.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Водний кодекс Української РСР

Зміст документу

Водний кодекс Української РСР. 1

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 6

ГЛАВА 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 6

Стаття 1. Завдання Водного кодексу Української РСР. 6

Стаття 2. Водне законодавство Союзу РСР і Української РСР. 7

Стаття 3. Державна (загальнонародна) власність на води. 7

Стаття 4. Єдиний державний водний фонд. 7

Стаття 5. Особливості віднесення до єдиного державного водного фонду деяких категорій водних об’єктів. 7

Стаття 6. Компетенція Союзу РСР в галузі регулювання водних відносин. 7

Стаття 7. Компетенція Української РСР в галузі регулювання водних відносин. 8

ГЛАВА 2 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД.. 8

Стаття 8. Органи, які здійснюють державне управління в галузі використання і охорони вод. 8

Стаття 9. Компетенція обласних Рад народних депутатів в галузі використання і охорони вод  8

Стаття 10. Компетенція районних Рад народних депутатів в галузі використання і охорони вод  9

Стаття 11. Компетенція міських Рад народних депутатів в галузі використання і охорони вод  10

Стаття 12. Компетенція селищних і сільських Рад народних депутатів в галузі використання і охорони вод. 10

Стаття 13. Компетенція Міністерства меліорації і водного господарства УРСР в галузі регулювання використання і охорони вод. 11

ГЛАВА 3 ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ВОД.. 11

Стаття 14. Завдання державного контролю за використанням і охороною вод. 11

Стаття 15. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням і охороною вод. 11

ГЛАВА 4 УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ І ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ПО РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ І ОХОРОНІ ВОД.. 11

Стаття 16. Сприяння державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод. 12

Стаття 17. Порядок участі громадських організацій і трудових колективів у діяльності по раціональному використанню і охороні вод. 12

Стаття 18. Форми участі громадян у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод  12

ГЛАВА 5 РОЗМІЩЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ВОД.. 12

Стаття 19. Умови розміщення, проектування, будівництва і введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів, що впливають на стан вод. 12

Стаття 20. Умови розміщення, проектування, будівництва і введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів, що впливають на стан рибогосподарських водойм.. 12

Стаття 21. Визначення місць і погодження проектів будівництва підприємств, споруд та інших об’єктів, що впливають на стан вод. 13

Стаття 22. Випадки заборони введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об’єктів, що впливають на стан вод. 13

ГЛАВА 6 ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ І В ПРИБЕРЕЖНИХ СМУГАХ (ЗОНАХ) 13

Стаття 23. Порядок проведення робіт на водних об’єктах і в прибережних смугах (зонах) 13

Стаття 24. Прибережні смуги (зони) водних об’єктів. 14

РОЗДІЛ II ВОДОКОРИСТУВАННЯ.. 14

ГЛАВА 7 ВОДОКОРИСТУВАЧІ І ОБ’ЄКТИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ.. 14

Стаття 25. Водокористувачі 14

Стаття 26. Об’єкти водокористування. 14

Стаття 27. Часткова або повна заборона користування водними об’єктами. 14

ГЛАВА 8 ВИДИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ.. 14

Стаття 28. Мета надання водних об’єктів у користування. 14

Стаття 29. Загальне і спеціальне водокористування. 14

Стаття 30. Спільне і відособлене водокористування. 15

Стаття 31. Первинне і вторинне водокористування. 15

ГЛАВА 9 ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ У КОРИСТУВАННЯ.. 15

Стаття 32. Переважне надання водних об’єктів у користування для питних і побутових потреб населення. 15

Стаття 33. Порядок надання водних об’єктів у відособлене користування. 15

Стаття 34. Органи державного управління, які надають водні об’єкти у відособлене користування  15

Стаття 35. Документи, що посвідчують право на відособлене користування водним об’єктом   16

