.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Цивільний кодекс Української РСР

Зміст документу

Цивільний кодекс Української РСР. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 18

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 18

Стаття 1. Завдання Цивільного кодексу Української РСР. 18

Стаття 2. Відносини, що регулюються Цивільним кодексом Української РСР. 19

Стаття 3. Цивільне законодавство Союзу РСР і Української РСР. 19

Стаття 4. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків. 19

Стаття 5. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків. 20

Стаття 6. Захист цивільних прав. 20

Стаття 7. Захист честі і гідності та ділової репутації 20

Стаття 8. Застосування в Українській РСР цивільного законодавства інших союзних республік  21

Глава 2 ОСОБИ.. 21

1. ГРОМАДЯНИ.. 21

Стаття 9. Правоздатність громадян. 21

Стаття 10. Зміст правоздатності громадян. 21

Стаття 11. Дієздатність громадян. 22

Стаття 12. Недопустимість обмеження правоздатності і дієздатності громадян. 22

Стаття 13. Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років *. 22

Стаття 14. Обсяг дієздатності неповнолітніх, які не досягли п’ятнадцяти років. 22

Стаття 15. Обмеження дієздатності громадян, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами. 22

Стаття 16. Визнання громадянина недієздатним.. 23

Стаття 17. Місце проживання. 23

Стаття 18. Визнання громадянина безвісно відсутнім.. 23

Стаття 19. Охорона майна безвісно відсутнього. 23

Стаття 20. Скасування визнання безвісно відсутнім.. 23

Стаття 21. Оголошення громадянина померлим.. 23

Стаття 22. Наслідки явки громадянина, оголошеного померлим.. 24

2. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ.. 24

Стаття 23. Поняття юридичної особи. 24

Стаття 24. Види юридичних осіб. 24

Стаття 25. Статут (положення) юридичної особи. 25

Стаття 26. Правоздатність юридичної особи. 25

Стаття 27. Найменування юридичної особи. 25

Стаття 28. Утворення юридичних осіб. 25

Стаття 29. Органи юридичної особи. 25

Стаття 30. Місцезнаходження юридичної особи. 25

Стаття 31. Філіали і представництва юридичної особи. 25

Стаття 32. Відповідальність юридичної особи. 25

Стаття 33. Розмежування відповідальності держави і державних організацій. 26

Стаття 34. Розмежування відповідальності державної, кооперативної або іншої громадської організації і підприємства, що входить до її складу. 26

Стаття 35. Розмежування відповідальності кооперативного об’єднання і кооперативних організацій, що входять до його складу. 26

Стаття 36. Розмежування відповідальності державно-кооперативної, кооперативної або іншої громадської організації та її учасників (членів) 26

Стаття 37. Припинення юридичної особи. 27

Стаття 38. Припинення державних організацій, що є юридичними особами. 27

Стаття 39. Припинення державно-кооперативних, кооперативних та інших громадських організацій, що є юридичними особами. 27

Стаття 40. Використання майна, що залишається після ліквідації державно-кооперативних, кооперативних та інших громадських організацій. 27

Глава 3. УГОДИ.. 28

Стаття 41. Поняття і види угод. 28

Стаття 42. Форма угод. 28

Стаття 43. Усні угоди. 28

Стаття 44. Письмові угоди. 28

Стаття 45. Наслідки недодержання форми угоди. 28

Стаття 46. Наслідки недодержання простої письмової форми. 29

Стаття 47. Обов’язковість нотаріальної форми і наслідки її недодержання. 29

Стаття 48. Недійсність угоди, яка не відповідає вимогам закону. 29

Стаття 49. Недійсність угоди, укладеної з метою, суперечною інтересам держави і суспільства  29

Стаття 50. Недійсність угоди юридичної особи, що суперечить її цілям.. 29

Стаття 51. Недійсність угоди, укладеної неповнолітнім, який не досяг п’ятнадцяти років. 29

Стаття 52. Недійсність угоди, укладеної громадянином, визнаним недієздатним.. 30

Стаття 53. Недійсність угоди, укладеної неповнолітнім віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років  30

Стаття 54. Недійсність угоди, укладеної громадянином, обмеженим у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами. 30

Стаття 55. Недійсність угоди, укладеної громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій  30

Стаття 56. Недійсність угоди, укладеної внаслідок помилки. 30

Стаття 57. Недійсність угоди, укладеної внаслідок обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною або збігу тяжких обставин. 31

