.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Митний кодекс України

Зміст документу

Митний кодекс України. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 16

Глава 1 ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ.. 16

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять. 16

Стаття 2. Митна політика. 19

Стаття 3. Митна справа. 20

Стаття 4. Принципи митного регулювання. 20

Стаття 5. Митна територія України. 20

Стаття 6. Митний кордон України. 20

Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи. 21

Стаття 8. Прапор та розпізнавальний знак митної служби України. 21

Стаття 9. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи. 21

Стаття 10. Особливості дії законодавства з питань митної справи у часі 21

Глава 2 СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.. 22

Стаття 11. Здійснення митної справи. 22

Стаття 12. Митна служба України. 22

Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи  23

Стаття 14. Регіональна митниця. 23

Стаття 15. Митниця. 23

Стаття 16. Митний пост. 24

Стаття 17. Спеціалізовані митні установи та організації 24

Стаття 18. Митні лабораторії 24

Стаття 19. Митна варта. 25

Стаття 20. Організація митної варти. 25

Стаття 21. Завдання митної варти. 25

Стаття 22. Права митної варти. 25

Стаття 23. Розміщення підрозділів митної варти. 26

Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій. 26

Стаття 25. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв’язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій. 26

Глава 3 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, А ТАКОЖ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ.. 26

Стаття 26. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх посадових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами. 26

Стаття 27. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. 27

Стаття 28. Взаємодія митних органів з органами виконавчої влади та Національним банком України  27

Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями. 27

Глава 4 ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ.. 27

Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. 27

Стаття 31. Інформація щодо нормативно-правових актів та судових рішень з питань митної справи  27

Стаття 32. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної справи  28

Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію.. 28

Глава 5 МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ.. 28

Стаття 34. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи. 28

Стаття 35. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. 28

Стаття 36. Зв’язки спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи з міжнародними митними організаціями. 28

Стаття 37. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи. 29

Стаття 38. Підтримання оперативного зв’язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав. 29

Стаття 39. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями. 29

Розділ II МИТНИЙ КОНТРОЛЬ. 29

Глава 6 ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ... 29

Стаття 40. Здійснення митного контролю.. 29

Стаття 41. Форми митного контролю.. 30

Стаття 42. Вибірковість митного контролю.. 30

Стаття 43. Тривалість перебування під митним контролем.. 30

Стаття 44. Строки пред’явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. 31

Стаття 45. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.. 31

Стаття 46. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю.. 31

Стаття 47. Спільний митний контроль на митному кордоні України. 31

Глава 7 ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ... 31

Стаття 48. Місця розташування зон митного контролю.. 31

Стаття 49. Порядок створення зон митного контролю.. 32

Стаття 50. Розміщення споруд та об’єктів у зоні митного контролю.. 32

Стаття 51. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності і правопорядку у зоні митного контролю.. 32

Стаття 52. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів і громадян через зону митного контролю.. 32

Глава 8 ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ... 32

Стаття 53. Права митних органів щодо здійснення митного контролю.. 32

Стаття 54. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю.. 33

Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів. 33

Стаття 56. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу. 33

Стаття 57. Особистий огляд. 34

Стаття 58. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України  35

Стаття 59. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. 35

Стаття 60. Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. 35

Стаття 61. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи. 35

Стаття 62. Використання технічних та спеціальних засобів для здійснення митного контролю   36

Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено  36

Стаття 64. Ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю.. 36

Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю.. 37

Глава 9 ОСОБЛИВІ ПРОЦЕДУРИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ... 37

Стаття 66. Звільнення від окремих форм митного контролю.. 37

Стаття 67. Звільнення від митного огляду. 37

Стаття 68. Спрощений митний контроль. 37

Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів. 38

Розділ III МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ.. 38

Глава 10 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 38

Стаття 70. Мета митного оформлення. 38

Стаття 71. Місце і час здійснення митного оформлення. 38

Стаття 72. Початок митного оформлення. 39

Стаття 73. Присутність декларантів під час митного оформлення. 39

Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки. 40

Стаття 75. Взяття проб та зразків товарів. 40

Стаття 76. Подання митним органам актів, складених підприємствами. 41

Стаття 77. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення  41

Стаття 78. Строки митного оформлення. 41

Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів. 41

Стаття 80. Обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення. 41

Глава 11 ДЕКЛАРУВАННЯ.. 42

Стаття 81. Процедура декларування. 42

Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація. 42

Стаття 83. Періодична митна декларація. 42

Стаття 84. Місце декларування. 42

Стаття 85. Строки декларування. 43

Стаття 86. Прийняття митної декларації 43

Стаття 87. Декларанти. 43

Стаття 88. Обов’язки декларанта. 43

Стаття 89. Попередня митна декларація. 44

Стаття 90. Зміна, доповнення та відкликання митної декларації 44

Розділ IV ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ.. 44

Глава 12 ПОПЕРЕДНІ ОПЕРАЦІЇ. 44

Стаття 91. Попередні операції 44

Стаття 92. Подання документів митним органам у пунктах пропуску на митному кордоні України  44