Стаття 36. Підстави спеціального водокористування. 16

Стаття 37. Випадки видачі дозволів на спеціальне водокористування виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів. 16

Стаття 38. Порядок здійснення загального водокористування. 16

Стаття 39. Загальне водокористування на водних об’єктах, наданих у відособлене користування  17

Стаття 40. Безплатність водокористування. 17

Стаття 41. Строки водокористування. 17

Стаття 42. Порядок продовження строків тимчасового водокористування. 17

Стаття 43. Обчислення строків тимчасового водокористування. 18

ГЛАВА 10 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ.. 18

Стаття 44. Цільове використання водних об’єктів. 18

Стаття 45. Основні права водокористувачів. 18

Стаття 46. Обмеження прав водокористувачів. 18

Стаття 47. Охорона прав водокористувачів. 18

Стаття 48. Обов’язки водокористувачів. 19

Стаття 49. Заохочення водокористувачів у справі раціонального використання і охорони вод  19

ГЛАВА 11 ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВОДОКОРИСТУВАННЯ.. 19

Стаття 50. Підстави припинення права водокористування. 19

Стаття 51. Порядок припинення права водокористування. 19

Стаття 52. Припинення права спеціального водокористування. 19

Стаття 53. Припинення права вторинного водокористування. 20

Стаття 54. Порядок вилучення водних об’єктів з відособленого користування. 20

Стаття 55. Відшкодування збитків, заподіяних проведенням водогосподарських заходів, припиненням або зміною умов водокористування. 20

ГЛАВА 12 КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ПИТНИХ, ПОБУТОВИХ ТА ІНШИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ.. 20

Стаття 56. Надання водних об’єктів для питних, побутових та інших потреб населення. 20

Стаття 57. Централізоване водопостачання населення. 20

Стаття 58. Нецентралізоване водопостачання населення. 20

Стаття 59. Використання підземних вод питної якості 21

Стаття 60. Зони санітарної охорони джерел централізованого водопостачання. 21

ГЛАВА 13 КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНИХ, КУРОРТНИХ І ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЕЙ.. 21

Стаття 61. Віднесення водних об’єктів до категорії лікувальних. 21

Стаття 62. Використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних. 21

Стаття 63. Охорона водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних. 21

Стаття 64. Заборона скидання стічних вод у водні об’єкти, віднесені до категорії лікувальних  22

Стаття 65. Порядок користування водами для відпочинку і спорту. 22

ГЛАВА 14 КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.. 22

Стаття 66. Загальне і спеціальне водокористування для потреб сільського господарства. 22

Стаття 67. Планування водокористування для потреб сільського господарства. 22

Стаття 68. Порядок затвердження планів водокористування для потреб сільського господарства  23

Стаття 69. Обов’язки водокористувачів, які використовують водні об’єкти для потреб сільського господарства. 23

Стаття 70. Смуги відводу для потреб експлуатації і захисту водогосподарських і гідротехнічних споруд  23

Стаття 71. Використання стічних вод для зрошення сільськогосподарських земель. 23

Стаття 72. Лиманне зрошення. 23

Стаття 73. Зрошення і осушення земель, зайнятих лісами, лісовими смугами і лісорозсадниками  24

ГЛАВА 15 КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ЦІЛЕЙ І ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ.. 24

Стаття 74. Користування водними об’єктами для промислових цілей. 24

Стаття 75. Обмеження використання питної води для промислових цілей. 24

Стаття 76. Використання підземних вод для технічного водопостачання й інших промислових цілей  24

Стаття 77. Користування водними об’єктами для потреб гідроенергетики. 24

Стаття 78. Обов’язки підприємств, які використовують водні об’єкти для потреб гідроенергетики  24

ГЛАВА 16 КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ВОДНОГО, ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ І ЛІСОСПЛАВУ.. 25

Стаття 79. Водні шляхи загального користування. 25

Стаття 80. Порядок віднесення водних шляхів до категорії судноплавних і лісосплавник. 25

