.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Правила проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку

Зміст документу

Правила проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку. 1

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Рішення Державної комісії з

                                      цінних паперів та фондового

                                      ринку

                                      28.01.2003 N 31 ( z0137-03 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      19 лютого 2003 р.

                                      за N 138/7459

 

ПРАВИЛА

проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку

Ці Правила розроблені згідно з Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.96 N 215 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.10.96 за N 584/1609, із змінами та доповненнями, унесеними рішеннями Комісії від 02.03.99 N 34 та від 13.12.2001 N 382.

1. Кваліфікаційний іспит фахівців проводить екзаменаційна комісія.

2. Перед початком кваліфікаційного іспиту члени екзаменаційної комісії роз’яснюють фахівцям правила проведення кваліфікаційного іспиту.

3. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом тестування та додаткової співбесіди з фахівцями. Форма проведення тестування (електронна або паперова) для конкретної екзаменаційної комісії визначається Навчально-методичним центром.

4. Під час іспиту фахівець повинен мати при собі паспорт або інший документ, який засвідчує його особу.

5. Тест з кожної спеціалізації складається із 100 запитань, склад та структура яких визначається Навчально-методичним центром. У разі проведення тестування у паперовій формі варіанти тестів та бланки для заповнення відповідей формуються Навчально-методичним центром та засвідчуються його печаткою.

6. Час роботи над тестом не перевищує 60 хвилин.

7. Оцінювання кожного запитання тесту здійснюється за двобальною шкалою (1 бал — якщо відповідь правильна, 0 балів — якщо відповідь не правильна або не надана).

8. Відповіді на запитання тесту фахівець заносить у відповідний бланк, який після тестування ним підписується особисто і надається екзаменаційній комісії для перевірки.

Виправлення відповідей при заповненні фахівцем бланка не допускається. Відповідь, виправлена в бланку, не зараховується та оцінюється як ненадана.

9. Бланк тестування після його перевірки представником Навчально-методичного центру має бути підписаний всіма присутніми членами екзаменаційної комісії.

Варіанти тестів та заповнені бланки тестування фахівців зберігаються в Навчально-методичному центрі протягом 5 років.

10. Екзаменаційна комісія оцінює тестування таким, що складено, якщо особа дала правильні відповіді на запитання на 75 і більше відсотків.

Особа, яка не отримала необхідної кількості балів, уважається такою, що не пройшла тестування та не склала кваліфікаційного іспиту.

11. Порядок тестування повинен забезпечувати однозначну ідентифікацію правильних та неправильних відповідей на поставлені запитання.

12. Особи, які успішно пройшли тестування, допускаються до додаткової співбесіди, за наслідками якої екзаменаційна комісія приймає рішення про достатність рівня знань фахівця.

13. Додаткова співбесіда з фахівцем проводиться не менш, як двома членами екзаменаційної комісії.

14. Результати тестування та співбесіди оголошуються фахівцям.

Заступник начальника управління

розвитку законодавства та взаємодії з державними органами О.М.Табала

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0