.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України

Зміст документу

Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України. 1

1. Загальні положення. 2

2. Порядок видачі Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості 3

3. Строк дії та припинення чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості 4

4. Порядок видачі дублікатів, переоформлення Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості та відновлення дії вилучених Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості 4

5. Вимоги щодо оформлення документів. 4

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

НАКАЗ

                        05.10.2005  N 740

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      21 жовтня 2005 р.

                                      за N 1240/11520

 

 

                  Про затвердження Правил видачі

                Сертифікатів придатності щодо шуму

                на місцевості цивільних повітряних

                          суден України

 

 

З метою запровадження процедури видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України та на виконання статей 7, 30, 47, 54 Повітряного кодексу України і Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (далі — Правила), що додаються.

2. Директору департаменту льотної придатності (Чиков Б.О.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Довести зазначені Правила до відома керівників структурних підрозділів Державіаслужби та юридичних і фізичних осіб, що експлуатують повітряні судна або пропонують свої послуги в галузі цивільної авіації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державіаслужби Губаня С.Г.

В.о. Голови А.А.Колісник

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Державіаслужби

                                      05.10.2005 N 740

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      21 жовтня 2005 р.

                                      за N 1240/11520

 

 

                             ПРАВИЛА

                 ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ ПРИДАТНОСТІ

                ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ ЦИВІЛЬНИХ

                     ПОВІТРЯНИХ СУДЕН УКРАЇНИ

 

 

1. Загальні положення

1.1. Правила видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (далі — Правила), які розроблені відповідно до Додатка 16 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. та статей 7, 30, 47, 54 Повітряного кодексу України, поширюються і є обов’язковими для експлуатантів цивільних повітряних суден (далі — ПС) України незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.2. Ці Правила визначають порядок видачі, заміни та втрати чинності Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних ПС.

1.3. Ці Правила використовуються спеціалістами Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (далі — Державіаслужба) та експлуатантами під час видачі, заміни та втрати дії Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних ПС.

1.4. Нормативні посилання

Під час розроблення цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України ;

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.

;

ІКАО. Міжнародні стандарти та рекомендована практика “Охорона навколишнього середовища”. Додаток 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., т. І, “Авіаційний шум”, 3 вид., 1993 (Стандарт ІКАО);

Положення про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, затверджене Указом Президента України від 16 серпня 2004 року N 912.

1.5. Визначення

У цих Правилах терміни мають такі значення:

Дані щодо шуму — сертифікаційні та нормативні значення критеріїв несприятливих дій авіаційного шуму на людину, таких як: ефективний рівень шуму EPNL (в EPNдБ), що сприймається людиною (для ПС, які належать до типів, сертифікованих відповідно до вимог розділів 2 — 5, 7, 8 та 12 Стандарту ІКАО);

максимальний рівень звукового тиску L (в дБ(A)),

                                               Amax

скоригований за шкалою "A" стандартного шумовимірювального приладу

(для ПС, які належать до типу, сертифікованого відповідно до вимог

розділу 10 Стандарту ІКАО);

рівень звукового впливу SEL (для ПС, які належать до типу, сертифікованого відповідно до вимог розділу 11 Стандарту ІКАО).

сумарний рівень звукового тиску L (в дБ(A)), скоригований за

                                      A

шкалою  "A"  стандартного шумовимірювального приладу (для ПС,  які

належать до типів,  сертифікованих відповідно до вимог  розділу  6

Стандарту ІКАО).

Експлуатант — особа, організація або підприємство, що займається експлуатацією ПС або пропонує свої послуги в цій галузі.

Картка контрольних даних повітряного судна — невід’ємна частина Заявки на видачу Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості, яка містить перелік експлуатаційних даних ПС, що визначають рівень шуму на місцевості при експлуатації ПС.

Максимальна маса повітряного судна — найбільші величини зльотної та посадкової маси ПС, що приймались при сертифікації типу ПС і зазначені у відповідному сертифікаті типу щодо шуму на місцевості.

Перелік даних сертифіката типу — невід’ємна частина Сертифіката типу на зразок авіаційної техніки (у цьому разі — ПС), яка містить інформацію про типову конструкцію зразка, експлуатаційні обмеження та інші умови, що стосуються льотної придатності зразка й вимог щодо охорони довкілля.

Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості — документ, що засвідчує відповідність ПС України вимогам Стандарту ІКАО.

Сертифікат типу щодо шуму на місцевості — документ, що встановлює відповідність типу ПС Стандарту ІКАО.

2. Порядок видачі Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

2.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості (додаток 1) видається експлуатантам ПС, що занесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, мають чинний Сертифікат льотної придатності та належать до типу, що має діючий в Україні Сертифікат типу щодо шуму на місцевості або для якого в переліку даних сертифіката типу наведено відповідні дані щодо шуму на місцевості.

2.2. Оригінал Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості повинен знаходитись під час польоту на борту ПС.

2.3. Для одержання Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості експлуатант повинен подати до Державіаслужби:

Заявку встановленого зразка (додаток 2);

Карту контрольних даних ПС (додаток 3);

копію Сертифіката типу щодо шуму на місцевості або Сертифіката типу ПС та перелік даних сертифіката типу з відповідною інформацією щодо шуму (в разі потреби для ПС нових типів або таких ПС, які не мали Сертифіката типу щодо шуму на місцевості);

документи стосовно проведених модифікацій конструкції ПС або його експлуатаційно-технічну документацію, що впливають на рівень шуму ПС на місцевості (в разі внесення змін).

2.4. Заявка приймається за наявності чинного Сертифіката льотної придатності або за умови подання заявки на видачу такого Сертифіката (в разі відсутності чинного Сертифіката льотної придатності). Заявка на одержання Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості розглядається протягом п’яти днів від дати її надходження.

2.5. У разі, якщо наведені в заявці відомості не відповідають вимогам цих Правил або до Заявки не додано всі необхідні документи, Державіаслужба має право вимагати подання додаткових документів для визначення можливості видачі Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості. У цьому разі посадова особа Державіаслужби, відповідальна за розгляд цієї Заявки, надсилає Заявникові відповідне повідомлення. Термін розгляду Заявки в цьому разі може бути продовжений до п’яти днів від дати одержання необхідних документів.

2.6. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості підписується посадовою особою Державіаслужби та скріплюється гербовою печаткою.

2.7. Видача Заявнику Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості здійснюється за умови сплати відповідних державних зборів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889 про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

3. Строк дії та припинення чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

3.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості видається на строк до трьох років і є чинним протягом цього часу.

3.2. З метою підтвердження чинності виданого Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості експлуатант подає Картку контрольних даних ПС (додаток 3) одночасно з поданням Заявки на видачу Сертифіката льотної придатності.

3.3. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості втрачає чинність у разі:

припинення дії Сертифіката типу щодо шуму на місцевості;

припинення Сертифіката типу ПС, по якому був розрахований Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості;

внесення змін у конструкцію або експлуатаційно-технічну документацію екземпляра ПС, які призводять до експлуатації такого ПС поза обмеженнями щодо шуму на місцевості, що наведені в документах, зазначених у пункті 2.3 цих Правил.

При цьому Державіаслужба сповіщає експлуатанта ПС про втрату чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості.

Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості, що втратив чинність відповідно до положень, зазначених у пункті 3.3, повертається Заявником до Державіаслужби у десятиденний термін.

4. Порядок видачі дублікатів, переоформлення Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості та відновлення дії вилучених Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості

4.1. У разі псування, зношення або втрати Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості видача його дубліката здійснюється згідно з розділом 2 цих Правил за наявності висновків службового розслідування, проведеного експлуатантом.

4.2. Видача Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості замість вилученого через втрату чинності згідно з пунктом 3.3 цих Правил здійснюється на загальних засадах відповідно до положень розділу 2 Правил.

5. Вимоги щодо оформлення документів

5.1. Документи, що подаються до Державіаслужби, за формою, змістом та формулюванням повинні відповідати вимогам цих Правил та додатків до них.

5.2. Документи, що подаються до Державіаслужби, затверджуються та підписуються уповноваженими на це посадовими особами з зазначенням їх посади та прізвища. До розгляду не приймаються документи, що мають підписи із знаками “/” або слово “за” та без зазначення прізвищ та посад осіб, які їх підписали.

5.3. До розгляду подаються оригінали документів або документи, які надійшли електронною поштою з адреси Е-mail, що зареєстрована в Державіаслужбі. Документи, що мають підчистки, рукописні або машинописні виправлення, не засвідчені підписом та печаткою, до розгляду не приймаються.

