.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Договір про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Меморіальним музеєм Голокост Сполучених Штатів Америки

Зміст документу

Договір про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Меморіальним музеєм Голокост Сполучених Штатів Америки. 1

Стаття I. 1

Стаття II. 2

Стаття III. 2

Стаття IV.. 2

 

Договір про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Меморіальним музеєм Голокост Сполучених Штатів Америки

Дата підписання: 29.03.2005 р.

Набуття чинності: 29.03.2005 р.

Договір про співробітництво (далі — Договір) між Державним комітетом архівів України (далі — Комітет) та Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки (далі Музей), незалежною федеральною структурою уряду США підписано 29 березня 2005 року,

кожна із сторін надалі окремо іменується “Сторона”, спільно -

"Сторони”.

Преамбула

Враховуючи, що Музей створено з метою оприлюднення історії переслідувань і вбивства шести мільйонів євреїв та мільйонів інших жертв нацистської тиранії з 1933 до 1945 року;

враховуючи, що головне завдання Музею полягає в пропагуванні та розповсюдженні серед громадян Сполучених Штатів Америки інформації про цю безпрецедентну трагедію та увічненні пам’яті про неї;

враховуючи, що завдання Комітету — забезпечення збереження та доступу до державних архівів;

враховуючи, що Комітет та державні архіви його системи зберігають документи, що стосуються Голокосту та історичного контексту подій напередодні, під час та після Другої світової війни (1933 — 1945); і

враховуючи, що Комітет та Музей, висловили побажання переглянути Договір про співробітництво від 13 вересня 2000 року та внести зміни до нього,

Комітет і Музей, домовилися про таке:

Стаття I

1. Цей Договір має на меті вивчення та обмін копіями архівних документів, які стосуються Голокосту довоєнної та повоєнної історії єврейських громад України,

реалізацію спільних проектів, спрямованих на збереження пам’яті жертв Другої світової війни та розповсюдження інформації про документи з історії Голокоста, що зберігаються в архівних зібраннях України та Музея.

Сторони домовилися здійснювати співробітництво дотримуючись положень данного Договору.

Стаття II

1. Графік копіювання та оплата, яку вносить Музей, визначаються спільно у ході переговорів між Сторонами цього договору про співробітництво.

2. Комітет та його державні архіви надаватимуть представникам Музею доступ до пошукових засобів до матеріалів, визначених у преамбулі, і до самих документів згідно з вимогами Музею.

Комітет та підпорядковані йому архіви не заперечують проти повного копіювання тих архівних справ, зміст яких відбиває проблеми позначені у преамбулі Договору про співробітництво. Усі спірні питання з цього приводу вирішуються шляхом переговорів між Комітетом та керівництвом Музею.

3. Комітет та його архіви копіюють архівні справи, копії яких бажає отримати Музей, у своїх репрографічних лабораторіях. Якщо технічно це буде неможливим, Комітет та його архіви нададуть у розпорядження представників Музею відповідне робоче приміщення для встановлення фотокопіювального пристрою.

Стаття III

1. Музей визнає і поважає права Комітету та його архівів як утримувачів та юридичних розпорядників оригіналів документів, відібраних для копіювання відповідно до Статті II.

2. Вартість копіювання архівних матеріалів оплачується Музеєм відповідно до Статті II.

3. На прохання Комітету та його архівів Музей надає один набір дублікатів негативів усіх документів, відібраних для копіювання у відповідності зі Статтею II.

4. Музей забезпечуватиме, що будь-яка третя сторона, яка бажає отримати доступ до використання матеріалів Комітету, які знаходяться в розпорядженні Музею, у комерційних цілях, має отримати попередню письмову згоду Комітету та його архівів і внести відповідну плату.

5. Відповідно до правил доступу до архівних зібрань Музею, Музей надасть Комітету та його архівам повний доступ до всіх матеріалів архівних досліджень, які є в розпорядженні Музею.

6. З метою підготовки спільних проектів, зазначених в Статті I, Комітет має право використовувати архівні матеріали з архівних колекцій Музея в некомерційних, освітніх публікаціях та довідкових виданнях, тематика яких стосується Голокоста, в якості ілюстративного матеріалу, отримавши дозвіл третьої сторони, яка має авторське право на ці матеріали.

Музей докладатиме всіх зусиль для сприяння Комітету в отриманні дозволу третьої сторони на використання архівних матеріалів.

7. Графік отримання копій та оплата архівних матеріалів Музею для реалізації спільних проектів, зазначених в Статті I, встановлюватиметься шляхом переговорів між обома Сторонами.

8. Відповідного до даного Договору про співробітництво Комітет та Музей не розміщуватимуть жодних документів, відзнятих на мікроплівку в Інтернеті, Глобальній Мережі (World Wide Web) або будь-якій іншій мережі, до якої існує загальний доступ, без письмового дозволу іншої Сторони, Музей зобов’язується інформувати про ці умови інші установи, яким Музей надасть у будь-якому форматі копії цих відзнятих на мікроплівку документів.

Стаття IV

1. Цей Договір про співробітництво набуває сили після його підписання і діє протягом п’яти років. Він може бути продовжений за спільною згодою на наступний п’ятирічний період. Він може бути припинений шляхом письмового повідомлення іншої Сторони за 90 днів.

2. Зобов’язання обох сторін згідно з даним Договором про співробітництво підпадають під дію законів і положень їхніх держав та обумовлюються наявністю коштів.

3. Договір про співробітництво складений у чотирьох примірниках, два з яких англійською мовою, інші два — українською мовою, причому всі тексти є автентичними.

4. Жодна із Сторін не має права використовувати чи дозволяти будь-якій третій стороні використовувати без отримання відповідного письмового дозволу від іншої Сторони, назви, позначки, емблеми іншої Сторони у будь-який спосіб, включаючи заходи рекламного характеру.

5. Музей є незалежною федеральною структурою уряду Сполучених Штатів Америки і підписує даний Договір у відповідності до наданих йому повноважень на підписання договорів. Будь-яка відповідальність Музея за цим Договором є виключно відповідальністю Музея.

Відповідальність за виконання зобов’язань за цим Договором перед урядом США покладено виключно на Музей.

6. Жодна із статей Договору не може розглядатися як така, що створює умови для партнерства, спільного підприємництва або як підстава для агентських відношень між Сторонами.

Жодна із Сторін відповідно до даного Договору не може порушувати пункт 6 Статті IV, і жодна із Сторін не несе відповідальності за будь-які заяви, поручительства, дії або бездіяльність іншої Сторони, що порушують положення даного пункту.

7. Даний Договір є повноцінною домовленістю Сторін у відношенні мети Договору і заміняє собою будь-яку попередню домовленість. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору вступають у дію лише у випадку, коли вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками Сторін.

На підтвердження вищевикладеного в Договорі, Сторони підписали і обмінялися екземплярами даного Договору, дата підписання якого зазначена на початку документа.

За Державний комітет За Меморіальний музей Голокосту архівів України Сполучених Штатів Америки

Голова Директор відділу

                                   міжнародних архівних проектів

 

 Геннадій Боряк                    Раду Іоанід

 

 

 

   


Украинская Баннерная Сеть