Стаття 58. Недійсність мнимої і удаваної угод. 31

Стаття 59. Момент, з якого угода вважається недійсною.. 31

Стаття 60. Наслідки недійсності частини угоди. 31

Стаття 61. Угоди, укладені під умовою.. 31

Глава 4. ПРЕДСТАВНИЦТВО І ДОВІРЕНІСТЬ. 31

Стаття 62. Представництво. 31

Стаття 63. Наслідки укладення угоди особою, не уповноваженою на це або з перевищенням повноважень. 32

Стаття 64. Довіреність. 32

Стаття 65. Форма довіреності 32

Стаття 66. Довіреності державних, кооперативних та інших громадських організацій. 33

Стаття 67. Строк довіреності 33

Стаття 68. Передоручення. 33

Стаття 69. Припинення довіреності 33

Стаття 70. Наслідки припинення довіреності 34

Глава 5 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. 34

Стаття 71. Загальний строк позовної давності 34

Стаття 72. Скорочені строки позовної давності 34

Стаття 73. Недійсність угод про зміну строків позовної давності 34

Стаття 74. Розгляд позову незалежно від закінчення строку позовної давності 34

Стаття 75. Обов’язковість застосування позовної давності 35

Стаття 76. Початок перебігу строку позовної давності 35

Стаття 77. Позовна давність при зміні осіб у зобов’язанні 35

Стаття 78. Зупинення перебігу строків позовної давності 35

Стаття 79. Перерив перебігу строків позовної давності 35

Стаття 80. Наслідки закінчення строку позовної давності 36

Стаття 81. Зупинення, перерив і поновлення скорочених строків давності 36

Стаття 82. Виконання зобов’язання боржником після закінчення строку позовної давності 36

Стаття 83. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 36

Стаття 84. Застосування позовної давності до позовів по додаткових вимогах. 36

Стаття 85. Порядок обчислення строків. 36

Розділ II ПРАВО ВЛАСНОСТІ. 36

Глава 6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 36

Стаття 86. Право власності 36

Стаття 87. (Стаття 87 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Соціалістична власність  37

Стаття 87-1. (Стаття 87-1 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Оперативне управління майном.. 37

Стаття 88. (Стаття 88 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Особиста власність  37

Глава 7 ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ. 37

Стаття 89. (Стаття 89 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Державна власність — основна форма соціалістичної власності 37

Стаття 90. (Стаття 90 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Об’єкти права державної власності 37

Стаття 91. (Стаття 91 виключена на підставі Закону. 38

Стаття 92. (Стаття 92 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Правомочність державних організацій по розпорядженню оборотними засобами і продукцією.. 38

Стаття 93. (Стаття 93 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Порядок звернення стягнення на державне майно. 38

Глава 8 КОЛГОСПНО-КООПЕРАТИВНА ВЛАСНІСТЬ. 38

Стаття 94. (Стаття 94 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Зміст права власності колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об’єднань. 38

Стаття 95. (Стаття 95 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Об’єкти права власності колгоспів та інших кооперативних організацій, їх об’єднань. 39

Стаття 96. (Стаття 96 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Порядок звернення стягнення на майно колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об’єднань. 39

Глава 9 ВЛАСНІСТЬ ПРОФСПІЛКОВИХ ТА ІНШИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.. 39

Стаття 97. (Стаття 97 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Зміст права власності профспілкових та інших громадських організацій. 39

Стаття 98. (Стаття 98 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Об’єкти права власності профспілкових та інших громадських організацій. 39

Стаття 99. (Стаття 99 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Порядок звернення стягнення на майно, належне профспілковим та іншим громадським організаціям.. 39

Глава 10 ОСОБИСТА ВЛАСНІСТЬ. 40

Стаття 100. (Стаття 100 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Об’єкти права особистої власності громадян. 40

Стаття 101. (Стаття 101 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Право особистої власності на жилий будинок. 40

Стаття 102. (Стаття 102 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Розмір жилого будинку, що може бути в особистій власності громадянина. 40

Стаття 103. (Стаття 103 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Припинення права особистої власності на жилий будинок понад встановлену норму. 40

Стаття 104. (Стаття 104 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Наслідки набуття права особистої власності на жилий будинок при наявності жилого приміщення в будинку державного чи громадського житлового фонду або в будинку житлово-будівельного чи житлового кооперативу  41