Стаття 81. Користування водними об’єктами для плавання на маломірних суднах. 25

Стаття 82. Порядок сплаву лісу. 25

Стаття 83. Обов’язки лісосплавних організацій по очищенню сплавних шляхів. 26

Стаття 84. Берегові смуги водних шляхів. 26

Стаття 85. Користування водними об’єктами для потреб повітряного транспорту. 26

ГЛАВА 17 КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ РИБНОГО І МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.. 26

Стаття 86. Обмеження водокористування на рибогосподарських водоймах. 26

Стаття 87. Права і обов’язки рибогосподарських підприємств і організацій по водокористуванню   26

Стаття 88. Заходи по охороні та відтворенню рибних запасів. 27

Стаття 89. Користування водними об’єктами для спортивного і любительського рибальства. 27

Стаття 90. Надання переважного права водокористування підприємствам і організаціям мисливського господарства. 27

Стаття 91. Порядок користування водними об’єктами для потреб мисливського господарства  27

ГЛАВА 18 КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАПОВІДНИКІВ.. 27

Стаття 92. Заповідні водні об’єкти. 27

Стаття 93. Порядок оголошення водних об’єктів заповідними. 28

Стаття 94. Охорона вод заповідників. 28

Стаття 95. Порядок вилучення водних об’єктів з користування заповідників. 28

Стаття 96. Водні об’єкти — пам’ятки природи або пам’ятки історії і культури. 28

ГЛАВА 19 КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД.. 28

Стаття 97. Дозвіл на користування водними об’єктами для скидання стічних вод. 28

Стаття 98. Умови використання водних об’єктів для скидання стічних вод. 29

Стаття 99. Порядок користування водними об’єктами для скидання стічних вод. 29

Стаття 100. Підстави для обмеження, припинення або заборони використання водних об’єктів для скидання стічних вод. 29

Стаття 101. Поглинаючі свердловини і колодязі 29

ГЛАВА 20 КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ПОТРЕБ. 29

Стаття 102. Забір води для протипожежних потреб. 29

Стаття 103. Порядок користування водними об’єктами для протипожежних та інших державних і громадських потреб. 30

ГЛАВА 21 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОЙМИЩ... 30

Стаття 104. Режим наповнення і спрацювання водоймищ.. 30

Стаття 105. Порядок експлуатації водоймищ.. 30

Стаття 106. Координація заходів по забезпеченню належного технічного стану водоймищ і контроль за додержанням правил їх експлуатації 30

Стаття 107. Експлуатація озер та інших водойм, що використовуються як водоймища. 30

ГЛАВА 22 ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ МАЛИМИ РІЧКАМИ.. 30

Стаття 108. Регулювання користування водами малих річок. 30

Стаття 109. Використання малих річок відповідно до схем комплексного використання і охорони вод  31

Стаття 110. Регулювання стоку малих річок. 31

Стаття 111. Здійснення заходів по збереженню водності малих річок. 31

Стаття 112. Технічна експлуатація малих річок та проведення на них комплексів гідротехнічних робіт  31

ГЛАВА 23 РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ, РОЗТАШОВАНИМИ НА ТЕРИТОРІЇ КІЛЬКОХ СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК, ТА ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ТАКЕ РЕГУЛЮВАННЯ.. 31

Стаття 113. Регулювання користування водними об’єктами, розташованими на території кількох союзних республік. 31

Стаття 114. Погодження порядку користування водними об’єктами, розташованими на території Української РСР і інших союзних республік. 32

Стаття 115. Органи, що здійснюють міжреспубліканський розподіл стоку річок та встановлюють режим роботи водоймищ.. 32

ГЛАВА 24 ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПРИКОРДОННИХ ВОДАХ СРСР. 32