Директор департаменту

льотної придатності Б.О.Чиков

Додаток 1

                                      до пункту 2.1 Правил видачі

                                      Сертифікатів придатності

                                      щодо шуму на місцевості

                                      цивільних повітряних

                                      суден України

 

 

                     (Державний Герб України)

 

         УКРАЇНА                              UKRAINE

 

 УКРАЇНА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА               STATE ADMINISTRATION

  УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА                OF UKRAINE FOR AVIATION

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ                SAFETY OVERSIGHT (STATE

        АВІАЦІЇ                       AVIATION ADMINISTRATION)

   (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

 

 

                            СЕРТИФІКАТ

               ПРИДАТНОСТІ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ

                        NOISE CERTIFICATE

 

                                N

 

 

------------------------------------------------------------------

|1. Державний та|2. Виготовлювач             |3. Серійний номер  |

|реєстраційний  |Manufacturer                |Serial Number      |

|знаки          |                            |                   |

|Nationality and|Тип / модель                |Рік виготовлення   |

|Registration   |повітряного судна           |Year of Manufacture|

|Marks          |Type / Model of the Aircraft|                   |

|----------------------------------------------------------------|

|4. Дані сертифіката типу щодо шуму на місцевості або            |

|еквівалентного документа                                        |

|Data of Type Certificate for Noise or equivalent document       |

|----------------------------------------------------------------|

|5. Цим документом засвідчується, що зазначене повітряне судно з |

|It is hereby certified that above identified aircraft with      |

|                                                                |

|типом маршового двигуна      типом повітряного гвинта / ротора  |

|Cruise Engine Type           Propeller / Main Rotor Type        |

|                                                                |

|даними щодо шуму                                                |

|Noise Data                                                      |

| -------------------------------------------------------------- |

| |Точка       |Максимальна|Рівень    |90%        |Граничний   | |

| |вимірювань  |маса, кг   |шуму      |довірчий   |рівень шуму | |

| |Measurement |Maximum    |Noise     |інтервал   |Noise Limit | |

| |Point       |Mass, kg   |Level     |90%        |Level       | |

| |            |           |          |Confidence |            | |

| |            |           |          |Limit      |            | |

| |------------+-----------+----------+-----------+------------| |

| |Під час     |           |          |           |            | |

| |зльоту      |           |          |           |            | |

| |(збоку)     |           |          |           |            | |

| |Takeoff     |           |          |           |            | |

| |(Sideline)  |           |          |           |            | |

| |------------+-----------+----------+-----------+------------| |

| |Під час     |           |          |           |            | |

| |прольоту    |           |          |           |            | |

| |Overflight  |           |          |           |            | |

| |------------+-----------+----------+-----------+------------| |

| |Під час     |           |          |           |            | |

| |заходу на   |           |          |           |            | |

| |посадку     |           |          |           |            | |

| |Approach    |           |          |           |            | |

| -------------------------------------------------------------- |

|відповідає міжнародним  стандартам  із  шуму,  що  викладені  в |

|розділі додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію |

|1944 р.,  за  умови  обов'язкового  додержання  експлуатаційних |

|обмежень   та   процедур,   які   зазначені  в  експлуатаційній |

|документації повітряного судна.                                 |

|complies with  the  international noise standards prescribed in |

|Chapter of Annex 16 to the Convention  on  International  Civil |

|Aviation  1944  Mandatory  operation limitations and procedures |

|are included in the approved aircraft operation documentation.  |

|----------------------------------------------------------------|

|6. Додаткові дані                                               |

|   Additional data                                              |

|----------------------------------------------------------------|

|7. Сертифікат  |Підпис                          |Дата видачі    |

|дійсний до     |Signature                       |Date of issue  |

|Certificate    |                                |               |

|expires on     |Посада                          |               |

|               |Title                           |               |

------------------------------------------------------------------

 

 Директор департаменту

 льотної придатності                                     Б.О.Чиков

 

 

Додаток 2

                                      до пункту 2.1 Правил видачі

                                      Сертифікатів придатності

                                      щодо шуму на місцевості

                                      цивільних повітряних

                                      суден України

 

                                      Кому: Державна служба

                                            України з нагляду

                                            за забезпеченням

                                            безпеки авіації

 Дата:     Реєстр.        N Оплата:         (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

 ПШ        Дійсне до:     N дов.