Стаття 105. Наслідки самовільного будівництва жилого будинку, господарських і побутових будівель та споруд. 41

Стаття 105-1. Наслідки порушення правил будівництва літніх садових будиночків. 42

Стаття 106. (Стаття 106 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Вилучення будинку, дачі або іншого майна, що використовується для одержання нетрудових доходів. 42

Стаття 107. Позбавлення права користування жилим будинком.. 42

Стаття 108. (Стаття 108 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Гранична кількість худоби, що може бути в особистій власності громадянина. 43

Стаття 109. (Стаття 109 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Особиста власність члена колгоспного двору. 43

Стаття 110. Майно громадян, на яке не може бути звернено стягнення. 43

Стаття 111. (Стаття 111 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Власність громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю.. 43

Глава 11. СПІЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. 43

Стаття 112. Поняття спільної власності 43

Стаття 113. Право спільної часткової власності 43

Стаття 114. Право привілеєвої купівлі частки в спільній власності 44

Стаття 115. Виділ частки з спільного майна. 44

Стаття 116. Звернення стягнення на частку в спільному майні 44

Стаття 117. (Стаття 117 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Припинення права спільної часткової власності держави і громадян, кооперативних або інших громадських організацій і громадян. 44

Стаття 118. Порядок користування жилим будинком, що є спільною частковою власністю.. 45

Стаття 119. Наслідки надбудови, прибудови або перебудови будинку, що є спільною частковою власністю.. 45

Стаття 120. (Стаття 120 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Власність колгоспного двору. 45

Стаття 121. (Стаття 121 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Володіння, користування і розпорядження майном колгоспного двору. 45

Стаття 122. (Стаття 122 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Відповідальність колгоспного двору по зобов’язаннях його членів. 46

Стаття 123. (Стаття 123 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Визначення частки в майні колгоспного двору. 46

Стаття 124. (Стаття 124 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Виділ з колгоспного двору. 46

Стаття 125. (Стаття 125 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Поділ колгоспного двору  46

Стаття 126. (Стаття 126 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Втрата права на частку в майні колгоспного двору. 47

Стаття 127. (Стаття 127 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Власність господарства громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю у сільському господарстві 47

Глава 12. ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 47

Стаття 128. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.. 47

Стаття 129. Предмети, що можуть бути придбані лише з особливого дозволу. 47

Стаття 130. Риск випадкової загибелі речі 48

Стаття 131. Складові частини речі 48

Стаття 132. Головна річ і її приналежність. 48

Стаття 133. Право власності на плоди і доходи. 48

Стаття 134. (Стаття 134 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Відчуження жилого будинку, що знаходиться в сільській місцевості 48

Стаття 135. (Стаття 135 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Наслідки безгосподарного утримання будинку. 48

Стаття 136. Наслідки безгосподарного утримання і незабезпечення схоронності майна, що є пам’яткою історії та культури. 48

Стаття 137. Безхазяйне майно. 49

Стаття 138. Знахідка. 49

Стаття 139. Бездоглядна худоба. 49

Стаття 140. Скарб. 50

Стаття 141. (Стаття 141 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Реквізиція і конфіскація  50

Стаття 142. (Стаття 142 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Компенсація при знесенні жилого будинку, належного громадянинові на праві особистої власності, в зв’язку з вилученням земельної ділянки. 50

Стаття 143. Повернення вилучених дорогоцінних металів і коштовних каменів. 50

Глава 13. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 50

Стаття 144. (Стаття 144 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Витребування майна власником з чужого незаконного володіння. 50

Стаття 145. Витребування майна власником від добросовісного набувача. 51

Стаття 146. (Стаття 146 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Витребування неправомірно відчуженого державного і громадського майна. 51

Стаття 147. Витребування грошей і цінних паперів. 51

Стаття 148. Розрахунки при поверненні речей з незаконного володіння. 51

Стаття 149. (Стаття 149 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння. 51

Стаття 150. (Стаття 150 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Захист прав володільця, який не є власником.. 51

Розділ III ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО.. 51

Глава 14. ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.. 52

Стаття 151. Поняття зобов’язання і підстави його виникнення. 52

Стаття 152. Зміст зобов’язань, що виникають з актів планування. 52

Стаття 153. Укладення договору. 52

Стаття 154. Форма договору. 52

Стаття 155. Укладення договору за пропозицією, зробленою з зазначенням строку для відповіді 52

Стаття 156. Укладення договору за пропозицією, зробленою без зазначення строку для відповіді 52