Стаття 93. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України. 45

Стаття 94. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом.. 45

Глава 13 ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ.. 45

Стаття 95. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби. 45

Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. 46

Стаття 97. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. 46

Стаття 98. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України. 46

Глава 14 ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ.. 47

Стаття 99. Склади тимчасового зберігання. 47

Стаття 100. Дозвіл на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання. 47

Стаття 101. Типи складів тимчасового зберігання. 47

Стаття 102. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі 48

Стаття 103. Документи, необхідні для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання. 48

Стаття 104. Обов’язки власника складу тимчасового зберігання. 48

Стаття 105. Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання. 48

Стаття 106. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання. 49

Стаття 107. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання. 49

Стаття 108. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів. 49

Стаття 109. Операції з товарами і транспортними засобами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання. 50

Розділ V МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ.. 50

Глава 15 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 50

Стаття 110. Засоби та способи переміщення товарів. 50

Стаття 111. Митні процедури на транспорті 50

Стаття 112. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів. 50

Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних процедур. 51

Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях. 51

Стаття 115. Митні процедури щодо запасів для споживання. 51

Стаття 116. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться (вивозиться) разом з транспортними засобами. 52

Стаття 117. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів. 52

Стаття 118. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу. 52

Стаття 119. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України. 52

Стаття 120. Товари, помилково ввезені на митну територію України. 52

Глава 16 МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА МОРСЬКОМУ І РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ. 53

Стаття 121. Місця здійснення митних процедур. 53

Стаття 122. Зони митного контролю в морських та річкових портах. 53

Стаття 123. Тривалість митного контролю.. 53

Стаття 124. Строк митного оформлення суден закордонного плавання. 53

Стаття 125. Розміщення об’єктів митного контролю у водному сполученні 53

Стаття 126. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин. 53

Стаття 127. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні 53

Стаття 128. Митний контроль суден закордонного плавання, що перетинають державний кордон України на нетривалий час. 54

Стаття 129. Митний контроль каботажних суден. 54

Стаття 130. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон. 54

Стаття 131. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання. 54

Стаття 132. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів  54

Глава 17 МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА АВІАТРАНСПОРТІ. 55

Стаття 133. Міжнародні аеропорти. 55

Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном.. 55

Стаття 135. Вимушена посадка. 55

Стаття 136. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами. 55

Стаття 137. Взаємодія в оформленні авіаперевезень. 55

Стаття 138. Пільговий режим митного контролю повітряного судна. 55

Глава 18 МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. 56

Стаття 139. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України. 56

Стаття 140. Проведення митного контролю на залізничному транспорті 56

Стаття 141. Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом   56

Стаття 142. Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення. 56

Стаття 143. Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні 56

Стаття 144. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення  57

Глава 19 МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ. 57

Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів. 57

Стаття 146. Обов’язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом.. 57

Стаття 147. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України. 57

Глава 20 МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА ТРУБОПРОВІДНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ. 58

Стаття 148. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі 58

Стаття 149. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом.. 58

Стаття 150. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії 58

Глава 21 ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯХ.. 58

Стаття 151. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України  58

Стаття 152. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України. 59

Стаття 153. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 59

Розділ VI РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ    59

Глава 22 ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ МІЖ МИТНИМИ ОРГАНАМИ. ТРАНЗИТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.. 59

Стаття 154. Права та обов’язки перевізника. 59

Стаття 155. Види транзитних перевезень. 60

Стаття 156. Умови здійснення транзиту товарів. 60

Стаття 157. Маршрути транзитних перевезень. 60

Стаття 158. Тривалість митного транзиту. 60

Стаття 159. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили при здійсненні транзитного перевезення. 61

Стаття 160. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом   61

Глава 23 ЗАХОДИ ГАРАНТУВАННЯ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ... 61

Стаття 161. Заходи гарантування доставки. 61

Стаття 162. Гарантії доставки товарів до митного органу призначення. 61

Стаття 163. Охорона і супроводження товарів митними органами. 61

Стаття 164. Перевезення товарів митним перевізником.. 62

Стаття 165. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів. 62

Глава 24 ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СКЛАДАХ МИТНИХ ОРГАНІВ   62

