.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Доповнення N 1 до Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1- 7-2000

Зміст документу

Доповнення N 1 до Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1- 7-2000. 1

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 N 7 від 10.07.2002                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Держбуду України

                                      10.07.2002 N 7

                                      і введено в дію

                                      з 1 липня 2002 року

                          Доповнення N 1

до Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для

будівництва, що здійснюється на території України

                 ДБН Д.1.1-7-2000 ( v0285241-00 )

1. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"Вартість проектно-вишукувальних робіт за кошторисом, складеним за формою “3-П”, визначається як сума прямих витрат (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати, спецпридбання для виконання проектно-вишукувальних робіт, витрати на відрядження, витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації, інші прямі витрати), загальновиробничих та адміністративних витрат згідно з Методичними рекомендаціями про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Держбуду від 29.03.2002 N 64. В кошторисній вартості проектно-вишукувальних робіт враховуються також кошторисний прибуток та податки, збори, обов’язкові платежі у відповідності з чинними нормативними та законодавчими документами.

При цьому по будівництву, що здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень, показники кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день, як правило, не повинні перевищувати показники, що надаються Держбудом. Зазначені показники враховують всі витрати, пов’язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт, крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість.

2. Пункт 2.10 вважати пунктом 2.9 та викласти в такій редакції:

"Вартість складання техніко-економічних обгрунтувань (розрахунків) інвестицій будівництва та ескізного проекту визначається з урахуванням розподілу кошторисної вартості проектних робіт за стадіями проектування, які наведені в додатку 8."

3. Розділ 3 доповнити пунктом 3.11 такого змісту:

"3.11. Вартістю проектних робіт, визначеною за цим методом, не враховані витрати на службові відрядження (крім відряджень адміністративного персоналу)."

4. Пункт 4.9.2 викласти в такій редакції:

"Динамічні — це договірні ціни, які є відкритими і можуть уточнюватися протягом всього терміну проектування. При цьому маса прибутку, визначена на стадії узгодження договірної ціни, не уточнюється, за винятком випадків, наведених у п. 4.9.1.

Умови та терміни уточнення складових вартості проектно-вишукувальних робіт зазначаються у контракті."

5. Додаток В, форма N 3-П, пункти 1 — 8 викласти в такій редакції та доповнити пунктами 9 — 12:

"1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого

персоналу, грн. __________________________________________________

2. Відрахування на соціальні заходи, грн.____________________

3. Матеріальні витрати, грн. ________________________________

4. Інші прямі витрати, грн. _________________________________

5. Загальновиробничі витрати, грн. __________________________

6. Всього собівартість, грн. ________________________________

7. Прибуток, грн. ___________________________________________

8. Відрядження виробничого персоналу, грн. __________________

9. Адміністративні витрати, грн. ____________________________

10. Податки, збори, обов’язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими

зазначеної вартості, грн._________________________________________

11. Всього, грн. ____________________________________________

12. ПДВ, грн. _______________________________________________ Вартість роботи (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10

+ ряд. 12), грн. ________________________________ (сума прописом)"

6. Додаток 1 викласти у такій редакції:

Додаток 1

                                      Довідковий

Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт

при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках

------------------------------------------------------------------

 N |Вартість   |      Усереднені відсоткові показники вартості

п/п|будівництва|      проектних робіт у відсотках за категорі-

   |за главами |             ями складності об'єктів

   |1-9 (без   |

   |вартості   |

   |устаткуван-|

   |ня) тис.грн|

   |           |--------------------------------------------------

   |           |            Категорії складності об'єктів

   |           |--------------------------------------------------

   |           |    I    |    II   |   III   |    IV   |    V

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

1  |    2      |     3   |    4    |    5    |    6    |    7

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

1  |До 20,0    |   2,98  |   3,50  |   4,18  |   4,79  |   5,37

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

2  |20 - 100   |2,98-2,89|3,50-3,47|4,18-4,07|4,79-4,66|5,37-5,21

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

3  |100 - 250  |2,89-2,80|3,47-3,37|4,07-3,93|4,66-4,50|5,21-5,04

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

4  |250 - 300  |2,80-2,74|3,37-3,31|3,93-3,86|4,50-4,42|5,04-4,96

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

5  |300 - 450  |2,74-2,58|3,31-3,11|3,86-3,64|4,42-4,17|4,96-4,67

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

6  |450 - 750  |2,58-2,46|3,11-2,97|3,64-3,47|4,17-3,97|4,67-4,45

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

7  |750 - 1000 |2,46-2,35|2,97-2,82|3,47-3,31|3,97-3,78|4,45-4,23

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

8  |1000 - 2000|2,35-2,23|2,82-2,68|3,31-3,14|3,78-3,61|4,23-4,03

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

9  |2000 - 3000|2,23-2,15|2,68-2,59|3,14-3,03|3,61-3,46|4,03-3,88

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

10 |3000 - 4000|2,15-1,75|2,59-2,11|3,03-2,46|3,46-2,82|3,88-3,16

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

11 |4000 - 5000|1,75-1,63|2,11-1,96|2,46-2,29|2,82-2,62|3,16-2,94

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

12 |5000 - 6000|1,63-1,53|1,96-1,86|2,29-2,17|2,62-2,49|2,94-2,78

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

13 |6000 - 7000|1,53-1,43|1,86-1,74|2,17-2,03|2,49-2,31|2,78-2,60

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

14 |7000 - 8000|1,43-1,36|1,74-1,64|2,03-1,90|2,31-2,18|2,60-2,44

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

15 |8000 - 9000|1,36-1,30|1,64-1,56|1,90-1,83|2,18-2,09|2,44-2,34

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

16 |9000-10000 |1,30-1,25|1,56-1,51|1,83-1,77|2,09-2,03|2,34-2,27

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

17 |10000-12000|1,25-1,15|1,51-1,38|1,77-1,62|2,03-1,87|2,27-2,10

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

18 |12000-14000|1,15-1,11|1,38-1,34|1,62-1,58|1,87-1,78|2,10-2,00

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

19 |14000-16000|1,11-1,06|1,34-1,29|1,58-1,50|1,78-1,72|2,00-1,88

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

20 |16000-18000|1,06-1,02|1,29-1,22|1,50-1,42|1,72-1,66|1,88-1,86

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

21 |18000-20000|1,02-0,97|1,22-1,17|1,42-1,36|1,66-1,58|1,86-1,76

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

22 |20000-22000|0,97-0,95|1,17-1,14|1,36-1,33|1,58-1,53|1,76-1,65

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

23 |22000-24000|0,95-0,91|1,14-1,10|1,33-1,29|1,53-1,46|1,65-1,63

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

24 |24000-26000|0,91-0,89|1,10-1,07|1,29-1,25|1,46-1,42|1,63-1,59

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

25 |26000-28000|0,89-0,87|1,07-1,05|1,25-1,22|1,42-1,39|1,59-1,57

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

26 |28000-30000|0,87-0,85|1,05-1,03|1,22-1,20|1,39-1,37|1,57-1,55

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

27 |30000-32000|0,85-0,84|1,03-1,01|1,20-1,19|1,37-1,36|1,55-1,53

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

28 |32000-34000|0,84-0,83|1,01-1,00|1,19-1,17|1,36-1,34|1,53-1,50

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

29 |34000-36000|0,83-0,82|1,00-0,98|1,17-1,16|1,34-1,32|1,50-1,48

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

30 |36000-38000|0,82-0,81|0,98-0,97|1,16-1,14|1,32-1,31|1,48-1,47

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

31 |38000-40000|0,81-0,80|0,97-0,96|1,14-1,13|1,31-1,29|1,47-1,46

---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------

32 |Понад 40000|   0,80  |   0,96  |  1,13   |  1,29   |   1,46

------------------------------------------------------------------

7. Додаток 4 викласти у такій редакції:

Додаток 4

                                      Довідковий

       Індекси визначення та показники кошторисної вартості

                   проектно-вишукувальних робіт

 

------------------------------------------------------------------

N  |          Види робіт          |Індекси | Показник кошторисної

п/п|                              |        | вартості в розрахунку

   |                              |        | на 1 люд.-день, грн.

---+------------------------------+--------+----------------------

1  |Проектні роботи               |  1,80  |         82,0

---+------------------------------+--------+----------------------

2  |Вишукувальні роботи           |        |

   |(крім інженерно-геодезичних): |        |

   |                              |        |

   |польові                       |  2,61  |        137,0

   |камеральні                    |  1,80  |        82,0

---+------------------------------+--------+----------------------

3  |Інженерно-геодезичні роботи   |  2,06  |        108,0

------------------------------------------------------------------

8. Доповнити додатком 9 такого змісту:

Додаток 9

                                      Довідковий

                             Перелік

відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні

та конструкторські роботи, що діють на території України,

та індекси визначення кошторисної вартості за цими збірниками станом на 01.07.2002