Стаття 157. Відповідь про згоду на укладення договору, одержана з запізненням.. 53

Стаття 158. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах. 53

Стаття 159. Розв’язання переддоговірних спорів. 53

Стаття 160. Договір на користь третьої особи. 53

Глава 15. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 53

Стаття 161. Загальні умови виконання зобов’язань. 53

Стаття 162. Недопустимість односторонньої відмови від виконання зобов’язання. 53

Стаття 163. Виконання зобов’язань частинами. 53

Стаття 164. Покладення виконання зобов’язання на третю особу. 54

Стаття 165. Невизначеність строку виконання зобов’язання. 54

Стаття 166. Дострокове виконання зобов’язання. 54

Стаття 167. Місце виконання зобов’язання. 54

Стаття 168. Виконання грошового зобов’язання між організаціями. 54

Стаття 169. Валюта грошових зобов’язань. 54

Стаття 170. Проценти. 55

Стаття 171. Виконання взаємних зобов’язань. 55

Стаття 172. Виконання альтернативного зобов’язання. 55

Стаття 173. Виконання зобов’язання, в якому беруть. 55

Стаття 174. Солідарні зобов’язання. 55

Стаття 175. Солідарний обов’язок боржників. 55

Стаття 176. Солідарні вимоги кредиторів. 55

Стаття 177. Виконання грошового зобов’язання внесенням боргу в депозит. 56

Глава 16 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 56

Стаття 178. Види забезпечення виконання зобов’язань. 56

Стаття 179. Неустойка. 56

Стаття 180. Форма угоди про неустойку. 56

Стаття 181. Застава. 56

Стаття 182. (Стаття 182 виключена на підставі Закону N 3179-12 від 05.05.93) Заставодавець. 57

Стаття 183. (Стаття 183 виключена на підставі Закону N 3179-12 від 05.05.93) Предмет застави  57

Стаття 184. (Стаття 184 виключена на підставі Закону N 3179-12 від 05.05.93) Зміст і форма договору застави. 57

Стаття 185. (Стаття 185 виключена на підставі Закону N 3179-12 від 05.05.93) Передача заставленого майна заставодержателеві і момент виникнення права застави. 57

Стаття 186. (Стаття 186 виключена на підставі Закону N 3179-12 від 05.05.93) Обов’язки заставодержателя. 57

Стаття 187. (Стаття 187 виключена на підставі Закону N 3179-12 від 05.05.93) Витребування заставленого майна. 58

Стаття 188. (Стаття 188 виключена на підставі Закону N 3179-12 від 05.05.93) Збереження застави при переході права власності на заставлене майно. 58

Стаття 189. (Стаття 189 виключена на підставі Закону N 3179-12 від 05.05.93) Звернення стягнення заставодержателем на майно боржника. 58

Стаття 190. (Стаття 190 виключена на підставі Закону N 3179-12 від 05.05.93) Припинення застави  58

Стаття 191. Порука. 58

Стаття 192. Відповідальність поручителя. 58

Стаття 193. Права поручителя, який виконав зобов’язання. 59

Стаття 194. Припинення поруки. 59

Стаття 195. Завдаток. 59

Стаття 196. Гарантія. 59

Глава 17. УСТУПКА ВИМОГИ І ПЕРЕВІД БОРГУ.. 59

Стаття 197. Уступка вимоги. 59

Стаття 198. Обов’язки і відповідальність кредитора, який уступив вимогу. 59

Стаття 199. Виконання зобов’язання первісному кредиторові при відсутності повідомлення про уступку вимоги. 60

Стаття 200. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора. 60

Стаття 201. Перевід боргу. 60

Стаття 202. Форми уступки вимоги і переводу боргу. 60

Глава 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 60

Стаття 203. Обов’язок боржника відшкодувати збитки. 60

Стаття 204. Неустойка і збитки. 60

Стаття 205. Зменшення неустойки. 60

Стаття 206. Обмеження розміру відповідальності по зобов’язаннях. 61

Стаття 207. Обов’язок боржника, який сплатив неустойку або відшкодував збитки, виконати зобов’язання в натурі 61

