.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Митний кодекс України

Зміст документу

Митний кодекс України. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 7

ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА.. 7

Стаття 1. Митна справа. 7

Стаття 2. Принципи митного регулювання. 7

Стаття 3. Митна територія. 7

Стаття 4. Митний кордон. 7

Стаття 5. Спеціальні митні зони. 7

Стаття 6. Спеціальні митні режими. 8

Стаття 7. Порядок опублікування та введення в дію митних правил. 8

Стаття 8. Органи державного регулювання митною справою.. 8

Стаття 9. Митні органи. 8

Стаття 10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів України. 9

Стаття 11. Прапор та розпізнавальний знак митних органів України. 9

Стаття 12. Розташування митниць. 9

Стаття 13. Спеціалізовані організації митної системи. 10

Стаття 14. Митна статистика. 10

Стаття 15. Терміни, що вживаються в цьому Кодексі 10

ГЛАВА 2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ОСОБАМИ.. 11

Стаття 16. Взаємовідносини митних органів України та їх службових осіб з іншими органами, підприємствами та громадянами. 11

Стаття 17. Взаємодія митних органів України з іншими правоохоронними органами. 11

Стаття 18. Контроль за переміщенням товарів та інших предметів через митний кордон України  11

Стаття 19. Інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян про порядок митного оформлення. 12

Стаття 20. Співробітництво митних органів України з органами іноземних держав. 12

Розділ II МИТНИЙ КОНТРОЛЬ. 12

ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ... 12

Стаття 21. Мета митного контролю.. 12

Стаття 22. Форми митного контролю.. 12

Стаття 23. Зони митного контролю.. 12

Стаття 24. Період перебування товарів та інших предметів під митним контролем.. 12

Стаття 25. Документи, необхідні для митного контролю.. 13

Стаття 26. Доступ службових осіб митниці на територію чи в приміщення підприємства. 13

ГЛАВА 2. ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ... 13

Стаття 27. Використання технічних та спеціальних засобів для здійснення митного контролю   13

Стаття 28. Залучення спеціалістів та експертів організацій і установ для здійснення митного контролю   13

Стаття 29. Огляд та переогляд транспортних засобів, товарів та інших предметів. 14

Стаття 30. Огляд та переогляд речей. 14

Стаття 31. Митне забезпечення. 14

Стаття 32. Особистий огляд. 15

Стаття 33. Операції з товарами та іншими предметами, що знаходяться під митним контролем   15

ГЛАВА 3. ОСОБЛИВІ РЕЖИМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ... 15

Стаття 34. Звільнення від митного контролю.. 15

Стаття 35. Звільнення від митного огляду військових транспортних засобів та військової техніки  16

Стаття 36. Спеціальні митні режими огляду речей. 16

Розділ III МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ.. 16

ГЛАВА 1. ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ.. 16

Стаття 37. Мета митного оформлення. 16

Стаття 38. Місце і час здійснення митного оформлення. 17

Стаття 39. Присутність представників підприємств, а також громадян під час митного оформлення  17

Стаття 40. Взяття проб та зразків. 17

Стаття 41. Подання митним органам актів, складених підприємствами. 17

Стаття 42. Мова, якою здійснюється митне оформлення. 18

Стаття 43. Обов’язки митниці щодо роз’яснення вимог митного оформлення. 18

ГЛАВА 2. ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ.. 18

Стаття 44. Транспортні засоби, товари та інші предмети, що підлягають декларуванню.. 18

Стаття 45. Форми декларування. 18

Стаття 46. Процедура декларування. 18

Стаття 47. Допущення до декларування на підставі договору. 18

Стаття 48. Обов’язки декларанта. 19

Стаття 49. Особа, уповноважена на декларування. 19

Розділ IV ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ.. 20

ГЛАВА 1. ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ   20

Стаття 50. Пункти переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів. 20

Стаття 51. Заборона чи обмеження щодо переміщення окремих видів товарів та інших предметів  20

Стаття 52. Порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів. 20

Стаття 53. Порядок ввезення на митну територію України та вивезення за межі цієї території товарів та інших предметів. 20

Стаття 54. Порядок транзиту через митну територію України товарів та інших предметів. 21

Стаття 55. Порядок переміщення через митний кордон України речей. 21

Стаття 56. Порядок переміщення через митний кордон України валюти та цінностей. 21

