці групи спеціалістів, які координуватимуть реалізацію конкретних положень в областях, які зазначені у Статті 2.

Стаття 8

Співробітництво буде здійснюватись відповідно до внутрішнього законодавства України і Республіки Польща, згідно компетенцій кожної зі Сторін.

Стаття 9

Витрати, пов’язані з реалізацією спільно погоджених дій будуть нести заклади і організації, що реалізуватимуть окремі пункти співробітництва на основі взаємності.

Стаття 10

Спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Договору будуть вирішуватись шляхом консультацій Сторін.

Стаття 11

Цей Договір набирає чинності від дати його підписання Сторонами і укладається строком на 3 роки. Після закінчення цього строку дія Договору автоматично продовжуватиметься на наступний трирічний термін, якщо жодна зі Сторін не заявить про відмову від нього у письмовій формі не пізніше ніж за три місяці перед закінченням строку його дії.

Здійснено у місті Катовіце 21 грудня 2005 року у двох примірниках, кожний українською і польською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

За Донецьку область: За Сілезьке воєводство:

(підпис) (підпис)

Геннадій ГРИШИН Міхал ЧАРСКІ

Заступник Голови Маршалек Донецької Обласної Сілезького воєводства

Державної Адміністрації

Офіційний вісник України 2006, N 18

 

 

   


Украинская Баннерная Сеть