Стаття 116. Водокористування на прикордонних водах СРСР. 32

РОЗДІЛ III ОХОРОНА ВОД І ЗАПОБІГАННЯ ЇХ ШКІДЛИВОМУ ДІЯННЮ... 32

ГЛАВА 25 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 32

Стаття 117. Охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання. 32

Стаття 118. Обов’язки водокористувачів по охороні вод. 32

Стаття 119. Планування заходів по охороні вод. 33

ГЛАВА 26 ОХОРОНА ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ І ЗАСМІЧЕННЯ.. 33

Стаття 120. Заборона скидання у водні об’єкти відходів і покидьків. 33

Стаття 121. Охорона поверхні водозборів і льодового покриву водойм.. 33

Стаття 122. Охорона вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, деревини, хімічних, нафтових та інших продуктів. 33

Стаття 123. Запобігання забрудненню вод добривами і отрутохімікатами. 33

Стаття 124. Охоронні санітарні округи і зони. 33

ГЛАВА 27 ОХОРОНА ВОД ВІД ВИЧЕРПАННЯ.. 34

Стаття 125. Заходи по охороні вод від вичерпання. 34

Стаття 126. Врахування інтересів водокористувачів та землекористувачів при погодженні питань розміщення і будівництва підприємств і споруд, що впливають на стан вод, та при видачі дозволів на спеціальне водокористування. 34

Стаття 127. Заходи по охороні підземних вод від вичерпання. 34

ГЛАВА 28 ЗАПОБІГАННЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ШКІДЛИВОГО ДІЯННЯ ВОД.. 34

Стаття 128. Обов’язки підприємств, організацій і установ по запобіганню і ліквідації шкідливого діяння вод. 34

Стаття 129. Невідкладні заходи по запобіганню і ліквідації стихійного лиха, викликаного шкідливим діянням вод. 35

Стаття 130. Планування заходів по запобіганню і ліквідації шкідливого діяння вод. 35

РОЗДІЛ IV ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОД.. 35

ГЛАВА 29 ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОД.. 35

Стаття 131. Завдання державного обліку і планування використання вод. 35

Стаття 132. Державний водний кадастр. 35

Стаття 133. Водогосподарські баланси. 35

Стаття 134. Схеми комплексного використання і охорони вод. 35

Стаття 135. Порядок державного обліку вод і їх використання, ведення державного водного кадастру, складання водогосподарських балансів і розробки схем комплексного використання і охорони вод  36

РОЗДІЛ V ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ВОДОКОРИСТУВАННЯ.. 36

ГЛАВА 30 ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ВОДОКОРИСТУВАННЯ.. 36

Стаття 136. Органи, що вирішують спори про водокористування. 36

Стаття 137. Спори про водокористування, які вирішуються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів. 36

Стаття 138. Спори про водокористування, які вирішуються органами по регулюванню використання і охороні вод. 36

Стаття 139. Спори про водокористування, які вирішуються Радою Міністрів УРСР. 36

Стаття 140. Спори про водокористування між водокористувачами Української РСР і водокористувачами інших союзних республік. 37

Стаття 141. Порядок розгляду спорів про водокористування. 37

Стаття 142. Права і обов’язки сторін у спорі про водокористування. 37

Стаття 143. Порядок оскарження рішень по спорах про водокористування. 37

Стаття 144. Вирішення майнових спорів, зв’язаних з водними відносинами. 37

РОЗДІЛ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.. 38

ГЛАВА 31 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.. 38

Стаття 145. Наслідки порушення права державної власності на води. 38

Стаття 146. Кримінальна або адміністративна відповідальність за порушення водного законодавства  38

Стаття 147. Повернення самовільно захоплених водних об’єктів. 38

Стаття 148. Відшкодування збитків, заподіяних порушенням водного законодавства. 38

РОЗДІЛ VII МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ.. 39

ГЛАВА 32 МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ.. 39

Стаття 149. Міжнародні договори. 39

 

(Кодекс втратив чинність на підставі Постанови ВР N 214/95-ВР від 06.06.95, ВВР, 1995, N 24, ст.190)

