.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Правила проживання у пункті тимчасового розміщення біженців

Зміст документу

Правила проживання у пункті тимчасового розміщення біженців. 1

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Держкомнацміграції

                                      України

                                      05.09.2002

                                      N 31 ( z0797-02 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      2 жовтня 2002 р.

                                      за N 798/7086

 

ПРАВИЛА

проживання у пункті тимчасового розміщення біженців

1. Пункт тимчасового розміщення біженців (надалі — пункт)

призначений для тимчасового розміщення осіб, які подали заяву про надання статусу біженця, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця та яким надано в Україні статус біженця, і які не мають можливості самостійно розміститися.

2. Розміщення осіб, які подали заяву про надання статусу біженця, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця та яким надано в Україні статус біженця, у житлових приміщеннях пункту здійснюється адміністрацією пункту, як правило, посімейне. Самовільне вселення забороняється.

3. Особи, які проживають у пункті, зобов’язані:

дотримуватися Конституції та законів України, виконувати рішення і розпорядження органів виконавчої влади, а також службових осіб пункту;

дотримуватися правил проживання у пункті, громадського порядку, дбайливо ставитися до приміщень, меблів, обладнання, інвентарю та іншого майна;

у разі завдання матеріальних збитків відшкодувати їх за рахунок власних коштів у розмірі встановленої суми збитків (за відмови добровільно відшкодувати збитки це питання вирішується відповідно до чинного законодавства);

надавати співробітникам органів міграційної служби, інших компетентних органів відомості, необхідні для вирішення питання щодо надання статусу біженця і подальшого влаштування в Україні;

дотримуватися санітарних норм і правил, виконувати розпорядження посадових осіб органів охорони здоров’я, державного санітарно-епідеміологічного нагляду та адміністрації пункту, на їх вимогу проходити медичний огляд і необхідні лабораторні обстеження;

прибирати житлові приміщення, а також місця загального користування та територію за графіком, затвердженим адміністрацією пункту;

дотримуватись правил протипожежної безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації пункту додаткових електронагрівальних приладів;

ощадливо витрачати електроенергію, паливо, газ і воду;

при вибутті із пункту здати адміністрації всі постільні речі та інвентар;

протягом доби відбути до місця тимчасового чи постійного проживання після закінчення терміну перебування у пункті або в разі відмови у наданні статусу біженця.

Особи, які порушують Правила проживання у пункті тимчасового розміщення біженців, підлягають достроковому виселенню без надання іншого місця тимчасового перебування.

4. Якщо особа відсутня у пункті без попередження адміністрації понад три доби, її місце може бути надане іншій особі за рішенням місцевого органу міграційної служби.

5. Особи, які проживають у пункті, можуть харчуватися в їдальні за талонами, виданими адміністрацією пункту. Самостійне приготування їжі дозволяється у спеціально відведених для цього місцях.

6. У приміщеннях і на території пункту забороняється:

вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

носити чи зберігати вогнепальну, пневматичну, холодну та

газову зброю, набої до неї, а також легкозаймисті речовини.

7. Адміністрація пункту ознайомлює з Правилами проживання в ньому всіх повнолітніх осіб, які підписують зобов’язання щодо їх дотримання.

8. Особа, яка прибула в пункт, зобов’язана протягом трьох робочих днів зареєструватися в місцевому органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб.

Заступник начальника управління

у справах біженців та міграції А.П.Прокоф’єв

Додаток

                                      до Правил проживання

                                      у пункті тимчасового

                                      розміщення біженців

 

                           ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

Я, ______________________________________________________________,

та неповнолітні члени моєї сім'ї__________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

беремо на   себе   зобов'язання   під  час  перебування  у  пункті

тимчасового                  розміщення                   біженців

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указати найменування пункту тимчасового розміщення біженців)

- дотримуватися Правил проживання у пункті тимчасового розміщення біженців;

- дотримуватися громадського порядку, ощадливо експлуатувати приміщення, меблі, обладнання, постільні речі та добровільно відшкодовувати завдані пункту матеріальні збитки з власних коштів; — давати працівникам органів міграційної служби, інших компетентних органів документи та інформацію, необхідні для розгляду питання про надання статусу біженця та подальшого влаштування в Україні;

- проходити медичні огляди і необхідні лабораторні обстеження на вимогу органів охорони здоров’я, державного санітарно-епідеміологічного нагляду та адміністрації пункту;

- вибути протягом доби з пункту після прийняття відповідного рішення органу міграційної служби.

Я та неповнолітні члени моєї сім’ї ознайомилися з Правилами проживання у пункті тимчасового розміщення біженців і попереджені про те, що особи, які порушили їх, підлягають достроковому виселенню без надання іншого місця тимчасового перебування.

 "___"____________ 200  р.                         _______________

                                                       (підпис)

 

 

 Заступник начальника управління

 у справах біженців та міграції                      А.П.Прокоф'єв

 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0