Стаття 166. Товари, що зберігаються виключно митним органом.. 62

Стаття 167. Склади митних органів. 62

Стаття 168. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на складах митних органів. 63

Стаття 169. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів. 63

Стаття 170. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами  63

Стаття 171. Видача товарів із складів митних органів. 64

Глава 25 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА КОШТАМИ   64

Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами. 64

Стаття 173. Організація митних аукціонів. 64

Стаття 174. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засобів  65

Стаття 175. Розпорядження конфіскованою валютою.. 65

Розділ VII ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ АБО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ... 66

Глава 26 МИТНИЙ БРОКЕР. 66

Стаття 176. Митний брокер. 66

Стаття 177. Здійснення діяльності митного брокера. 66

Стаття 178. Ліцензування діяльності митного брокера. 66

Стаття 179. Права та обов’язки митного брокера. 66

Стаття 180. Реєстр митних брокерів. 66

Стаття 181. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють. 66

Глава 27 МИТНИЙ ПЕРЕВІЗНИК.. 67

Стаття 182. Митний перевізник. 67

Стаття 183. Ліцензування діяльності митного перевізника. 67

Стаття 184. Реєстр митних перевізників. 67

Розділ VIII МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ.. 67

Глава 28 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 67

Стаття 185. Види митного режиму. 67

Стаття 186. Вибір та зміна митного режиму. 68

Стаття 187. Регулювання питань, пов’язаних із застосуванням митних режимів. 68

Глава 29 ІМПОРТ. 68

Стаття 188. Поняття митного режиму імпорту. 68

Стаття 189. Умови переміщення товарів у режимі імпорту. 68

Глава 30 РЕІМПОРТ. 68

Стаття 190. Поняття митного режиму реімпорту. 68

Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту. 68

Стаття 192. Оформлення товарів у режимі реімпорту. 69

Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів  69

Глава 31 ЕКСПОРТ. 69

Стаття 194. Поняття митного режиму експорту. 69

Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту. 69

Глава 32 РЕЕКСПОРТ. 69

Стаття 196. Поняття митного режиму реекспорту. 69

Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту. 69

Стаття 198. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються. 70

Стаття 199. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються  70

Глава 33 ТРАНЗИТ. 70

Стаття 200. Поняття митного режиму транзиту. 70

Стаття 201. Умови переміщення товарів у режимі транзиту. 70

Стаття 202. Заходи гарантування під час транзиту товарів. 70

Стаття 203. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту. 70

Глава 34 ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) 71

Стаття 204. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) 71

Стаття 205. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) 71

Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування. 71

Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення) 72

Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів. 72

Стаття 209. Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) 72

Стаття 210. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення) 72

Стаття 211. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) 72

Глава 35 МИТНИЙ СКЛАД.. 72

Стаття 212. Поняття режиму митного складу. 72

Стаття 213. Умови поміщення товарів у режим митного складу. 73

Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу. 73

Стаття 215. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу  73

Стаття 216. Митні ліцензійні склади. 73

Глава 36 СПЕЦІАЛЬНА МИТНА ЗОНА.. 73

Стаття 217. Поняття митного режиму спеціальної митної зони. 73

Стаття 218. Спеціальні митні зони. 74

Стаття 219. Вимоги до спеціальних митних зон. 74

Стаття 220. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах. 74

Стаття 221. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у спеціальних митних зонах. 75

Стаття 222. Строки перебування товарів у спеціальних митних зонах. 75

Стаття 223. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах. 75

Стаття 224. Розпорядження товарами, що знаходяться в спеціальній митній зоні, у разі ліквідації зони  75