Стаття 57. Порядок переміщення через митний кордон України спадщини. 21

Стаття 58. Порядок переміщення предметів через митний кордон України громадянами, які проїжджають транзитом через територію України. 21

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПРЕДМЕТІВ МІЖНАРОДНИХ, ІНОЗЕМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРЕДСТАВНИЦТВ ТА ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ МИТНИМИ ПІЛЬГАМИ.. 21

Стаття 59. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав. 21

Стаття 60. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва. 22

Стаття 61. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави. 22

Стаття 62. Поширення митних пільг, що надаються членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу  22

Стаття 63. Надання митних пільг консульським представництвам іноземних держав та членам їх персоналу. 22

Стаття 64. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний кордон України. 23

Стаття 65. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур’єрів. 23

Стаття 66. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав. 23

Стаття 67. Митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу. 23

Стаття 68. Митні пільги для інших організацій та осіб. 23

ГЛАВА 3. ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ.. 24

Стаття 69. Мета пропуску через митний кордон України товарів та інших предметів. 24

Стаття 70. Пропуск для вільного використання. 24

Стаття 71. Пропуск з метою тимчасового ввезення або тимчасового вивезення. 24

Стаття 72. Пропуск з метою транзиту через територію України. 25

Стаття 73. Використання товарів та інших предметів, на які встановлено митні пільги щодо обкладення митом.. 26

Стаття 74. Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон України  26

Розділ V МИТО ТА МИТНІ ЗБОРИ.. 26

ГЛАВА 1. МИТО.. 26

Стаття 75. Обкладення митом товарів та інших предметів. 26

ГЛАВА 2. МИТНІ ЗБОРИ.. 26

Стаття 76. Митні збори за виконання покладених на митницю обов’язків. 26

Стаття 77. Митні збори за надання послуг у галузі митної справи. 27

Стаття 78. Валюта, в якій сплачуються митні збори. 27

Стаття 79. Відстрочення та розстрочення сплати митних зборів. 27

Розділ VI ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ... 27

ГЛАВА 1. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ МІЖ МИТНИЦЯМИ.. 27

Стаття 81. Умови перевезення товарів та інших предметів між митницями. 27

Стаття 82. Права та обов’язки перевізника. 28

Стаття 83. Строк доставлення товарів та інших предметів, а також документів. 28

Стаття 84. Заходи, що вживаються у випадках, коли транспортний засіб не зміг прибути в митницю призначення. 28

ГЛАВА 2. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ... 28

Стаття 85. Товари та інші предмети, що зберігаються під митним контролем.. 28

Стаття 86. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею.. 28

Стаття 87. Склади митниць. 29

Стаття 88. Митні ліцензійні склади. 29

Стаття 89. Строк зберігання товарів та інших предметів. 29

Стаття 90. Відшкодування витрат на зберігання. 30

Стаття 91. Інвентаризація товарів та інших предметів, що зберігаються під митним контролем   30

Стаття 92. Операції з товарами та іншими предметами, що зберігаються підприємством.. 30

Стаття 93. Видача товарів та інших предметів. 30

ГЛАВА 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ.. 30

Стаття 94. Порядок реалізації товарів та інших предметів, за якими не звернувся власник. 30

Стаття 95. Надходження валюти України та цінних паперів України у власність держави. 31

Стаття 96. Митні аукціони. 31

Стаття 97. Порядок розпорядження окремими товарами та іншими предметами, які не підлягають реалізації на митних аукціонах. 31

Стаття 98. Реалізація товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання. 31

Стаття 99. Використання сум, одержаних від реалізації або розпорядження конфіскованими предметами. 31

Розділ VII КОНТРАБАНДА.. 31

ГЛАВА 1. КОНТРАБАНДА.. 31

Стаття 100. Контрабанда. 31

ГЛАВА 2. КОНТРОЛЬОВАНІ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН   32

Стаття 101. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин. 32

ГЛАВА 3. ДІЗНАННЯ У СПРАВАХ ПРО КОНТРАБАНДУ.. 32

Стаття 102. Дізнання у справах про контрабанду. 32

Розділ VIII ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ.. 32

ГЛАВА 1. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКІ ПОРУШЕННЯ   32

Стаття 103. Відповідальність осіб, які вчинили порушення митних правил. 32

Стаття 104. Незупинення транспортного засобу. 32

Стаття 105. Відправлення транспортного засобу без дозволу. 33

Стаття 106. Причалювання до судна, що знаходиться під митним контролем.. 33

Стаття 107. Перешкодження доступу службової особи митного органу України до предметів, що знаходяться під митним контролем.. 33

