.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Бюджетний кодекс України

Зміст документу

Бюджетний кодекс України. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 5

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 5

Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України. 5

Стаття 2. Визначення основних термінів. 5

Стаття 3. Бюджетний період. 8

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства. 8

Глава 2 БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ.. 9

Стаття 5. Структура бюджетної системи України. 9

Стаття 6. Зведений бюджет. 9

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України. 9

Стаття 8. Бюджетна класифікація. 10

Стаття 9. Класифікація доходів бюджету. 11

Стаття 10. Класифікація видатків бюджету. 11

Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету. 12

Стаття 12. Класифікація боргу. 12

Стаття 13. Складові частини бюджету. 12

Глава 3 ЗАПОЗИЧЕННЯ.. 13

Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету. 13

Стаття 14-1. Залишок бюджетних коштів. 13

Стаття 15. Джерела фінансування дефіциту бюджету. 13

Стаття 16. Право на здійснення запозичень. 14

Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань. 14

Стаття 18. Граничний обсяг боргу. 14

Глава 4 БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ.. 15

Стаття 19. Стадії бюджетного процесу. 15

Стаття 20. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. 15

Стаття 21. Розпорядники бюджетних коштів. 15

Стаття 22. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції 15

Стаття 23. Бюджетні призначення. 16

Стаття 24. Резервний фонд бюджету. 17

Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету. 17

Стаття 26. Аудит та фінансовий контроль. 18

Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів. 18

Стаття 28. Доступність інформації про бюджет. 19

Розділ II ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ.. 20

Глава 5 ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ.. 20

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України. 20

Стаття 30. Склад видатків Державного бюджету України. 20

Стаття 31. Таємні видатки. 20

Глава 6 СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ.. 21

Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України. 21

Стаття 33. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період  21

Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів. 22

Стаття 35. Розроблення бюджетного запиту. 22

Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка пропозицій проекту Державного бюджету України  22

Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України  23

Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та матеріали, що до нього додаються  23

Глава 7 РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ.. 25

Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді України  25

Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України до першого читання. 25

Стаття 41. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні 26

Стаття 42. Підготовка проекту закону про Державний бюджет України на друге читання. 26

Стаття 43. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні 27

Стаття 44. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у третьому читанні 28

Стаття 45. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України. 28

Стаття 46. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України. 28

Глава 8 ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ.. 29

Стаття 47. Організація виконання державного бюджету. 29

Стаття 48. Казначейське обслуговування Державного бюджету України. 29

Стаття 49. Бюджетний розпис. 29

Стаття 50. Виконання Державного бюджету України за доходами. 30

Стаття 51. Виконання Державного бюджету України за видатками. 30

Глава 9 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ.. 31

Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України. 31

Стаття 53. Перевиконання доходної частини Державного бюджету України. 31

Стаття 54. Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України. 32

Стаття 55. Захищені статті видатків бюджету. 32

Глава 10 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ.. 32

Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України. 32

Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду. 33

Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України. 33

Стаття 59. Місячна звітність про виконання Державного бюджету України. 33

Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України. 34

Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України. 34

Стаття 62. Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України. 34

Розділ III МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ.. 35

Глава 11 НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.. 35

Стаття 63. Структура місцевих бюджетів. 35

Стаття 64. (Дію статті 64 зупинено на 2005 рік в частині 35

Стаття 65. (Дію статті 65 зупинено на 2005 рік в частині 36

Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. 37

Стаття 67. Особливості формування бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів міст Києва і Севастополя. 37

Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах. 38

Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 38

Стаття 70. Видатки місцевих бюджетів. 39

Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. 39

Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів. 39

Стаття 73. Позички місцевим бюджетам.. 39

Стаття 74. Запозичення до місцевих бюджетів. 40

Глава 12 СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.. 40

Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. 40

Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються. 41

Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів. 42

Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів. 42

Стаття 79. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття. 44

Стаття 80. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів  44

Розділ IV МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ.. 45

Глава 13 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 45

Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. 45

Стаття 82. Види видатків на здійснення повноважень. 45