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР

     ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1972, додаток до N 24,

       ст. 200 )

 

 ( Кодекс затверджено і введено в дію Законом УРСР

   N 771-VIII ( 771-08 ) від 09.06.72, ВВР, 1972, N 24, ст. 200 )

 

  ( Із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР УРСР

    N  632-X  (  632-10 ) від 30.07.80, ВВР, 1980, N 33, ст. 620

    N 5727-X  ( 5727-10 ) від 02.09.83, ВВР, 1983, N 37, ст. 745

    N 8474-X  ( 8474-10 ) від 27.02.85, ВВР, 1985, N 11, ст. 205

    N 5095-XI ( 5095-11 ) від 24.12.87, ВВР, 1988, N 1, ст. 5 )

 

      ( У тексті Кодексу слова "депутатів трудящих"  замінено

        словами "народних депутатів" згідно з Указом ПВР УРСР

        N 632-X ( 632-10 ) від 30.07.80 )

 

 

 

В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції води, як і інші природні багатства в нашій країні, були націоналізовані і стали надбанням народу.

Державна власність на води в СРСР, до складу якого на основі добровільного об’єднання і рівноправності входить Українська Радянська Соціалістична Республіка, становить основу водних відносин, створює сприятливі умови для здійснення планового і комплексного використання вод з найбільшим народногосподарським ефектом, дає змогу забезпечити найкращі умови праці, побуту, відпочинку та охорони здоров’я радянських людей.

Розвиток суспільного виробництва і містобудування, зростання матеріального добробуту і культурного рівня населення збільшують різнобічні потреби у воді і підвищують значення раціонального використання і охорони вод.

Радянське водне законодавство покликане активно сприяти найбільш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Водного кодексу Української РСР

Завданнями Водного кодексу Української РСР є регулювання водних відносин з метою забезпечення в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і народного господарства, охорони вод від забруднення, засмічення і вичерпання, запобігання і ліквідації шкідливого діяння вод, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорона прав підприємств, організацій, установ і громадян, зміцнення законності в галузі водних відносин.

(Стаття 1 в редакції Указу ПВР УРСР N 632-X від 30.07.80)

Стаття 2. Водне законодавство Союзу РСР і Української РСР

Водні відносини в Українській РСР регулюються Основами водного законодавства Союзу РСР і союзних республік, а також іншими актами водного законодавства Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами водного законодавства Української РСР, які видаються у відповідності з ними.

Земельні, лісові і гірничі відносини в Українській РСР регулюються відповідним законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 3. Державна (загальнонародна) власність на води

(Заголовок статті 3 в редакції Указу ПВР УРСР N 632-X від 30.07.80)

Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР води є державною власністю — спільним надбанням усього радянського народу. (Частина перша статті 3 в редакції Указу ПВР УРСР N 632-X від 30.07.80)

Води є виключною власністю держави і надаються тільки в користування. Дії, які в прямій або прихованій формі порушують право державної власності на води, забороняються.

Стаття 4. Єдиний державний водний фонд

Усі води (водні об’єкти) в Українській РСР входять до єдиного державного водного фонду.

Відповідно до Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік єдиний державний водний фонд включає:

1) ріки, озера, водоймища, інші поверхневі водойми і водні джерела, а також води каналів і ставів;

2) підземні води і льодовики;

3) внутрішні моря та інші внутрішні морські води СРСР;

4) територіальні води (територіальне море) СРСР.

Стаття 5. Особливості віднесення до єдиного державного водного фонду деяких категорій водних об’єктів

Штучно створені водні об’єкти включаються до єдиного державного водного фонду в порядку обліку вод, встановлюваному Радою Міністрів СРСР, з часу прийняття їх в експлуатацію державною приймальною комісією.

Водні об’єкти, які у зв’язку з встановленим режимом їх експлуатації або природними сезонними коливаннями стоку повністю втрачають запас вод на певні проміжки часу, не підлягають виключенню з єдиного державного водного фонду.

