.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Господарський кодекс України

Зміст документу

Господарський кодекс України. 1

Розділ I ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 17

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 17

Стаття 1. Предмет регулювання. 17

Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання. 17

Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини. 17

Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин. 17

Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання. 18

Стаття 6. Загальні принципи господарювання. 18

Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності 19

Глава 2 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 19

Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності 19

Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики. 19

Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави. 20

Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. 21

Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності 21

Стаття 13. Державне замовлення. 22

Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності 23

Стаття 15. Технічне регулювання у сфері господарювання. 23

Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб’єктів господарювання. 24

Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності 24

Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. 24

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.. 25

Стаття 20. Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів. 26

Стаття 21. Об’єднання підприємців. 26

Стаття 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки  27

Стаття 23. Відносини суб’єктів господарювання з органами місцевого самоврядування. 27

Стаття 24. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки  28

Глава 3 ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СПОЖИВАЧІВ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 29

Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання. 29

Стаття 26. Обмеження конкуренції 29

Стаття 27. Обмеження монополізму в економіці 29

Стаття 28. Природні монополії 30

Стаття 29. Зловживання монопольним становищем на ринку. 30

Стаття 30. Неправомірні угоди між суб’єктами господарювання. 30

Стаття 31. Дискримінація суб’єктів господарювання. 31

Стаття 32. Недобросовісна конкуренція. 31

Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. 31

Стаття 34. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції 32

Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції 33

Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.. 33

Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.. 34

Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції 34

Стаття 39. Захист прав споживачів. 34

Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства  34

Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство. 35

Глава 4 ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 35

Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності 35

Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності 36

Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності 36

Стаття 45. Організаційні форми підприємництва. 36

Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці 36

Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців. 37

Стаття 48. Державна підтримка підприємництва. 37

Стаття 49. Відповідальність суб’єктів підприємництва. 37

Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні 37

Стаття 51. Припинення підприємницької діяльності 38

Глава 5 НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 38

Стаття 52. Некомерційне господарювання. 38

Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності 38

Стаття 54. Регулювання некомерційної господарської діяльності 38

Розділ II СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 39

Глава 6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 39

Стаття 55. Поняття суб’єкта господарювання. 39

Стаття 56. Утворення суб’єкта господарювання. 39

Стаття 57. Установчі документи. 40

Стаття 58. Державна реєстрація суб’єкта господарювання. 40

Стаття 59. Припинення діяльності суб’єкта господарювання. 40

Стаття 60. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання. 41

Стаття 61. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання. 42

Глава 7 ПІДПРИЄМСТВО.. 42

Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання. 42

Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств. 42

Стаття 64. Організаційна структура підприємства. 43

Стаття 65. Управління підприємством.. 44

Стаття 66. Майно підприємства. 45

Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами. 45

Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 45

Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства. 46

Стаття 70. Об’єднання підприємств. 46

Стаття 71. Облік і звітність підприємства. 47

Стаття 72. Законодавство про підприємства. 47

Глава 8 ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА.. 47

Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства. 47

Стаття 74. Державне комерційне підприємство. 47

Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств. 48

Стаття 76. Казенне підприємство. 49

Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних підприємств. 50

Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства. 51

Глава 9 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА.. 52

Стаття 79. Поняття господарського товариства. 52

Стаття 80. Види господарських товариств. 52

Стаття 81. Акціонерні товариства. 53

Стаття 82. Установчі документи господарського товариства. 53

Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства. 54

Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства. 54

Стаття 85. Власність господарського товариства. 55

Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського товариства. 55

Стаття 87. Фонди господарського товариства. 55

Стаття 88. Права і обов’язки учасників господарського товариства. 56

Стаття 89. Управління господарським товариством.. 56

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства. 56

Стаття 91. Припинення діяльності господарського товариства. 57

Стаття 92. Законодавство про господарські товариства. 57

Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ. 57

Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності 57

Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів. 58

Стаття 95. Виробничий кооператив. 58

Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу. 58

Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу. 58

Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі 59

Стаття 99. Права та обов’язки членів виробничого кооперативу. 59

Стаття 100. Майно виробничого кооперативу. 59

Стаття 101. Управління виробничим кооперативом.. 60

Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу. 60

Стаття 103. Правління виробничого кооперативу. 61

Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу. 61

Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу. 62

Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу. 62

Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу. 62

Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу. 63

Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу. 63

Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу. 63

Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації 63

Стаття 112. Підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій. 64

Глава 11 ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ.. 64

Стаття 113. Приватні підприємства. 64

Стаття 114. Фермерське господарство. 64

Стаття 115. Орендне підприємство. 65

Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями. 65

Стаття 117. Іноземне підприємство. 66

Глава 12 ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.. 66

Стаття 118. Поняття об’єднання підприємств. 66

Стаття 119. Види об’єднань підприємств. 66

Стаття 120. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств. 67

Стаття 121. Статус підприємства — учасника об’єднання підприємств. 67

Стаття 122. Управління об’єднанням підприємств. 68

Стаття 123. Майнові відносини в об’єднанні підприємств. 68

Стаття 124. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об’єднання підприємств. 69

Стаття 125. Промислово-фінансові групи. 69

Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії 69

Стаття 127. Інші форми об’єднання інтересів підприємств. 70

Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 70

Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання. 70

Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання. 71

Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання. 71

Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. 72

Розділ III МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 72

Глава 14 МАЙНО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 72

Стаття 133. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 72

Стаття 134. Право власності — основне речове право у сфері господарювання. 73

Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника. 73

Стаття 136. Право господарського відання. 74

Стаття 137. Право оперативного управління. 74

Стаття 139. Майно у сфері господарювання. 74

Стаття 140. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. 75

Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання. 75

Стаття 142. Прибуток (доход) суб’єкта господарювання. 76

Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання. 76

Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання. 76

Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання. 76

Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств. 77

Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб’єктів господарювання. 77

Глава 15 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 78

Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання  78

Стаття 149. Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання. 78

Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності 78

Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування. 78

Стаття 152. Права суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів. 79

Стаття 153. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів. 79

Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 79

Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності 79

Стаття 155. Об’єкти прав інтелектуальної власності 79

Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка  80

Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки. 80

Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам.. 81

Стаття 159. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційного найменування. 81

Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення. 81

Стаття 161. Використання назви країни походження товару. 82

Стаття 162. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційної таємниці 82

Глава 17 ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 82

Стаття 163. Цінні папери та їх види. 82

Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб’єктами господарювання. 83

Стаття 165. Придбання цінних паперів суб’єктами господарювання. 84

Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів. 84

Глава 18 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА.. 84

Стаття 167. Зміст корпоративних прав. 84

Стаття 168. Здійснення корпоративних прав держави. 84

Стаття 169. Оцінка корпоративних прав держави. 85

Стаття 170. Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами держави  85

Стаття 171. Реєстр корпоративних прав держави. 85

Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави. 86

Розділ IV ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.. 86

Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.. 86

Стаття 173. Господарське зобов’язання. 86

Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 86

Стаття 175. Майново-господарські зобов’язання. 86

Стаття 176. Організаційно-господарські зобов’язання. 87

Стаття 177. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання. 87

Стаття 178. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. 88

Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ.. 88

Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання. 88

Стаття 180. Істотні умови господарського договору. 89

Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів. 89

Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів. 90

Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням.. 91

Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. 91

Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах  91

Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів. 91

Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду. 92

Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. 92

Глава 21 ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 92

Стаття 189. Ціна у господарських зобов’язаннях. 92

Стаття 190. Вільні ціни. 92

Стаття 191. Державні та комунальні ціни. 93

Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення. 93

Глава 22 ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  93

Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. 93

Стаття 194. Виконання господарського зобов’язання третьою особою.. 94

Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях. 94

Стаття 196. Виконання господарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов’язаних суб’єктів. 94

Стаття 197. Місце виконання господарського зобов’язання. 95

Стаття 198. Виконання грошових зобов’язань. 95

Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. 95

Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань. 95

Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань. 96

Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов’язань. 96

Стаття 203. Припинення господарського зобов’язання виконанням або зарахуванням.. 96

Стаття 204. Припинення господарського зобов’язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі 97

Стаття 205. Припинення господарського зобов’язання у разі неможливості виконання. 97