Стаття 208. Наслідки невиконання зобов’язання в натурі 61

Стаття 209. Вина як умова відповідальності за порушення зобов’язань. 61

Стаття 210. Вина кредитора. 61

Стаття 211. Наслідки невиконання зобов’язання з вини обох сторін. 61

Стаття 212. Відповідальність за невиконання грошових зобов’язань. 62

Стаття 213. Прострочення боржника. 62

Стаття 214. Прострочення виконання боржником грошового зобов’язання. 62

Стаття 215. Прострочення кредитора. 62

Глава 19. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 62

Стаття 216. Припинення зобов’язання виконанням.. 62

Стаття 217. Припинення зобов’язання зарахуванням.. 62

Стаття 218. Недопустимість зарахування. 63

Стаття 219. Припинення зобов’язання збігом боржника і кредитора в одній особі 63

Стаття 220. Припинення зобов’язання угодою сторін. 63

Стаття 221. Припинення або зміна зобов’язання внаслідок зміни плану. 63

Стаття 222. Припинення зобов’язання неможливістю виконання. 63

Стаття 223. Припинення зобов’язання смертю громадянина або ліквідацією юридичної особи  63

Глава 20. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ... 63

Стаття 224. Договір купівлі-продажу. 63

Стаття 225. Право продажу майна. 64

Стаття 226. (Стаття 226 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Договір купівлі-продажу жилого будинку. 64

Стаття 227. Форма договору купівлі-продажу жилого будинку. 64

Стаття 227-1. (Стаття 226 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93) Форма договору купівлі-продажу будівельних матеріалів, що укладається між громадянами. 65

Стаття 228. Ціна. 65

Стаття 229. Обов’язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на продавану річ. 65

Стаття 230. Обов’язок продавця зберігати продану річ. 65

Стаття 231. Наслідки невиконання продавцем обов’язку передати річ. 65

Стаття 232. Наслідки відмови покупця прийняти куплену річ або оплатити її 65

Стаття 233. Якість проданої речі 65

Стаття 234. Права покупця в разі продажу йому речі неналежної якості 66

Стаття 234-1. Право покупця на обмін товару належної якості 66

Стаття 235. Строки пред’явлення претензій у зв’язку з недоліками проданої речі 66

Стаття 236. Претензії з приводу недоліків речі, проданої з гарантійним строком.. 66

Стаття 237. Строк давності за позовом про недоліки проданої речі 66

Стаття 238. Відповідальність продавця за відсудження проданої речі у покупця. 67

Стаття 239. Обов’язок продавця в разі відсудження проданої речі 67

Стаття 240. Продаж товарів у кредит. 67

Глава 21. МІНА.. 67

Стаття 241. Договір міни. 67

Стаття 242. Застосування до договору міни правил купівлі-продажу. 67

Глава 22. ДАРУВАННЯ.. 67

Стаття 243. Договір дарування. 67

Стаття 244. Форма договору дарування. 68

Глава 23. ПОСТАВКА.. 68

Стаття 245. Договір поставки. 68

Стаття 246. Недопоставка або невибірка продукції 68

Стаття 247. Асортимент продукції, що поставляється. 68

Стаття 248. Якість продукції, що поставляється. 69

Стаття 249. Строк позовної давності за позовами про недоліки поставленої продукції 69

Стаття 250. Строки пред’явлення претензій у зв’язку з недоліками поставленої продукції 69

Стаття 251. Комплектність продукції, що поставляється. 69

Стаття 252. Положення про поставки і Особливі умови поставок. 70

Стаття 253. Відповідальність за порушення договору поставки. 70

Глава 24. ДЕРЖАВНА ЗАКУПКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У КОЛГОСПІВ, РАДГОСПІВ ТА ІНШИХ ГОСПОДАРСТВ.. 70

Стаття 254. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 70

Стаття 255. Зміст договору контрактації 70

Глава 25. МАЙНОВИЙ НАЙОМ... 71

Стаття 256. Договір майнового найму. 71

Стаття 257. Форма договору майнового найму. 71

Стаття 258. Строк договору майнового найму. 71

Стаття 259. Укладення договору майнового найму без зазначення строку. 71

Стаття 260. Продовження користування майном після закінчення строку договору. 71

Стаття 261. (Стаття 261 виключена на підставі Закону N 2554-12 від 07.07.92) Привілеєве право соціалістичної організації на поновлення договору найму. 71

Стаття 262. Надання майна наймачеві 71

Стаття 263. Наслідки ненадання майна наймачеві 71

Стаття 264. Обов’язки наймодавця по утриманню зданого в найом майна. 72

Стаття 265. Обов’язки наймача. 72

Стаття 266. Зменшення найомної плати. 72

Стаття 267. Здавання майна в піднайом.. 72

Стаття 268. Збереження чинності договору найму при переході майна до іншого власника. 72

