.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Зміст документу

Кодекс України про адміністративні правопорушення. 1

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 19

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 19

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення. 19

Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення. 20

Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність. 20

Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням.. 20

Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення  20

Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення. 21

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  21

Глава 2 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  21

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення. 21

Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно. 21

Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності 21

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність. 22

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх. 22

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб. 22

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень. 22

Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства. 23

Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 23

Стаття 18. Крайня необхідність. 23

Стаття 19. Необхідна оборона. 23

Стаття 20. Неосудність. 23

Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу. 24

Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. 24

Глава 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ.. 24

Стаття 23. Мета адміністративного стягнення. 24

Стаття 24. Види адміністративних стягнень. 24

Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 25

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення. 25

Стаття 26. Попередження. 25

Стаття 27. Штраф.. 25

Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. 25

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. 26

Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 26

Стаття 31. Виправні роботи. 26

Стаття 32. Адміністративний арешт. 26

Глава 4 НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ.. 26

Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення. 26

Стаття 34. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення  27

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. 27

Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. 27

Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення. 28

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення. 28

Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.. 28

Стаття 40. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду. 28

Глава 5 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ.. 29

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці 29

Стаття 41-1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди. 29

Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди. 29

Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод. 29

Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.. 30

Стаття 42-1. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації 30

Стаття 42-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції 30

Стаття 42-3. Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні 30

Стаття 43. (Статтю 43 виключено на підставі Закону N 352-XIV від 23.12.98) Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил на транспорті 31

Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. 31

Стаття 44-1. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження. 31

Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу  31

Стаття 45-1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів. 32

Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою.. 32

Стаття 46-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. 32

Глава 6 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ. 33

Стаття 47. Порушення права державної власності на надра. 33

Стаття 48. Порушення права державної власності на води. 33

Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси. 33

Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ. 33

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна. 33

Стаття 51-1. Ухилення від відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям або громадянам.. 34

Стаття 51-2 Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності 34

Глава 7 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ   34

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель. 34

Стаття 53. Порушення правил використання земель. 34

Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки. 35

Стаття 53-2. Приховування або перекручення даних земельного кадастру. 35

Стаття 54. Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням.. 35

Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів внутрігосподарського землеустрою.. 35

Стаття 56. Знищення межових знаків. 35

Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр. 36

Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр. 36

Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів. 36

Стаття 59-1. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення. 37

Стаття 60. Порушення правил водокористування. 37

Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації 37

Стаття 62. Невиконання обов’язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами. 38

Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду. 38

Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці 38

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка. 38

Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень  39

Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах. 39

Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку. 39

Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини  39

Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду  39

Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід. 40

Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси. 40

Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками. 40

Стаття 73. Засмічення лісів відходами. 40

Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду. 40

Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах. 41

Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни. 41

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах. 41

Стаття 77-1. Самовільне випалювання рослинності або її залишків. 41

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів. 42

Стаття 78-1. Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ.. 42

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд. 42

Стаття 79-1. Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів або споруд. 43

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах. 43

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах. 43

Стаття 82. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів. 43

Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів. 44

Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації 44

Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними. 44

Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу. 44

Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів. 44

Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів. 45

Стаття 82-7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму. 45

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів. 45

Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин. 45

Стаття 84. (Статтю 84 виключено на підставі Закону N 81/96-ВР від 06.03.96) Невиконання розпоряджень органів, що здійснюють контроль за охороною атмосферного повітря. 46

Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу. 46

Стаття 85-1. Виготовлення та збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або рослинного світу. 47

Стаття 86. (Статтю 86 виключено на підставі Закону N 81/96-ВР від 06.03.96) Порушення правил китобійного промислу. 47

Стаття 86-1. Експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням.. 48

Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин. 48

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу. 48

Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах. 48

Стаття 88-2. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними. 49

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами. 49

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України. 49

Стаття 90-1. Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій. 49

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 50

Стаття 91-1. Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів. 50

Стаття 91-2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів. 50

Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів. 51

Стаття 91-4. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації 51

Стаття 92. Порушення правил охорони і використання пам’яток історії та культури. 51

Стаття 92-1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи  51

Глава 8 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВІ ТА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ.. 51

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості 52

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості 52

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки. 52

Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання. 52

Стаття 96. Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва  53

Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій. 53

Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд. 53

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів. 54

Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж.. 54

Стаття 101. Порушення, зв’язані з використанням газу. 54

Стаття 101-1. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів  55

Стаття 102. Порушення, пов’язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування. 55

Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства. 55

Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом.. 55

Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт. 56

Глава 9 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ПОРУШЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ПРАВИЛ.. 56

Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств. 56

Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва. 56

Стаття 105. Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур’янами. 57

Стаття 106. Вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку  57

Стаття 106-1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки. 57

Стаття 106-2. Незаконні посів та вирощування снотворного маку чи конопель. 57

Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог  58

Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві 58

Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки. 58

Глава 10 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ, В ГАЛУЗІ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗВ’ЯЗКУ.. 58

Стаття 109. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті 58

Стаття 110. Порушення правил користування засобами залізничного транспорту. 59

Стаття 111. Порушення правил безпеки польотів. 59

Стаття 112. Порушення правил поведінки на повітряному судні 60

Стаття 113. Порушення правил міжнародних польотів. 60

Стаття 114. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті 60

Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту. 61

Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах. 61

Стаття 116-1. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа. 62

Стаття 116-2. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах. 62

Стаття 116-3. Порушення правил реєстрації торговельних суден. 63

Стаття 117. Порушення правил користування річковими і маломірними суднами. 63

Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден. 63

Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту. 63

Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті 64

Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами. 64

Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах. 65

Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху, порушення правил перевезення людей та інших правил дорожнього руху. 65