Глава 37 МАГАЗИН БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ. 75

Стаття 225. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі 75

Стаття 226. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі 75

Стаття 227. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі 76

Стаття 228. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації 76

Глава 38 ПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.. 77

Стаття 229. Поняття митного режиму переробки на митній території України. 77

Стаття 230. Дозвіл на переробку товарів на митній території України. 77

Стаття 231. Операції щодо переробки товарів. 77

Стаття 232. Строки переробки товарів на митній території України. 77

Стаття 233. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України  78

Стаття 234. Обсяг виходу продуктів переробки. 78

Стаття 235. Порядок митного оформлення продуктів переробки. 78

Стаття 236. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України. 78

Глава 39 ПЕРЕРОБКА ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.. 78

Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України. 78

Стаття 238. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України. 78

Стаття 239. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України. 79

Стаття 240. Строки переробки товарів за межами митної території України. 79

Стаття 241. Обсяг виходу продуктів переробки. 79

Стаття 242. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки. 79

Глава 40 ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ.. 79

Стаття 243. Поняття режиму знищення або руйнування. 79

Стаття 244. Витрати на знищення товарів. 80

Стаття 245. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів  80

Глава 41 ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ.. 80

Стаття 246. Поняття митного режиму відмови на користь держави. 80

Розділ IX ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ.. 80

Глава 42 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 80

Стаття 247. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України. 80

Стаття 248. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 80

Стаття 249. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів. 81

Глава 43 ПРОПУСК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ВИВОЗЯТЬСЯ ГРОМАДЯНАМИ ЗА МЕЖІ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.. 81

Стаття 250. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України. 81

Стаття 251. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів  82

Глава 44 ПРОПУСК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ ГРОМАДЯНАМИ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ.. 82

Стаття 252. Умови ввезення громадянами товарів на митну територію України. 82

Стаття 253. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами. 83

Стаття 254. Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту. 83

Розділ X КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 84

Глава 45 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 84

Стаття 255. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 84

Стаття 256. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 84

Стаття 257. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 84

Стаття 258. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності 85

Розділ XI МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ   85

Глава 46 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 85

Стаття 259. Митна вартість товарів. 85

Стаття 260. Визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України  85

Стаття 261. Використання відомостей про митну вартість товарів. 85

Стаття 262. Декларування митної вартості товарів. 86

Стаття 263. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації 86

Стаття 264. Права та обов’язки декларанта, який декларує митну вартість товарів. 86

Стаття 265. Права та обов’язки митного органу під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів. 87

Глава 47 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬСЯ В УКРАЇНУ, ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.. 87

Стаття 266. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну. 87

Стаття 267. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) 88

Стаття 268. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо ідентичних товарів. 91

Стаття 269. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів  91

Стаття 270. Застереження щодо умов застосування методів визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо ідентичних товарів та за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів  92

Стаття 271. Метод визначення митної вартості на основі віднімання вартості 92

Стаття 272. Метод визначення митної вартості товарів на основі додавання вартості (обчислена вартість) 93

Стаття 273. Резервний метод. 94

Глава 48 МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ, ЩО ВИВОЗЯТЬСЯ.. 94

Стаття 274. Визначення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) з України. 95

Стаття 275. Декларування митної вартості 95

Розділ XII КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ.. 96

Глава 49 КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ. СЕРТИФІКАТИ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ.. 96

Стаття 276. Мета визначення країни походження товару. 96

Стаття 277. Визначення країни походження товару. 96

Стаття 278. Товари, повністю вироблені у країні 96

Стаття 279. Критерій достатньої переробки товару. 97

Стаття 280. Додаткові положення щодо визначення критерію достатньої переробки товару. 97

Стаття 281. Визначення країни походження товарів, якщо товари поставляються партіями. 98

Стаття 282. Підтвердження походження товару. 98

Стаття 283. Сертифікат про походження товару. 99

Стаття 284. Підстави для відмови у випуску товару. 99

Стаття 285. Деякі особливості визначення країни походження товару. 99

Розділ XIII МИТНІ ПІЛЬГИ.. 100

Глава 50 МИТНІ ПІЛЬГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРЕДСТАВНИЦТВАМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМ ІНОЗЕМНИХ ФІРМ ТА ОФІЦІЙНИМ ОСОБАМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ДИПЛОМАТИЧНИМ ПРЕДСТАВНИЦТВАМ УКРАЇНИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ... 100

Стаття 286. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав. 100

Стаття 287. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва. 100

Стаття 288. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави. 101

Стаття 289. Поширення митних пільг, що надаються членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу. 101

Стаття 290. Надання митних пільг консульським установам іноземних держав та членам їх персоналу  101

Стаття 291. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний кордон України. 101

Стаття 292. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур’єрів. 102

Стаття 293. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав. 102

Стаття 294. Митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу. 102

Стаття 295. Надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні 102

Стаття 296. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні 102

Стаття 297. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні 102

Стаття 298. Декларування товарів представництв іноземних фірм в Україні 103

Стаття 299. Декларування товарів, що належать посадовим особам представництв іноземних держав та представництв іноземних фірм в Україні 103

Стаття 300. Порядок переміщення через митний кордон України товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном.. 103

Стаття 301. Декларування товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном   103