Стаття 269. Дострокове розірвання договору на вимогу наймодавця. 72

Стаття 270. Дострокове розірвання договору на вимогу наймача. 73

Стаття 271. Відповідальність наймача за погіршення майна. 73

Стаття 272. Права і обов’язки сторін у зв’язку з поліпшенням майна. 73

Стаття 273. Договір побутового прокату. 73

Стаття 274. Укладення договору побутового прокату. 73

Стаття 275. Строк договору побутового прокату. 73

Стаття 276. Здача в піднайом за договором побутового прокату. 74

Глава 26. НАЙОМ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ.. 74

Стаття 277. Договір найму жилого приміщення. 74

Стаття 278. (Стаття 278 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Надання жилих приміщень у будинках місцевих Рад депутатів трудящих, державних, кооперативних і громадських організацій. 74

Стаття 279. (Стаття 279 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Надання службових жилих приміщень. 74

Стаття 280. (Стаття 280 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Здача в найом приміщень у будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, і в будинках житлово-будівельних кооперативів. 75

Стаття 281. (Стаття 281 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Укладення договору  75

Стаття 282. (Стаття 282 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Предмет договору  75

Стаття 283. (Стаття 283 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Права і обов’язки членів сім’ї наймача. 75

Стаття 284. (Стаття 284 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Право наймача на вселення інших осіб у найняте ним приміщення. 75

Стаття 285. (Стаття 285 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Квартирна плата  76

Стаття 286. (Стаття 286 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Квартирна плата в будинках, що належать громадянам.. 76

Стаття 287. (Стаття 287 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Плата за наймом приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу. 76

Стаття 288. (Стаття 288 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Право наймача на відновлення договору. 76

Стаття 289. (Стаття 289 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Збереження права користування приміщенням за тимчасово відсутнім.. 76

Стаття 290. (Стаття 290 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Право членів сім’ї на користування жилим приміщенням у разі вибуття наймача. 77

Стаття 291. (Стаття 291 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Використання наймодавцем жилої площі громадянина, призваного на строкову військову службу. 77

Стаття 292. (Стаття 292 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Бронювання жилого приміщення. 78

Стаття 293. (Стаття 293 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Користування заброньованими приміщенням.. 78

Стаття 294. (Стаття 294 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Виселення з заброньованого приміщення піднаймачів і тимчасових жильців. 78

Стаття 295. (Стаття 295 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Обов’язки тимчасово відсутнього наймача. 78

Стаття 296. (Стаття 296 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Зміна умов договору  78

Стаття 297. (Стаття 297 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Зміна умов договору за вимогою члена сім’ї наймача. 79

Стаття 298. (Стаття 298 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Зміна умов договору за вимогою наймачів, які об’єднуються в одну сім’ю.. 79

Стаття 299. (Стаття 299 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Зміна умов договору внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ї 79

Стаття 300. (Стаття 300 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Зміна умов договору внаслідок утворення у наймача лишків жилої площі 79

Стаття 301. (Стаття 301 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Зміна умов договору внаслідок перебудови і перепланіровки квартири. 80

Стаття 302. (Стаття 302 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Переселення наймача на період капітального ремонту з найнятого ним жилого приміщення. 80

Стаття 303. (Стаття 303 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Надання наймачеві іншого приміщення після перепланіровки квартири. 80

Стаття 304. (Стаття 304 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Піднайом жилого приміщення. 80

Стаття 305. (Стаття 305 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Плата за користування приміщенням за договором піднайму. 81

Стаття 306. (Стаття 306 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Припинення договору піднайму. 81

Стаття 307. (Стаття 307 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Тимчасові жильці 81

Стаття 308. (Стаття 308 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у разі припинення договору найму жилого приміщення. 81

Стаття 309. (Стаття 309 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Право наймача на обмін жилого приміщення. 81

Стаття 310. (Стаття 310 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Випадки, коли обмін жилого приміщення не допускається. 82

Стаття 311. (Стаття 311 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Порядок обміну жилих приміщень. 82

Стаття 312. (Стаття 312 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Розірвання договору наймачем.. 82

Стаття 313. (Стаття 313 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Розірвання договору наймодавцем у судовому порядку. 82

Стаття 314. (Стаття 314 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Обов’язок наймодавця надати наймачеві, який виселяється, інше приміщення. 82