Стаття 108. Неподання митному органу України документів, необхідних для здійснення митного контролю.. 33

Стаття 109. Недоставлення в митний орган України предметів та документів. 34

Стаття 110. Пошкодження або втрата митного забезпечення. 34

Стаття 111. Вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу України. 34

Стаття 112. Видача предметів без дозволу митного органу України або їх втрата. 34

Стаття 113. Порушення зобов’язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення. 34

Стаття 114. Порушення зобов’язання про транзит. 35

Стаття 115. Переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.. 35

Стаття 116. Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем.. 35

Стаття 116-1. Переміщення через митний кордон України товарів або предметів, виготовлених з порушенням прав на об’єкт права інтелектуальної власності 35

Стаття 117. Зберігання, перевезення чи придбання предметів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від такого контролю.. 36

Стаття 118. Недекларування предметів чи декларування їх не своїм найменуванням.. 36

Стаття 119. Використання предметів, щодо яких надано пільги по обкладенню митом, в інших цілях без дозволу митних органів України. 36

Стаття 120. Дії, що спричинили недобори митних платежів. 36

ГЛАВА 2. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ.. 36

Стаття 121. Порядок провадження у справах про порушення митних правил. 36

Стаття 122. Протокол про порушення митних правил. 37

Стаття 123. Доручення на провадження дій у справі про порушення митних правил. 37

Стаття 124. Опитування осіб у справі про порушення митних правил. 37

Стаття 125. Адміністративне затримання. 38

Стаття 126. Витребування документів, необхідних для розгляду справи про порушення митних правил  38

Стаття 127. Проведення митних обстежень. 38

Стаття 128. Вилучення предметів та документів. 38

Стаття 129. Оцінка вилучених предметів. 39

Стаття 130. Пред’явлення предметів та документів для впізнання. 39

Стаття 131. Експертиза. 39

Стаття 132. Проведення перевірки окремих сторін діяльності підприємств. 39

Стаття 133. Недопустимість розголошення матеріалів у справі про порушення митних правил  39

Стаття 134. Закінчення підготовки справи про порушення митних правил до розгляду. 40

Стаття 135. Органи та службові особи, уповноважені розглядати справу про порушення митних правил  40

Стаття 136. Місце розгляду справи про порушення митних правил. 40

Стаття 137. Строк розгляду справи про порушення митних правил. 40

Стаття 138. Присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, при розгляді справи про порушення митних правил. 40

Стаття 139. Строки накладання адміністративних стягнень. 40

Стаття 140. Постанови митного органу України. 41

Стаття 141. Розгляд матеріалів, одержаних від органів попереднього слідства. 41

Стаття 142. Звільнення від адміністративної відповідальності 41

Стаття 143. Оскарження постанови митного органу України. 41

Стаття 144. Розгляд Державною митною службою України постанови про накладення адміністративного стягнення у зв’язку із скаргою або протестом, а також у порядку контролю   42

Стаття 145. Строк повернення вилучених предметів. 42

Стаття 146. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень митних правил  42

ГЛАВА 3. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ МИТНОГО ОРГАНУ УКРАЇНИ АБО СУДУ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ.. 43

Стаття 147. Звернення постанови про накладення адміністративного стягнення до виконання  43

Стаття 148. Виконання постанови митного органу України або суду щодо накладання штрафу  43

Стаття 149. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію.. 44

Розділ IX ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ СЛУЖБОВИХ ОСІБ. 44

Стаття 150. Відповідальність митних органів України та їх службових осіб. 44

Стаття 151. Оскарження неправомірних дій митних органів України та службових осіб, які порушують права громадян. 44

Стаття 152. Оскарження підприємствами неправомірних дій митних органів України та їх службових осіб. 44

Розділ X СЛУЖБОВІ ОСОБИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ. ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ.. 45

ГЛАВА 1. СЛУЖБОВІ ОСОБИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ.. 45