Глава 51 ТАРИФНІ ПІЛЬГИ (ТАРИФНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ) 103

Стаття 302. Поняття тарифних пільг (тарифних преференцій) 103

Розділ XIV МИТНА СТАТИСТИКА.. 103

Глава 52 МИТНА СТАТИСТИКА.. 103

Стаття 303. Завдання митної статистики. 103

Стаття 304. Система митної статистики. 104

Стаття 305. Митна статистика зовнішньої торгівлі 104

Стаття 306. Спеціальна митна статистика. 104

Стаття 307. Документи та відомості, що використовуються для формування митної статистики  104

Стаття 308. Використання інформації, що надається митним органам.. 105

Стаття 309. Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі 105

Стаття 310. Відомчі класифікатори. 105

РОЗДІЛ XV УКРАЇНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  106

Глава 53 ВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 106

Стаття 311. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 106

Стаття 312. Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 106

Стаття 313. Класифікація товарів. 106

Стаття 314. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів. 106

Розділ XVI ВЕРИФІКАЦІЯ СЕРТИФІКАТІВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ.. 107

Глава 54 ВЕРИФІКАЦІЯ СЕРТИФІКАТІВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ.. 107

Стаття 315. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України. 107

Стаття 316. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації сертифікатів про походження товарів з України. 107

Розділ XVII ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ. 107

Глава 55 ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ. 107

Стаття 317. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  107

Стаття 318. Переміщення товарів під негласним контролем.. 108

Розділ XVIII ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ   108

Глава 56 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 108

Стаття 319. Поняття порушення митних правил. 108

Стаття 320. Відповідальність за порушення митних правил. 108

Стаття 321. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил. 108

Стаття 322. Види стягнень за порушення митних правил. 108

Стаття 323. Основні і додаткові види стягнення. 109

Стаття 324. Попередження. 109

Стаття 325. Штраф.. 109

Стаття 326. Конфіскація. 109

Стаття 327. Забезпечення законності у разі застосування стягнень до порушників митних правил  109

Стаття 328. Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил. 110

Глава 57 ВИДИ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.. 110

Стаття 329. Порушення режиму зони митного контролю.. 110

Стаття 330. Неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю   110

Стаття 331. Видача товарів, транспортних засобів без дозволу митного органу або їх втрата. 110

Стаття 332. Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, документів. 110

Стаття 333. Незупинення транспортного засобу. 111

Стаття 334. Відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу. 111

Стаття 335. Причалювання до суден, що перебувають під митним контролем.. 111

Стаття 336. Неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними. 111

Стаття 337. Вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу. 111

Стаття 338. Пошкодження або втрата митного забезпечення. 111

Стаття 339. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.. 112

Стаття 340. Недекларування товарів, транспортних засобів. 112

Стаття 341. Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання. 112

Стаття 342. Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів і документів. 112

Стаття 343. Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон. 112

Стаття 344. Неподання митному органу документів та зразків товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) 113

Стаття 345. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності 113

Стаття 346. Порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійснення операцій із цими товарами. 113

Стаття 347. Порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарів. 113

Стаття 348. Порушення зобов’язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів. 113

Стаття 349. Порушення зобов’язання про транзит. 113

Стаття 350. Порушення встановленого маршруту переміщення товарів. 114

Стаття 351. Дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем.. 114

Стаття 352. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.. 114

Стаття 353. Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.. 114

Стаття 354. Використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях. 114

Стаття 355. Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру. 115

Розділ XIX ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ.. 115

Глава 58 ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ   115

Стаття 356. Поняття провадження у справі про порушення митних правил. 115

Стаття 357. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил. 115

Стаття 358. Порушення справи про порушення митних правил. 115

Стаття 359. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил  115

Стаття 360. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил. 115

Стаття 361. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил. 116

Стаття 362. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил. 116

Стаття 363. Протокол про порушення митних правил. 116

Стаття 364. Провадження у справі про порушення митних правил за матеріалами, одержаними від інших правоохоронних органів. 117

Стаття 365. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил  117

Стаття 366. Права осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил. 118

Стаття 367. Представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил  118

Стаття 368. Захисник. 119

Стаття 369. Експерт. 119

Стаття 370. Перекладач. 119

Стаття 371. Свідок у справі про порушення митних правил. 119

Стаття 372. Поняті у справі про порушення митних правил. 119

Стаття 373. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою митного органу провадження у справі про порушення митних правил. 120

Глава 59 АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ.. 120


Украинская Баннерная Сеть