Стаття 6. Компетенція Союзу РСР в галузі регулювання водних відносин

Відповідно до Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік до відання Союзу РСР в галузі регулювання водних відносин належать:

1) розпоряджання єдиним державним водним фондом у межах, необхідних для здійснення повноважень Союзу РСР відповідно до Конституції СРСР;

2) встановлення основних положень в галузі використання вод, охорони їх від забруднення, засмічення і вичерпання, запобігання і ліквідації шкідливого діяння вод;

3) встановлення загальносоюзних нормативів водокористування, якості вод і методів її оцінки;

4) встановлення єдиних для Союзу РСР систем державного обліку вод, їх використання, реєстрації водокористувань і державного водного кадастру;

5) затвердження схем комплексного використання і охорони вод, а також водогосподарських балансів, які мають загальносоюзне значення;

6) планування загальносоюзних заходів по використанню, охороні вод, запобіганню і ліквідації їх шкідливого діяння;

7) державний контроль за використанням та охороною вод і встановлення порядку його здійснення;

8) визначення водних об’єктів, регулювання користування якими здійснюється органами Союзу РСР;

9) регулювання інших питань загальносоюзного значення в галузі використання та охорони вод відповідно до Конституції СРСР і Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік. (Статтю 6 доповнено пунктом 9 згідно з Указом ПВР УРСР N 632-X від 30.07.80)

Стаття 7. Компетенція Української РСР в галузі регулювання водних відносин

До відання Української РСР в галузі регулювання водних відносин поза межами компетенції Союзу РСР належать: розпоряджання єдиним державним водним фондом на території республіки; встановлення порядку користування водами, охорони їх від забруднення, засмічення і вичерпання, запобігання і ліквідації шкідливого діяння вод; планування заходів по використанню, охороні вод, запобіганню і ліквідації їх шкідливого діяння; затвердження схем комплексного використання і охорони вод, водогосподарських балансів; здійснення державного контролю за використанням і охороною вод, а також регулювання водних відносин в інших питаннях, якщо вони не віднесені до компетенції Союзу РСР.

ГЛАВА 2 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД

Стаття 8. Органи, які здійснюють державне управління в галузі використання і охорони вод

Державне управління в галузі використання і охорони вод здійснюється Радою Міністрів СРСР, Радою Міністрів УРСР, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, а також спеціально уповноваженими на те державними органами по регулюванню використання і охороні вод безпосередньо або через басейнові (територіальні) управління й іншими державними органами відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Спеціально уповноваженим державним органом по регулюванню використання і охороні вод в Українській РСР є Міністерство меліорації і водного господарства УРСР.

Стаття 9. Компетенція обласних Рад народних депутатів в галузі використання і охорони вод

Обласні Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети в межах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, на території області:

1) здійснюють державний контроль за раціональним використанням і охороною вод (стаття 15);

     (  Пункт  2  статті  9  виключено  на підставі Указу ПВР УРСР

N 632-X ( 632-10 ) від 30.07.80 )

 

 

2) надають у відособлене користування водні об’єкти та видають дозволи на спеціальне водокористування у випадках і в порядку, передбачених статтями 34, 37 цього Кодексу;

3) відають питаннями поточного і перспективного планування заходів по забезпеченню раціонального використання і охорони вод;

4) вирішують питання про припинення права водокористування у випадках і в порядку, передбачених статтями 50-52, 54 цього Кодексу;

5) обмежують або забороняють використання підприємствами питної води для промислових цілей з водопроводів централізованого постачання (стаття 75);

6) вирішують спори про користування водними об’єктами (стаття 137), а також розглядають скарги на рішення виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів по спорах про водокористування (стаття 143);

7) приймають загальнообов’язкові рішення в питаннях боротьби з стихійним лихом (поводями, селями, льодовими заторами і т. ін.);

8) встановлюють правила користування водними об’єктами для плавання маломірних суден (стаття 81).