------------------------------------------------------------------

N п/п|Найменування збірника|Ким затверджено|Індекс для визначення

     |                     |               |вартості ПВР за

     |                     |               |відомчими збірниками

-----+---------------------+---------------+----------------------

  1  |        2            |       3       |         4

-----+---------------------+---------------+----------------------

1    |Ценник на разработку |Міністерством  |       1,72

     |конструкторской      |металургії СРСР|

     |документации         |1991 р.        |

     |нестандартизированого|               |

     |оборудования         |               |

     |индивидуального      |               |

     |изготовления для     |               |

     |черной и цветной     |               |

     |металлургии          |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

2    |Цінник "На           |Наказом        |польові - 1,58

     |производство полевых |Держбуду       |камеральні - 1,64

     |и камеральных работ  |України        |

     |по наблюдениям       |від 09.03.2000 |

     |методом регистрации  |N 46           |

     |естественного        |               |

     |импульсного          |               |

     |электромагнитного    |               |

     |поля земли при       |               |

     |изучении опасных     |               |

     |геологических        |               |

     |процессов"           |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

3    |Цінник "На           |Наказом        |польові - 1,58

     |производство полевых |Держбуду       |камеральні - 1,64

     |и камеральных работ  |України        |

     |по наблюдениям       |від 09.03.2000 |

     |газо-эманационным    |N 46           |

     |методом при изучении |               |

     |опасных геологических|               |

     |процессов"           |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

4    |Сборник нормативов   |Мінмонтажспец- |       1,80

     |затрат труда и       |будом СРСР,    |

     |стоимости разработки |1990 р.        |

     |проектов производства|               |

     |монтажных и          |               |

     |специальных          |               |

     |строительных работ и |               |

     |другой проектной     |               |

     |документации         |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

5    |Ведомственный        |Держбудом РРФСР|       1,80

     |сборник цен на       |23.05.90       |

     |разработку схем      |               |

     |газоснабжения        |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

6    |Положение об         |Наказом        |       0,71

     |определении          |Держбуду       |

     |стоимости работ и    |України        |

     |услуг, выполняемых   |від 29.01.92   |

     |при осуществлении    |N 5            |

     |функций              |               |

     |территориальных      |               |

     |проектных организаций|               |

     |в промышленном       |               |

     |строительстве на     |               |

     |территории Украины   |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

7    |Ценник на разработку |Мінелектротех- |         1,80

     |технической          |прилад СРСР,   |

     |документации         |1991 р.        |

     |на АСУ ТП            |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

8    |Прейскурант на       |Протоколом Міні|         1,80

     |розробку проектів    |стрества енерге|

     |виробництва робіт при|тики та електри|

     |спорудженні об'єктів |фікації СРСР ві|

     |ТЕС                  |21.03.88 N 107 |

     |                     |(Москва,1988 р.|

-----+---------------------+---------------+----------------------

9    |Прейскурант на       |Протоколом Мін-|         1,80

     |розробку проектів    |атоменерго СРСР|

     |виробництва робіт при|та Міненерго   |

     |спорудженні об'єктів |СРСР від       |

     |АЕС з реакторами     |06.07.88 N 194 |

     |ВВЕР-1000            |(Донецьк, 1988)|

-----+---------------------+---------------+----------------------

10   |Прейскурант на       |Видавництво    |         1,80

     |розробку ПВР по      |"Москва",      |

     |монтажу              |1985 р.        |

     |теплоенергетичного   |               |

     |обладнання ТЕС.      |               |

     |Розділ 9             |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

11   |Прейскурант на       |Видавництво    |         1,80

     |розробку робочих     |"Москва",      |

     |креслень             |1987 р.        |

     |пилогазоповітро-     |               |

     |проводів котлів ТЕС  |               |

     |і котелень. Розділ 12|               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

12   |Ценник на проектные  |Погоджено      |         1,80

     |работы для           |Держбудом      |

     |строительства.       |СРСР та введено|

     |Раздел 13а.          |в дію з        |

     |Машиностроительная   |01.05.89       |

     |промышленность       |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

13   |Сборник цен на       |Погоджено      |         1,80

     |проектные работы     |Держбудом      |

     |для строительства    |СРСР та введено|

     |предприятий, зданий и|в дію з        |

     |сооружений           |01.05.89       |

     |министерства         |               |

     |радиопромышленности  |               |

     |СССР. СЦ-29-89       |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

14   |Сборник цен на       |Погоджено      |         1,80

     |проектные работы     |Держбудом      |

     |для строительства.   |СРСР та введено|

     |Отраслевой раздел -  |в дію з        |

     |авиационная          |01.05.89       |

     |промышленность       |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

15   |Сборник цен на       |Затверджено    |         1,80

     |проектные и          |МШС СРСР       |

     |обследовательские    |23.08.89       |

     |работы для           |               |

     |капитального ремонта |               |

     |искусственных        |               |

     |сооружений           |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

16   |Сборник цен на       |Затверджено    | проектні - 1,80

     |проектные и          |МШС СРСР       | вишукувальні - 2,06

     |изыскательские       |03.11.87       |

     |работы для           |N ЦПЗУР-20     |

     |капитального ремонта |               |

     |пути                 |               |

-----+---------------------+---------------+----------------------

17   |Збірник цін і        |Видавництво    |         1,80

     |нормативів на        |"Донецьк",     |

     |проектні розробки    |1991 р.        |

     |проектів організації |               |

     |будівництва.         |               |

     |СЦН ОТС-91           |               |

------------------------------------------------------------------

 

 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики

 України. Збірник офіційних документів та роз'яснень

 "Ціноутворення у будівництві",

 N 7, липень 2002 р., К.: "ІНПРОЕКТ"

 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0