Стаття 122-1. Участь водіїв мотоциклів та інших транспортних засобів у групових пересуванні, зупинці чи стоянці 66

Стаття 122-2. Невиконання водіями вимог про зупинку, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. 66

Стаття 122-3. Перешкоджання проведенню огляду транспортних засобів. 67

Стаття 123. Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів. 67

Стаття 124. Порушення водіями правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових споруд чи іншого майна. 67

Стаття 124-1. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 67

Стаття 124-2. (Стаття 124-2 виключена на підставі Указу ПВР N 1818-12 від 15.11.91) Порушення порядку надання працівникам міліції та медичним працівникам транспортних засобів для безперешкодного використання. 68

Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху. 68

Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають права керування або водіями, які не мають при собі чи не пред’явили для перевірки відповідних документів. 68

Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами, возіями та іншими особами. 69

Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам.. 69

Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, невиконання припису про усунення порушень таких правил, норм і стандартів. 69

Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані сп’яніння, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом   70

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані сп’яніння. 70

Стаття 131. Ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння. 71

Стаття 132. Самовільне використання транспортних засобів, машин чи механізмів або зберігання транспортних засобів у невстановлених місцях. 71

Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів, великогабаритних та великовагових вантажів на транспорті 72

Стаття 133-1. Порушення правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту  72

Стаття 133-2. Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів. 73

Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого багажу. 74

Стаття 135. Безквитковий проїзд. 74

Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті 74

Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті 75

Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів. 75

Стаття 139. Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів для їх усунення. 75

Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні шляхів, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на дорогах місць провадження робіт  76

Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів. 76

Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів. 77

Стаття 143. (Стаття 143 виключена на підставі Указу ПВР N 7542-11 від 19.05.89) Ухилення від участі в шляхових роботах. 77

Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу. 77

Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв’язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами. 77

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України. 78

Стаття 147. Порушення правил охорони ліній і споруд зв’язку. 78

Стаття 148. Пошкодження таксофонів. 78

Стаття 148-1. Порушення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг. 78

Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку в мережах загального користування  79

Стаття 148-3. Використання засобів зв’язку з метою, що. 79

Стаття 148-4. Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв’язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності 79

Стаття 148-5. Порушення правил про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування. 79

Глава 11 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ... 80

Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень. 80

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями. 80

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення. 80

Стаття 152. Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів. 80

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів. 81

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів. 81

Глава 12 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  81

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю.. 81

Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахунків. 82

Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника. 82

Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. 83

Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів. 83

Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів. 84

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках. 84

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях. 84

Стаття 160-2. Незаконна торговельна діяльність. 85

Стаття 160-3. (Стаття 160-3 виключена на підставі Закону N 179/94-ВР від 22.09.94) Продаж у підприємствах торгівлі (громадського харчування), що належать громадянам на праві власності, або в кооперативах товарів за підвищеними цінами. 85

Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів  85

Стаття 162. Порушення правил про валютні операції 85

Стаття 163. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з емісії цінних паперів  86

Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків  86

Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) 86

Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби  86

Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи. 87

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності 87

Стаття 164-1. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат  88

Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань. 88

Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція. 88

Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу. 89

Стаття 164-5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. 89

Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. 89

Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів. 90

Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу. 90

Стаття 164-9. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. 91

Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом.. 91

Стаття 164-12. Порушення законодавства про бюджетну систему України. 91

Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва. 91

Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. 92

Стаття 165. (Стаття 165 виключена на підставі Закону N 3888-12 від 28.01.94) Заняття забороненими видами індивідуальної трудової діяльності 92

Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 92

Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів. 93

Стаття 165-3. Порушення строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків. 93

Стаття 165-4. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 93

Стаття 165-5. Ухилення від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання страхових коштів. 94

Стаття 166-1. Зловживання монопольним становищем на ринку. 94

Стаття 166-2. Неправомірні угоди між підприємцями. 94

Стаття 166-3. Дискримінація підприємців органами влади і управління. 95

Стаття 166-4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень. 95

Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. 95

Стаття 166-6. Порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи. 96

Стаття 166-7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку. 96

Стаття 166-8. Здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії 96

Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.. 96

Стаття 166-10. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру. 97

Глава 13 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ. 97

Стаття 167. Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів. 97

Стаття 168. Випуск у продаж нестандартної продукції 98

Стаття 168-1. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил. 98

Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів. 98

Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів  98

Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції 98

Стаття 170-1. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності 99

Стаття 171. Порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки. 99

Стаття 171-1. Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань. 99

Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки. 100

Стаття 172-1. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності 100

Глава 14 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ.. 100

Стаття 173. Дрібне хуліганство. 100

Стаття 173-1. Поширювання неправдивих чуток. 100

Стаття 173-2. Вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису. 100

Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку. 101

Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 101

Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. 101

Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення. 101

Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення  102

Стаття 177-1. (Стаття 177-1 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92) Продаж громадянами вина домашнього вироблення, що не відноситься до міцних спиртних напоїв. 102

Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів. 102

Стаття 178. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді 102

Стаття 179. Розпивання спиртних напоїв на виробництві 103

Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння. 103

Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях. 103

Стаття 181-1. Заняття проституцією.. 104

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. 104

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. 105

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей  105

Глава 15 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ.. 105

Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна. 105

Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків. 105

Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця  106

Стаття 185-1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. 106

Стаття 185-2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій. 106

Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду. 106

Стаття 185-4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання. 107

Стаття 185-5. Перешкодження явці до суду народного засідателя. 107

Стаття 185-6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора. 107

Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 107

Стаття 185-8. Ухилення від виконання законних вимог прокурора. 108

Стаття 185-9. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів. 108

Стаття 185-10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. 108

Стаття 185-11. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист.


Украинская Баннерная Сеть