Обласні Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети можуть вирішувати й інші питання в галузі використання і охорони вод, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 10. Компетенція районних Рад народних депутатів в галузі використання і охорони вод

Районні Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети в межах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, на території району:

1) здійснюють державний контроль за раціональним використанням і охороною вод (стаття 15);

     (  Пункт  2  статті  10  виключено на підставі Указу ПВР УРСР

N 632-X ( 632-10 ) від 30.07.80 )

 

 

2) надають у відособлене користування водні об’єкти та видають дозволи на спеціальне водокористування у випадках і в порядку, передбачених статтями 34, 37 цього Кодексу;

3) затверджують загальносистемні плани водокористування по меліоративних системах районного значення, а також внутрішньогосподарські плани водокористування колгоспів, радгоспів і інших організацій — водокористувачів району (стаття 68);

4) відають питаннями поточного і перспективного планування заходів по забезпеченню раціонального використання і охорони вод;

5) вирішують питання про припинення права водокористування у випадках і в порядку, передбачених статтями 50-52, 54 цього Кодексу;

6) встановлюють правила загального водокористування на водних об’єктах, які не перебувають у відособленому користуванні (стаття 38);

7) обмежують або забороняють використання підприємствами питної води для промислових цілей з водопроводів централізованого постачання (стаття 75);

8) вирішують спори про користування водними об’єктами (стаття 137), а також розглядають скарги на рішення виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів по спорах про водокористування (стаття 143);

9) приймають загальнообов’язкові рішення в питаннях боротьби з стихійним лихом (поводями, селями, льодовими заторами і т. ін.).

Районні Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети можуть вирішувати й інші питання у галузі використання і охорони вод, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 11. Компетенція міських Рад народних депутатів в галузі використання і охорони вод

Міські Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети в межах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, на території міст:

1) здійснюють державний контроль за раціональним використанням і охороною вод (стаття 15);

     (  Пункт  2  статті  11  виключено на підставі Указу ПВР УРСР

N 632-X ( 632-10 ) від 30.07.80 )

 

 

2) надають у відособлене користування водні об’єкти та видають дозволи на спеціальне водокористування у випадках і в порядку, передбачених статтями 34, 37 цього Кодексу;

3) відають питаннями поточного і перспективного планування заходів по забезпеченню раціонального використання і охорони вод;

4) вирішують питання про припинення права користування водними об’єктами у випадках і в порядку, передбачених статтями 50-52, 54 цього Кодексу;

5) встановлюють правила загального водокористування на водних об’єктах, які не перебувають у відособленому користуванні (стаття 38);

6) встановлюють правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних і побутових потреб населення при нецентралізованому водопостачанні (стаття 58);

7) встановлюють зони санітарної охорони джерел централізованого водопостачання та охоронні санітарні зони водних об’єктів, розташованих в межах міста (статті 60, 124);

8) обмежують або забороняють використання підприємствами питної води в промислових цілях з водопроводів централізованого постачання (стаття 75);

9) вирішують спори про користування водними об’єктами (стаття 137), а також розглядають скарги на рішення виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів по спорах про водокористування (стаття 143);

10) приймають (в містах республіканського і обласного підпорядкування) загальнообов’язкові рішення в питаннях боротьби з стихійним лихом (поводями, селями, льодовими заторами і т. ін.).

