.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Договір про дружбу і співробітництво між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Республікою Киргизстан

Зміст документу

Договір про дружбу і співробітництво між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Республікою Киргизстан. 1

Стаття 1. 2

Стаття 2. 2

Стаття 3. 2

Стаття 4. 2

Стаття 5. 2

Стаття 6. 3

Стаття 7. 3

Стаття 8. 3

Стаття 9. 3

Стаття 10. 3

Стаття 11. 4

Стаття 12. 4

Стаття 13. 4

Стаття 14. 4

Стаття 15. 4

Стаття 16. 4

Стаття 17. 4

Стаття 18. 5

Стаття 19. 5

Стаття 20. 5

Стаття 21. 5

Стаття 22. 5

 

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Договір

про дружбу і співробітництво між Українською Радянською

Соціалістичною Республікою і Республікою Киргизстан

(Договір ратифіковано Постановою ВР N 986-12 від 23.04.91)

Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка Киргизстан, які надалі іменуються Високі Договірні Сторони,

підтверджуючи право народів розпоряджатися своєю долею,

грунтуючись на Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року і Декларації про державний суверенітет Республіки Киргизстан від 15 грудня 1990 року,

прагнучи до зміцнення і розвитку багатолітніх економічних і культурних зв’язків, зміцнення відносин дружби та взаємовигідного співробітництва, що відповідають національним інтересам народів України і Киргизстану,

керуючись прагненням всіляко сприяти створенню і розвитку на добровільній основі союзу суверенних держав,

маючи намір розвивати свої відносини на основі принципів суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи, врегулювання спірних проблем погоджувальними засобами, інших загальновизнаних принципів і норм міжнародного права,

підтверджуючи свою прихильність цілям і принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй, Хельсінкського Заключного акта, Паризької хартії для нової Європи та інших документів з безпеки і співробітництва в Європі та Азії,

зобов’язуючись дотримуватись загальновизнаних міжнародних норм про права людини,

домовились про таке:

Стаття 1

Високі Договірні Сторони визнають одна одну суверенними державами і зобов’язуються утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди їх державному суверенітету.

Стаття 2

Високі Договірні Сторони гарантують своїм громадянам, незалежно від їх національності або інших відмінностей, рівні права і свободи.

Сторони гарантують громадянам СРСР, які проживають на територіях Української РСР і Республіки Киргизстан, після прийняття Сторонами законів про громадянство право зберегти громадянство тієї Сторони, на території якої вони проживають.

Питання набуття громадянства однієї із Сторін особами, які проживають на території іншої Сторони, будуть урегульовані спеціальною угодою відповідно до законодавства Сторін про громадянство.

Стаття 3

Кожна з Високих Договірних Сторін гарантує громадянам іншої Сторони, а також особам без громадянства, які проживають на її території, незалежно від їх національної належності, віросповідання або інших відмінностей, громадянські, політичні, соціальні, економічні і культурні права та свободи відповідно до загальновизнаних міжнародних норм про права людини.

Кожна із Сторін захищає права своїх громадян, які проживають на території іншої Сторони, подає їм всебічну допомогу і підтримку відповідно до законодавства Сторін і норм міжнародного права.

Стаття 4

Високі Договірні Сторони визнають і поважають територіальну цілісність Української Радянської Соціалістичної Республіки і Республіки Киргизстан в нині існуючих кордонах.

Стаття 5

Українська РСР і Республіка Киргизстан виявляють турботу про задоволення мовних та інших національно-культурних і духовних потреб відповідно українців, які проживають у Киргизстані, і киргизів, які проживають на території України. Кожна з Високих Договірних Сторін в рамках чинних законів забезпечує можливість і полегшує іншій Стороні сприяння таким особам та їх організаціям.

Сторони сприяють вираженню, збереженню і розвитку етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншостей та усталених унікальних етнокультурних регіонів.

Стаття 6

Високі Договірні Сторони розвиватимуть на рівноправній основі взаємовигідне співробітництво своїх народів і держав в галузі політики, економіки, культури, охорони здоров’я, екології, науки, техніки, торгівлі, в гуманітарних та інших галузях, сприятимуть широкому інформаційному обміну, сумлінно і неухильно дотримуватимуть взаємних зобов’язань.

Сторони подаватимуть одна одній допомогу щодо навчання представників молоді України у вищих, середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладах Республіки Киргизстан і представників молоді Киргизстану — у відповідних навчальних закладах Української РСР на основі спеціальних угод.

Сторони вважають за необхідне укласти відповідні угоди про співробітництво і в інших сферах, зазначених у частині першій цієї статті.

Стаття 7

Високі Договірні Сторони визнають за кожною з них право самостійно визначати види і форми власності на своїй території.

Правовий режим державного майна, майна юридичних осіб і громадян однієї Сторони, що знаходиться на території іншої Сторони, регулюється відповідними угодами.