 

 

                              ЗАЯВКА

                НА ВИДАЧУ СЕРТИФІКАТА ПРИДАТНОСТІ

                     ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ

 

 

------------------------------------------------------------------

| 1 |Державний та реєстраційний     |                            |

|   |знаки ПС                       |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

| 2 |Виготовлювач та його           |                            |

|   |місцезнаходження               |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

| 3 |Позначення ПС виготовлювачем   |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

| 4 |Серійний номер ПС              |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

| 5 |Дата виготовлення ПС           |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

| 6 |Дані Сертифіката типу щодо шуму|                            |

|   |на місцевості або              |                            |

|   |еквівалентного документа       |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

| 7 |Номер розділу Додатка 16 до    |                            |

|   |Конвенції про міжнародну       |                            |

|   |цивільну авіацію               |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

| 8 |Максимальна вага ПС під час    |                            |

|   |зльоту                         |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

| 9 |Максимальна вага ПС під час    |                            |

|   |посадки                        |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

|10 |Тип і серія маршового двигуна  |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

|11 |Тип і серія повітряного гвинта |                            |

|   |(ротора)                       |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

|12 |Експлуатант повітряного судна  |                            |

|---+-------------------------------+----------------------------|

|13 |Дані документа про сплату      |                            |

|   |держзборів                     |                            |

|----------------------------------------------------------------|

|Я цим документом засвідчую,  що  зазначена  вище  інформація  є |

|достовірною.  З  Правилами видачі Сертифікатів придатності щодо |

|шуму  на  місцевості   цивільних   повітряних   суден   України |

|ознайомлений.                                                   |

|                                                                |

|  Підпис заявника                                               |

|                                             (прізвище)         |

|  Посада                                                        |

|                                                М.П.            |

|  Дата                                                          |

------------------------------------------------------------------

 

 Директор департаменту

 льотної придатності                                     Б.О.Чиков

 

 

Додаток 3

                                      до пункту 2.1 Правил видачі

                                      Сертифікатів придатності

                                      щодо шуму на місцевості

                                      цивільних повітряних

                                      суден України

 

                                      Кому: Державна служба

                                            України з нагляду

                                            за забезпеченням

                                            безпеки авіації

                                            (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

 

 

                              КАРТКА

               КОНТРОЛЬНИХ ДАНИХ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

             (до виданого Сертифіката про придатність

                     щодо шуму на місцевості)

 

 

------------------------------------------------------------------

| 1 |Державний та реєстраційний    |                             |

|   |знаки ПС                      |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

| 2 |Позначення ПС виготовлювачем  |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

| 3 |Серійний номер ПС             |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

| 4 |Дата виготовлення ПС          |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

| 5 |Дані Сертифіката про          |ПШ- ________ Виданий:        |

|   |придатність щодо шуму на      |                             |

|   |місцевості                    |             Дійсний до:     |

|---+------------------------------+-----------------------------|

| 6 |Дані Сертифіката типу щодо    |                             |

|   |шуму на місцевості або        |                             |

|   |еквівалентного документа      |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

| 7 |Номер розділу Додатка 16 до   |                             |

|   |Конвенції про міжнародну      |                             |

|   |цивільну авіацію              |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

| 8 |Максимальна вага ПС під час   |                             |

|   |зльоту                        |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

| 9 |Максимальна вага ПС під час   |                             |

|   |посадки                       |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

|10 |Тип і серія маршового двигуна |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

|11 |Тип і серія повітряного гвинта|                             |

|   |(ротора)                      |                             |

|---+------------------------------+-----------------------------|

|12 |Експлуатант повітряного судна |                             |

|----------------------------------------------------------------|

|Я цим документом засвідчую,  що  зазначена  вище  інформація  є |

|достовірною.                                                    |

  Правилами  видачі сертифікатів про придатність щодо шуму на  |

|місцевості  цивільних  повітряних  суден  України ознайомлений. |

|                                                                |

|Підпис заявника                         ________________        |

|                                           (прізвище)           |

|Посада                                                          |

|                                              М.П.              |

|Дата                                                            |

------------------------------------------------------------------

 

 Директор департаменту

 льотної придатності                                     Б.О.Чиков

 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0