Міські Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети можуть вирішувати й інші питання у галузі використання і охорони вод, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 12. Компетенція селищних і сільських Рад народних депутатів в галузі використання і охорони вод

Селищні, сільські Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети в межах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, на своїй території:

1) здійснюють державний контроль за раціональним використанням і охороною вод (стаття 15);

2) видають дозволи на спеціальне водокористування, а також вирішують питання про припинення такого водокористування (статті 37, 52);

3) встановлюють правила загального водокористування на водних об’єктах, які не перебувають у відособленому користуванні (стаття 38);

4) встановлюють правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних і побутових потреб населення при нецентралізованому водопостачанні (стаття 58);

5) встановлюють зони санітарної охорони джерел централізованого водопостачання, розташованих на території Ради (стаття 60), та охоронні санітарні зони водних об’єктів, розташованих в межах населених пунктів (стаття 124);

6) обмежують або забороняють використання підприємствами питної води в промислових цілях з водопроводів централізованого постачання (стаття 75);

7) вирішують спори про користування водними об’єктами (стаття 137).

Селищні, сільські Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети можуть вирішувати й інші питання в галузі використання і охорони вод, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

(Стаття 12 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР УРСР N 5727-X від 02.09.83)

Стаття 13. Компетенція Міністерства меліорації і водного господарства УРСР в галузі регулювання використання і охорони вод

Компетенція Міністерства меліорації і водного господарства УРСР в галузі регулювання використання і охорони вод визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР, а також Положенням про Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, затверджуваним Радою Міністрів Української РСР.

ГЛАВА 3 ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ВОД

Стаття 14. Завдання державного контролю за використанням і охороною вод

Державний контроль за використанням і охороною вод має своїм завданням забезпечити додержання всіма міністерствами; державними комітетами, відомствами, державними, кооперативними, громадськими підприємствами, організаціями, установами і громадянами встановленого порядку користування водами, виконання обов’язків по охороні вод, запобіганню і ліквідації їх шкідливого діяння, правил ведення обліку вод, а також інших правил, встановлених водним законодавством.

(Статті 14 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР УРСР N 632-X від 30.07.80)

Стаття 15. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням і охороною вод

Державний контроль за використанням і охороною вод здійснюється Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, а також спеціально уповноваженими на те державними органами в порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР.

ГЛАВА 4 УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ І ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ПО РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ І ОХОРОНІ ВОД

(Найменування глави 4 в редакції Указу ПВР УРСР N 8474-X від 27.02.85)

Стаття 16. Сприяння державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод

Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод.

Державні органи зобов’язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод.

(Стаття 16 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР УРСР N 632-X від 30.07.80; в редакції Указу ПВР УРСР N 8474-X від 27.02.85)

Стаття 17. Порядок участі громадських організацій і трудових колективів у діяльності по раціональному використанню і охороні вод

Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання і охорони вод, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій.

(Стаття 17 в редакції Указу ПВР УРСР N 8474-X від 27.02.85)

Стаття 18. Форми участі громадян у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод

Громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод шляхом безпосередньої участі в проведенні робіт по їх реалізації, внесення пропозицій про поліпшення використання і охорони вод, повідомлення про відомі їм порушення правил використання і охорони вод і т. ін.

ГЛАВА 5 РОЗМІЩЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ВОД

Стаття 19. Умови розміщення, проектування, будівництва і введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів, що впливають на стан вод

При розміщенні, проектуванні, будівництві і введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об’єктів, а також при впровадженні нових технологічних процесів, які впливають на стан вод, має забезпечуватися раціональне використання вод з додержанням вимог охорони здоров’я і першочергового задоволення питних та побутових потреб населення. При цьому передбачаються заходи, що забезпечують облік води, яку забирають з водних об’єктів і повертають в них, охорону вод від забруднення, засмічення і вичерпання, запобігання шкідливому діянню вод, обмеження затоплення земель до мінімально необхідних розмірів, охорону земель від засолення, підтоплення або висушення, а також збереження сприятливих природних умов і ландшафтів. (Частина перша статті 19 в редакції Указу ПВР УРСР N 632-X від 30.07.80)

Забороняється проектування і будівництво прямоточних систем водопостачання промислових підприємств, за винятком підприємств, які за технологією виробництва не можуть бути переведені на оборотне водопостачання.


Украинская Баннерная Сеть