Стаття 153. Прийняття на службу до митних органів України. 45

Стаття 154. Службові особи митних органів України. 45

Стаття 155. Зберігання, носіння і застосування спеціальних засобів та зброї службовими особами митних органів України. 45

ГЛАВА 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ.. 45

Стаття 156. Правове становище працівників митних органів України. 45

Стаття 157. Правовий захист працівників митних органів України. 46

Стаття 158. Непокора законному розпорядженню або вимозі працівника митного органу України  46

Стаття 159. Образа працівника митного органу України. 46

Стаття 160. Погроза щодо працівника митного органу України. 46

Стаття 161. Провадження у справах про правопорушення, спрямовані проти працівників митних органів України. 46

ГЛАВА 3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ.. 47

Стаття 162. Матеріальне та соціальне забезпечення працівників митних органів України. 47

Стаття 163. Соціальний захист працівників митних органів України. 47

Розділ XI МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ.. 47

Стаття 164. Міжнародні договори України. 47

 

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

86, 87 та глави 2 “Митні збори” розділу V “Мито та митні

збори”, які втрачають чинність з моменту набуття Україною

членства у Світовій організації торгівлі згідно із

     Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

 

   ( Кодекс втрачає чинність з 01.01.2004, крім статей 47, 85,

86, 87 та глави 2 “Митні збори” розділу V “Мито та митні

збори”, які втрачають чинність з 1 січня 2006 року

     згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 )

 

   ( Кодекс втрачає чинність з 01.01.2004, крім статей 47, 85,

86, 87 та глави 2 “Митні збори” розділу V “Мито та митні

збори”, які втрачають чинність з 1 січня 2005 року

     згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 )   від 27.11.2003,

     ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )

 

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 16, ст.203 )

 

( Вводиться в дію Постановою ВР

  N 1970а-XII ( 1970а-12 ) від 12.12.91, ВВР, 1992, N 16, ст.204 )

 

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законом

    N 2468-XII ( 2468-12 ) від 17.06.92, ВВР, 1992, N 35, ст.511

                                    Декретами

    N 21-92 від 29.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 91

    N  4-93 від 11.01.93, ВРР, 1993, N 12, ст.107

                                     Законами

    N 3892-XII ( 3892-12 ) від 28.01.94, ВРР, 1994, N 20, ст.116

    N 75/95-ВР  від 28.02.95, ВРР, 1995, N 13, ст. 85

    N 354/97-ВР від 17.06.97, ВВР, 1997, N 35, ст.218

    N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст. 274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

  N 1480-XIV ( 1480-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.109

  N 1807-XIV ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318

  N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436

  N 2134-III ( 2134-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.16

  N 2362-III ( 2362-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 23, ст.117

  N 2415-III ( 2415-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.148

  N   662-IV (  662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209

- набуває чинності 01.08.2003 року)

замінено словами “Державна митна служба України” у

     відповідних  відмінках   згідно  із  Законом  N  1480-XIV

    ( 1480-14 ) від 22.02.2000 )

 

 

 

Митний кодекс України визначає принципи організації митної справи в Україні з метою створення умов для формування ринкової економіки та зростання активності зовнішньоекономічної діяльності на основі єдності митної території, мит та митних зборів.

Цей Кодекс спрямований на забезпечення додержання митними, іншими державними органами, суб’єктами зовнішньоекономічної і господарської діяльності, а також громадянами прав та обов’язків у галузі митної справи.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА

Стаття 1. Митна справа

Порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов’язане з встановленням мит та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики становлять митну справу.

Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації та уніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та стандартами.

Стаття 2. Принципи митного регулювання

Україна самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території.

Митне регулювання здійснюється відповідно до Кодексу, законів України та міжнародних договорів України. Україна може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної справи.

Стаття 3. Митна територія

Територія України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної справи, становить єдину митну територію.

Стаття 4. Митний кордон

Межі митної території України є митним кордоном України.

Митний кордон України співпадає з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою частиною митного кордону України.

Стаття 5. Спеціальні митні зони

На території України можуть створюватися спеціальні митні зони різного типу. Статус та територія зазначених зон встановлюються Верховною Радою України відповідно до законів України про спеціальні митні зони.

Стаття 6. Спеціальні митні режими

Україна може укладати з державами двосторонні та багатосторонні договори, які на основі взаємності встановлюють спеціальні митні режими, що передбачають пільгові умови для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності цих держав.