Стаття 206. Розірвання господарського зобов’язання. 97

Стаття 207. Недійсність господарського зобов’язання. 97

Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.. 98

Глава 23 ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ... 98

Стаття 209. Неспроможність суб’єкта підприємництва. 98

Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників. 98

Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. 99

Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. 99

Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника. 99

Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства. 99

Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 100

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 100

Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН   100

Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. 100

Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання  101

Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності 101

Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності 101

Стаття 220. Прострочення боржника. 102

Стаття 221. Прострочення кредитора. 102

Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 102

Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності 103

Глава 25 ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 103

Стаття 224. Відшкодування збитків. 103

Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків. 103

Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків. 104

Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків. 105

Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків. 105

Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань. 105

Глава 26 ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ. 105

Стаття 230. Штрафні санкції 105

Стаття 231. Розмір штрафних санкцій. 105

Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій. 106

Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій. 107

Стаття 234. Обов’язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов’язання в натурі 107

Стаття 235. Оперативно-господарські санкції 107

Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій. 107

Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій. 108

Глава 27 АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ. 108

Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання  108

Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій. 108

Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу) 109

Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція. 109

Стаття 242. Стягнення зборів (обов’язкових платежів) 109

Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів. 109

Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування. 110

Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб’єкта господарювання. 110

Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання за порушення закону. 110

Стаття 248. Порядок ліквідації суб’єкта господарювання за порушення закону. 110

Стаття 249. Гарантії прав суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій. 111

Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій. 111

Глава 28 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.. 111

Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства  111

Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб. 112

Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) 112

Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб’єкта господарювання. 112

Стаття 255. Відшкодування збитків. 112

Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей. 112

Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями справ про недобросовісну конкуренцію.. 113

Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 113

Глава 29 ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 113

Стаття 258. Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин  113

Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація. 113

Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація. 114

Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва. 114

Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання. 114

Глава 30 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 114

Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність. 114

Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут. 115

1. Матеріально-технічне постачання та збут продукції 115

2. Законодавством можуть бути передбачені особливості 115

3. Основні вимоги щодо укладення та виконання договорів. 115

Стаття 265. Договір поставки. 115

1. За договором поставки одна сторона — постачальник. 115

2. Договір поставки укладається на розсуд сторін або. 115

3. Сторонами договору поставки можуть бути суб’єкти. 115

4. Умови договорів поставки повинні викладатися сторонами. 115

5. Поставка товарів без укладення договору поставки може. 115

6. Реалізація суб’єктами господарювання товарів. 115

Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки. 116

1. Предметом поставки є визначені родовими ознаками. 116

2. Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх. 116

Стаття 267. Строки і порядок поставки. 116

1. Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк. 116

2. Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з. 116

3. Якщо в довгостроковому договорі кількість поставки. 116

4. У разі якщо сторонами передбачено поставку товарів. 116

5. У договорі поставки за згодою сторін може бути. 116

6. Договором може бути передбачено відвантаження товарів. 116

7. Договором може бути передбачений порядок поставки. 116

Стаття 268. Якість товарів, що поставляються. 116

1. Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати. 116

2. Номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої 116

3. У разі відсутності в договорі умов щодо якості товарів. 117

4. Постачальник повинен засвідчити якість товарів, що. 117

5. У разі поставки товарів більш низької якості, ніж.. 117

6. У разі якщо недоліки поставлених товарів можуть бути. 117

7. Якщо поставлені товари відповідають стандартам або. 117

8. У разі якщо покупець (одержувач) відмовився від прийняття. 117

Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. 117

1. Строки і порядок встановлення покупцем недоліків. 117

2. Стандартами, технічними умовами або договором щодо. 117

3. Гарантійний строк експлуатації обчислюється від дня. 117

4. Гарантійний строк придатності та зберігання товарів. 118

5. Постачальник (виробник) гарантує якість товарів у цілому. 118

6. Постачальник (виробник) зобов’язаний за свій рахунок. 118

7. У разі поставки товарів неналежної якості покупець. 118

8. Позови, що випливають з поставки товарів неналежної 118

Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються. 118

1. Товари повинні поставлятися комплектно відповідно до вимог. 118

2. Якщо комплектність не визначено стандартами, технічними. 118

3. У разі поставки некомплектних виробів постачальник. 118

4. Прийняття покупцем некомплектних виробів не звільняє. 118

Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок. 118

1. Кабінет Міністрів України відповідно до вимог цього. 118

Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 119

1. Державна закупка сільськогосподарської продукції 119

2. За договором контрактації виробник сільськогосподарської 119

3. У договорах контрактації повинні передбачатися: 119

Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації 119

1. Виробник повинен не пізніш як за п’ятнадцять днів до. 119

2. Контрактант зобов’язаний прийняти від виробника всю.. 119

3. У договорі контрактації можуть передбачатися обсяги. 119

4. Забезпечення виробників тарою та необхідними матеріалами. 119

5. Інші особливості виконання договорів контрактації 119

Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації 120

1. За нездачу сільськогосподарської продукції у строки, 120

2. За невиконання зобов’язання щодо приймання. 120

3. У разі якщо продукцію не було своєчасно підготовлено до. 120

4. У договорі контрактації можуть бути передбачені також інші 120

Стаття 275. Договір енергопостачання. 120

1. За договором енергопостачання енергопостачальне. 120

2. Відпуск енергії без оформлення договору енергопостачання. 120

3. Предметом договору енергопостачання є окремі види енергії 120

4. Виробники і постачальники енергії, що займають монопольне. 120

5. Енергопостачальні підприємства інших, крім державної і 120

Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання. 120

1. Загальна кількість енергії, що відпускається, визначається. 120

2. Пропозиції абонента щодо кількості та видів енергії, 121

3. Показники якості енергії узгоджуються сторонами на. 121

4. Строки постачання енергії встановлюються сторонами у. 121

5. Кількість енергії, недоодержаної у попередні періоди з. 121

6. Розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на. 121

7. Оплата енергії, що відпускається, здійснюється, як. 121

8. У разі якщо абонент має власне енергоджерело і відпускає. 121

Стаття 277. Правила користування енергією.. 121

1. Абоненти користуються енергією з додержанням правил. 121

2. Правилами можуть бути передбачені типові договори. 121

3. Абонент має право відпускати енергію приєднаним до його. 121

4. Абонент зобов’язаний повідомити перелік субабонентів. 121

5. Відповідальність за порушення правил користування енергією.. 122

Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність. 122

1. Здійснення торговельно-біржової діяльності має на меті 122

2. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а. 122

Стаття 279. Товарна біржа. 122

1. Товарна біржа є особливим суб’єктом господарювання, який. 122

2. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах. 122

3. Товарна біржа створюється на основі добровільного. 122

4. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення. 122

5. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується. 122

6. Державна реєстрація товарної біржі провадиться відповідно. 122

7. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і 122

8. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами. 122

Стаття 280. Права та обов’язки товарної біржі 123

1. Товарна біржа має право: 123

2. Товарна біржа зобов’язана: 123

Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. 123

1. Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до. 123

2. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними. 123

3. Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно. 123

4. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам.. 123

Стаття 282. Припинення товарної біржі 123

1. Припинення товарної біржі відбувається за рішенням.. 123

Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання. 124

1. За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає. 124

2. У користування за договором оренди передається. 124

3. Об’єктом оренди можуть бути: 124

4. Оренда структурних підрозділів державних та комунальних. 124

5. Законом може бути встановлено перелік державних та. 124

6. До відносин оренди застосовуються відповідні положення. 124

Стаття 284. Умови договору оренди. 124

1. Істотними умовами договору оренди є: об’єкт оренди (склад. 124

2. Оцінка об’єкта оренди здійснюється за відновною вартістю. 124

3. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов. 124

4. Строк договору оренди визначається за погодженням сторін. 124

Стаття 285. Основні права та обов’язки орендаря. 124

1. Орендар має переважне право перед іншими суб’єктами. 124

2. Орендар може бути зобов’язаний використовувати об’єкт. 125

3. Орендар зобов’язаний берегти орендоване майно відповідно. 125

4. Орендар відшкодовує орендодавцю вартість орендованого. 125

Стаття 286. Орендна плата. 125

1. Орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує. 125

2. Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної 125

3. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від. 125

4. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі. 125

Стаття 287. Оренда державного та комунального майна. 125

1. Орендодавцями щодо державного та комунального майна є: 125


Украинская Баннерная Сеть