Сторони погоджуються в тому, що всі питання щодо об’єктів, які кваліфікуються як загальносоюзна власність, підлягають урегулюванню на основі окремих угод за участю заінтересованих Сторін.

Стаття 8

Високі Договірні Сторони визнають, що до сфери їх спільної діяльності, яка реалізується на рівноправній основі через спільні координуючі інститути, належать:

- питання забезпечення і захисту прав людини;

- взаємодія у зовнішній політиці і зовнішньоекономічній діяльності;

- співробітництво у формуванні і розвитку спільного економічного простору, загальноєвропейського і євразійського ринків, у галузі митної політики;

- управління системами енергетики, транспорту, інформатики і зв’язку, включаючи супутниковий зв’язок і телекомунікації;

- співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища, участь у створенні всеохоплюючої міжнародної системи екологічної безпеки, подання взаємодопомоги за надзвичайних обставин;

- питання міграційної політики;

- боротьба із злочинністю.

Стаття 9

Високі Договірні Сторони згодні з тим, що вони сприятимуть одна одній у здійсненні і розвитку міжнародних зв’язків кожної із Сторін у політичній, економічній, гуманітарній та інших сферах на основі окремих угод між ними.

Стаття 10

Високі Договірні Сторони здійснюватимуть економічне, організаційне, технічне та інше співробітництво щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Стаття 11

Економічні відносини Високих Договірних Сторін регулюються угодами з наданням режиму найбільшого сприяння.

Сторони забезпечують розвиток економічних, торговельних і науково-технічних відносин на рівнях:

- органів державної влади і управління;

- органів місцевого самоврядування;

- банків і фінансової системи;

- підприємств, об’єднань, організацій і установ, включаючи спільні українсько-киргизькі і киргизько-українські, заснованих на будь-яких формах власності;

- індивідуальних підприємців.

Сторони погодилися в тому, що конкретні механізми міжгосподарських відносин, спільного використання природних ресурсів, торговельного обміну, всіх видів зв’язку і перевезень, а також питання економічного та інформаційного співробітництва будуть урегульовані міжурядовими угодами.

Сторони зобов’язуються не допускати застосування дестабілізуючих економічних заходів, які б завдали шкоди одна одній.

Стаття 12

Високі Договірні Сторони укладуть міжурядові угоди про взаємні поставки і послуги, платежі, ціни і рух цінних паперів. Даний перелік угод не є вичерпним.

Сторони зобов’язуються вживати заходів щодо координації політики цін.

Стаття 13

Високі Договірні Сторони забезпечують транзитні транспортні операції через морські, річкові та повітряні порти, залізничну і автодорожню мережу, розташовані на їх територіях.

Умови і порядок здійснення транзитних транспортних операцій визначаються спеціальними угодами Сторін.

Стаття 14

Високі Договірні Сторони залишають за собою право укладати договори або угоди про співробітництво в усіх інших сферах міждержавних відносин.

Стаття 15

Високі Договірні Сторони вважають за доцільне обмін повноважними представництвами.

Порядок обміну представництвами та їх статус буде врегульовано спеціальними угодами.

Стаття 16

Спори щодо тлумачення і застосування цього Договору підлягають розв’язанню шляхом переговорів.

Стаття 17

Цей Договір не зачіпає зобов’язань Високих Договірних Сторін щодо третіх держав та їх права на укладення договорів з третіми сторонами про їх участь у визначеній Договором сфері спільної діяльності Сторін.

Стаття 18

Високі Договірні Сторони проводитимуть регулярні двосторонні консультації і переговори з питань реалізації цього Договору на рівні їх Верховних Рад і Урядів.

Стаття 19

Кожна з Високих Договірних Сторін залишає за собою право ініціювати в рамках консультацій переговори про доцільність продовження дії цього Договору або окремих його статей.

Положення цього Договору можуть бути доповнені або змінені за взаємною згодою Сторін.

Стаття 20

Цей Договір підлягає ратифікації.

Обмін ратифікаційними грамотами відбудеться в місті Києві.

Цей Договір набирає чинності в день обміну ратифікаційними грамотами.

Стаття 21

Цей Договір укладається строком на десять років. Чинність Договору продовжується на наступний десятирічний строк, якщо жодна з Високих Договірних Сторін не заявить про своє бажання денонсувати його шляхом письмового повідомлення не пізніш як за шість місяців до закінчення строку дії Договору.

Складено в місті Бішкеці 2 квітня 1991 року в двох примірниках, кожний українською, киргизькою і російською мовами. Всі три тексти мають однакову силу.

Стаття 22

Цей Договір після набрання ним чинності надсилається до Секретаріату Організації Об’єднаних Націй для реєстрації та опублікування.

За Українську Радянську За Республіку Соціалістичну Республіку Киргизстан

Голова Верховної Ради Президент

Української Радянської Соціалістичної Республіки Республіки Киргизстан

Л. Кравчук А. Акаев

 

   


Украинская Баннерная Сеть