Стаття 7. Порядок опублікування та введення в дію митних правил

(Дію статті 7 зупинено згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93)

(Дію статті 7 зупинено в частині опублікування та введення в дію митних правил, що стосуються порядку обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України згідно з Декретом N 21-92 від 29.12.92)

Митні правила мають бути опубліковані не пізніш як за сорок п’ять днів до дати введення їх у дію.

У разі, якщо зазначені правила не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності. Якщо такі правила будуть опубліковані невчасно, датою набрання чинності вважатиметься сорок шостий день з моменту офіційної публікації. Офіційною публікацією вважається публікація у періодичному виданні Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України. Датою публікації вважається дата фактичного виходу в світ відповідного номера цього видання.

Стаття 8. Органи державного регулювання митною справою

Регулювання митною справою здійснюють найвищі органи державної влади та управління України.

Головні напрями митної політики України; структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються Верховною Радою України.

Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координація діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з питань митної справи; проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюються Кабінетом Міністрів України.

Спеціально уповноваженим органом в галузі митної справи є Державна митна служба України, яка є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Державна митна служба України приймає нормативні акти тільки відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Забороняється регулювання митної справи прямо не передбаченими у законодавстві України актами і діями державних та недержавних органів.

(Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1480-XIV від 22.02.2000)

Стаття 9. Митні органи

Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України. Система митних органів України складається з Державної митної служби України, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів.

Митні органи України при проведенні в життя митної політики розв’язують такі головні завдання:

а) захист економічних інтересів України;

б) контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

в) забезпечення виконання зобов’язань, які випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи;

г) використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;

д) вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

е) комплексний контроль разом з Національним банком України за валютними операціями;

є) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку за участю Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України;

ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон країни;

з) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

и) співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями з питань митної справи;

і) ведення митної статистики.

Державна митна служба України створюється Президентом України. Голова Державної митної служби України призначається відповідно до чинного законодавства України.

Регіональні митниці відповідно до закону створюються Кабінетом Міністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів здійснюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.

(Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3892-XII від 28.01.94, N 1480-XIV від 22.02.2000)

Стаття 10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів України

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та створення інфраструктури митних органів України здійснюються за рахунок державного бюджету.

Стаття 11. Прапор та розпізнавальний знак митних органів України

Митні органи України, морські та річкові судна, які перебувають в їх розпорядженні, мають прапор. Автотранспортні засоби і повітряні судна, що перебувають у розпорядженні митних органів України, мають розпізнавальний знак.

Описи прапора і розпізнавального знака затверджуються Верховною Радою України.

Стаття 12. Розташування митниць

Митниці розташовуються:

1) на митному кордоні України, що співпадає з державним кордоном України, — у пунктах пропуску на державному кордоні України, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське, річкове, повітряне та інше сполучення, а також в інших районах митної території України;

2) в пунктах, розміщених на митному кордоні України там, де він співпадає з межами спеціальних митних зон, а також на території спеціальних митних зон.

Митниця України діє в межах регіону, який визначається Державною митною службою України.

Стаття 13. Спеціалізовані організації митної системи

З метою забезпечення ефективної діяльності митної системи при Державній митній службі України можуть створюватися спеціалізовані організації по здійсненню декларування, зберігання та реалізації митних вантажів, забезпеченню технічними засобами контролю, митні лабораторії, інформаційно-обчислювальні центри, будівельні та господарські організації, кінологічні служби, установи по підготовці та перепідготовці кадрів, консультативно-інформаційні пункти та інші.

Стаття 14. Митна статистика

Митні органи України формують митну статистику. Забороняється вимагати від митних органів України подання статистичної інформації, не передбаченої державною статистичною звітністю.

Стаття 15. Терміни, що вживаються в цьому Кодексі

У цьому Кодексі розуміються:

1) під “ввезенням в Україну та вивезенням з України" — фактичне переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів;

2) під “транзитом через територію України" — переміщення товарів та інших предметів під митним контролем через територію України між двома або в межах одного пункту на митному кордоні України;

3) під “переміщенням через митний кордон України" — ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів у будь-який спосіб, включаючи використання з цією метою трубопровідного транспорту та ліній електропередачі;


Украинская Баннерная Сеть