Стаття 315. (Стаття 315 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Виселення наймача у зв’язку з знесенням будинку. 83

Стаття 316. (Стаття 316 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Виселення без надання виселюваному іншого жилого приміщення. 83

Стаття 317. (Стаття 317 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Особливі випадки виселення з будинків підприємств і установ. 83

Стаття 318. (Стаття 318 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Адміністративне виселення. 84

Стаття 319. (Стаття 319 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Виселення в разі загрози обвалу будинку. 84

Стаття 320. (Стаття 320 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Виселення осіб, які самоуправно зайняли жиле приміщення. 84

Стаття 321. (Стаття 321 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Виселення з службових жилих приміщень. 84

Стаття 322. (Стаття 322 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Виселення з гуртожитків. 84

Стаття 323. (Стаття 323 виключена на підставі Указу ПВР N 278-11 від 20.05.85) Виселення з готелів  85

Глава 27. БЕЗОПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ... 85

Стаття 324. Договір безоплатного користування майном.. 85

Стаття 325. Строк договору безоплатного користування майном між соціалістичними організаціями  85

Стаття 326. Наслідки ненадання майна соціалістичною організацією у безоплатне користування  85

Стаття 327. Відповідальність за недоліки майна, переданого у безоплатне користування. 85

Стаття 328. Передача одержаного в користування майна третій особі 86

Стаття 329. Дострокове розірвання договору. 86

Стаття 330. Розірвання договору на вимогу нового власника майна. 86

Стаття 331. Припинення договору. 86

Глава 28. ПІДРЯД.. 86

Стаття 332. Договір підряду. 86

Стаття 333. Виконання підрядних робіт громадянином.. 86

Стаття 334. Вартість робіт за договором (кошторис) 86

Стаття 335. Виконання роботи з матеріалу підрядчика і його засобами. 86

Стаття 336. Виконання роботи з матеріалу замовника. 87

Стаття 337. Обов’язок підрядчика зберігати ввірене йому майно. 87

Стаття 338. Передача організаціями матеріалів і устаткування за договором підряду. 87

Стаття 339. Риск випадкової загибелі матеріалів. 87

Стаття 340. Обставини, про які підрядчик зобов’язаний попередити замовника. 87

Стаття 341. Наслідки невиконання замовником вимог підрядчика. 87

Стаття 342. Обов’язок замовника прийняти роботу, виконану підрядчиком.. 87

Стаття 343. Строки на пред’явлення позовів про виявлені недоліки в роботі 87

Стаття 344. Права замовника в разі порушення договору підрядчиком.. 88

Стаття 345. Сплата винагороди підрядчикові 88

Стаття 346. Розрахунки між сторонами в разі загибелі предмета підряду або неможливості закінчити роботу. 88

Стаття 347. Права замовника в період виконання роботи. 88

Стаття 348. Побутове замовлення. 89

Стаття 349. Виконання роботи за договором побутового замовлення. 89

Стаття 350. Права замовника в разі істотного порушення договору побутового замовлення і строк на пред’явлення претензій і позовів про недоліки в роботі 89

Стаття 351. Сплата винагороди за договором побутового замовлення. 89

Стаття 352. Наслідки неявки замовника за одержанням виконаної роботи. 89

Стаття 352-1. Правила про окремі види договору підряду. 90

Глава 29. ПІДРЯД НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.. 90

Стаття 353. Договір підряду на капітальне будівництво. 90

Стаття 354. Генеральний підрядчик і субпідрядчик. 90

Стаття 355. Права замовника. 90

Стаття 356. Відповідальність сторін за порушення договору підряду на капітальне будівництво  90

Стаття 357. Правила про договори підряду на капітальне будівництво. 91

Глава 30. ПЕРЕВОЗКА.. 91

Стаття 358. Договір перевозки. 91

Стаття 359. План вантажних перевозок та відповідальність за його невиконання. 91

Стаття 360. Розрахунки за перевозку вантажів, пасажирів і багажу автомобільним транспортом   92

Стаття 361. Навантаження і розвантаження вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом *  92

Стаття 362. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу і пошкодження вантажу або багажу  92

Стаття 363. Розмір відповідальності автотранспортної організації за втрату, нестачу і пошкодження вантажу. 93

Стаття 364. Строк доставки вантажу та багажу і відповідальність за прострочення. 93


Украинская Баннерная Сеть