.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Еквадор

Зміст документу

Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Еквадор. 1

Стаття 1. 1

Стаття 2. 1

Стаття 3. 2

Стаття 4. 2

Стаття 5. 2

Стаття 6. 2

Стаття 7. 2

Стаття 8. 2

Стаття 9. 2

Стаття 10. 3

 

Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Еквадор

      ( Договір ратифіковано Законом

        N 155-IV ( 155-15 ) від 12.09.2002 )

 

 

Україна і Республіка Еквадор (далі “Договірні Сторони"),

бажаючи розширювати і зміцнювати відносини дружби і співробітництва на принципах суверенної рівності та взаємної поваги,

бажаючи підняти відносини між ними на якісно новий рівень, керуючись цілями і принципами Статуту Організації Об’єднаних Націй,

визнаючи верховенство міжнародного права і загальнолюдських цінностей,

підтверджуючи, що дотримання основних прав і свобод людини є невід’ємною умовою зміцнення міжнародного миру і безпеки,

домовились про наступне:

Стаття 1

Договірні Сторони розвиватимуть дружні відносини між собою, керуючись принципами суверенної рівності держав, незастосування сили чи погрози силою, мирного вирішення спорів, невтручання у внутрішні справи, поваги до прав людини, права народів на самовизначення, добросовісного виконання міжнародних зобов’язань, а також у дусі партнерства і співробітництва.

Стаття 2

Договірні Сторони координуватимуть свої зусилля з метою підтримання та зміцнення миру в усьому світі, нерозповсюдження та заборони зброї масового знищення, досягнення загального і повного роззброєння, що охоплює як ядерні, так і звичайні види озброєння, під міжнародним контролем, відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань у цій сфері.

Стаття 3

Договірні Сторони розвиватимуть взаємовигідне і всебічне співробітництво в галузях торгівлі, економіки, науки і технологій, військовій та військово-технічній, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму і спорту на основі принципів рівності та взаємних інтересів.

Стаття 4

1. Договірні Сторони сприятимуть, у відповідності з національним законодавством та виходячи з міжнародних зобов’язань, створенню договірно-правової бази, що стимулюватиме розвиток торгівлі та інших видів економічного співробітництва між двома державами, включаючи заохочення та взаємний захист інвестицій.

2. Договірні Сторони всіляко сприятимуть встановленню комерційних контактів між публічними та приватними організаціями, а також різних форм співробітництва між організаціями та торговельними фірмами двох держав.

Стаття 5

Договірні Сторони співпрацюватимуть на основі взаємної зацікавленості та виходячи з відповідних норм міжнародного права, в галузі охорони довкілля, використання екологічно чистих технологій при розробці природних ресурсів.

Стаття 6

Договірні Сторони, з метою забезпечення необхідних умов для зближення та дружби між народами двох держав, всіляко сприятимуть розширенню контактів, як між громадянами, так і по лінії публічних і приватних організацій, профспілок, асоціацій, навчальних і культурних закладів, науково-дослідних інститутів, засобів масової інформації, молодіжних і спортивних організацій двох держав.

Стаття 7

Договірні Сторони здійснюватимуть обмін досвідом та співпрацюватимуть у справі боротьби зі злочинністю, зокрема організованою, міжнародним тероризмом, з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, контрабандою усіх видів, включно з незаконним перевезенням через кордони культурних цінностей, відповідно до чинних міжнародних угод та чинного законодавства Договірних Сторін.

Сторони прагнутимуть укласти необхідні угоди щодо взаємної правової допомоги в цивільних і кримінальних справах.

Стаття 8

Договірні Сторони вирішуватимуть спори, пов’язані з тлумаченням чи застосуванням цього Договору, шляхом прямих переговорів, консультацій, процедури встановлення фактів та процедури примирення.

Стаття 9

1. Цей Договір підлягає ратифікації та набуває чинності в день обміну ратифікаційними грамотами.

2. Договір укладається строком на 10 років. Його дія автоматично продовжуватиметься на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із Договірних Сторін письмово через дипломатичні канали не повідомить другу Сторону про своє бажання припинити його дію не пізніше, ніж за один рік до закінчення строку дії Договору.

Стаття 10

Цей Договір буде зареєстрований в Секретаріаті ООН згідно зі ст.102 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Вчинено в м. Нью-Йорк 12 листопада 2001 року в двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. В разі виникнення будь-яких розбіжностей, текст англійською мовою матиме перевагу.

За Україну За Республіку Еквадор

 

 

   


Украинская Баннерная Сеть