.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Правила складання актів (стаття 129 Статуту)

Зміст документу

Правила складання актів (стаття 129 Статуту) 1

Розділ А. Відомості про вагон, пломби (ЗПП) та відмітки в накладній. 7

Розділ Б. Зазначено в перевізних документах. 8

Розділ В. Насправді виявилось. 8

Розділ Г. Виявлено пошкодження. 8

Розділ Ґ. Опис пошкодження *. 8

Розділ Д. Опис виявленого із зазначенням кількості недостачі або надлишку. 9

Розділ Е. Висновок експертизи. 9

Розділ Є. Відмітка станції призначення про стан вантажу, який прибув з актом попутної станції 9

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

N 334 від 28.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

                                      8 липня 2002 р.

                                      за N 567/6855

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства

                                      транспорту України

                                      28.05.2002 N 334

                                      ( z0565-02 )

 

 

                             Правила

                         складання актів

                       (стаття 129 Статуту)

                           ( 457-98-п )

 

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

                                                 транспорту

        N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )

 

 

1. При перевезеннях у залежності від обставин, що можуть бути підставою для матеріальної відповідальності залізниці, відправника, одержувача, пасажира, складаються комерційні акти (додаток 1) та акти загальної форми (додаток 6 до Правил користування вагонами та контейнерами, затверджених наказом Мінтрансу від 25.02.99 N 113 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.03.99 за N 165/3458).

Крім того, у необхідних випадках можуть складатися акти про технічний стан вагона або контейнера (додаток 2), акти розкриття вагона або контейнера для митного, прикордонного та інших видів контролю (додаток 3), акти про пошкодження вагона або контейнера (додатки 4 і 5) та інші акти у випадках, передбачених правилами перевезення, що застосовуються до даного виду вантажу.

2. Комерційні акти складаються для засвідчення таких обставин:

невідповідності найменування, маси і кількості місць наявного вантажу, багажу чи вантажобагажу даним, зазначеним у перевізних документах;

у разі виявлення вантажу, багажу чи вантажобагажу без документів або документів без вантажу, багажу чи вантажобагажу;

псування, пошкодження вантажу, багажу і вантажобагажу;

повернення залізниці вкраденого вантажу, багажу або вантажобагажу.

Дані в комерційному акті зазначаються на підставі перевізних документів та виявлених обставин.

У тих випадках, коли різниця у масі вантажу, визначеній на станції відправлення, порівняно з масою, що виявилася на станції призначення, не перевищує норми природної втрати маси вантажу і граничного розходження визначення його маси нетто, комерційний акт не складається, а оформлення видачі вантажу провадиться у порядку, передбаченому Правилами видачі вантажів, затвердженими наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 862/5083 (далі — Правила видачі вантажів).

3. Акти загальної форми складаються для засвідчення обставин, що виникли в процесі перевезення вантажу, багажу та вантажобагажу і можуть бути підставою для матеріальної відповідальності:

утрати документів, прикладених відправником до накладної;

затримки вагонів на станції призначення в очікуванні подачі під вивантаження (перевантаження) з причин, що залежать від одержувача, власника залізничної під’їзної колії, порту, підприємства;

неочищення вагонів від залишків вантажу та сміття після вивантаження засобами одержувача;

неочищення зовнішньої поверхні цистерн та бункерних напіввагонів після наливу і зливу;

подачі залізницею неочищених вагонів під завантаження засобами відправника, порту, пристані;

відсутності пломб, запірно-пломбувальних пристроїв (далі — ЗПП) на вагоні (контейнері), якщо в перевізних документах є відмітка про пломби (ЗПП), пошкодження пломб (ЗПП) або заміни їх, а також виявлення в процесі перевезення або на станції призначення пломб (ЗПП) на вагонах (контейнерах) з нечіткими відбитками;

пошкодження або втрата наданих залізницею перевізних пристосувань;

відмови вантажовласника від підписання: облікової картки виконання плану перевезень вантажів, накопичувальної картки, відомості плати за користування вагонами (контейнерами);

самовільного зайняття залізницею вагонів і контейнерів, що належать підприємствам, організаціям, установам або орендовані ними;

затримки вагонів (контейнерів), пов’язаної з митним оформленням вантажу, а також затримки через недодання чи неналежне оформлення відправником документів, необхідних для виконання митних, санітарних та інших правил;

в інших випадках для засвідчення обставин, які можуть бути підставою для матеріальної відповідальності, якщо при цьому не потрібне складання комерційного акта.

Акт загальної форми підписується особами, які беруть участь у засвідченні обставин, що стали підставою для складання акта, але не менше як двома особами.

Один примірник акта загальної форми, складеного під час перевезення, додається до перевізних документів, другий залишається на станції, яка його склала.

4. Комерційні акти складаються:

на місцях загального користування — у день вивантаження або в день видачі вантажу одержувачу;

при вивантаженні на місцях незагального користування — у день здачі вантажу одержувачу, у цьому разі перевірка повинна здійснюватись до вивантаження або в процесі вивантаження чи зразу ж після нього.

У разі перевірки маси вантажу зважуванням на вагонних вагах, якщо маса тари приймається за трафаретом на вагоні, комерційний акт складається в день зважування вагона з вантажем; якщо маса тари вагона визначається зважуванням його після вивантаження, комерційний акт складається в день зважування порожнього вагона;

на вантаж, що перебуває у дорозі — у день виявлення обставин, що підлягають оформленню комерційним актом.

У разі неможливості скласти комерційні акти в указані терміни вони складаються у всіх випадках не пізніше наступної доби.

5. У разі перевірки маси тари вагона не тим приймальником-здавачем (прийомоздавальником), який брав участь у зважуванні вагона з вантажем, в розділі “Д” комерційного акта зазначається прізвища прийомоздавальника, який брав участь у зважуванні вагона з вантажем і прийомоздавальника, який брав участь у зважуванні порожнього вагона. Акт підписується прийомоздавальником, який перевіряв тару вагона.

6. При видачі однорідного вантажу, який перевозиться навалом або насипом і прибув від одного відправника на адресу одного одержувача, недостачі, що перевищують норму природної втрати маси вантажу і граничне розходження визначення маси нетто, а також надлишки, що перевищують граничне розходження визначення маси нетто, виявлені в окремих відправках під час перевірки протягом однієї календарної доби, оформляються одним комерційним актом. В акт включаються тільки відправки, які прибули в справних вагонах з непошкодженими пломбами (ЗПП) відправника, а також без ознак недостачі, псування, пошкодження на відкритому рухомому складі або в критих та інших вагонах без пломб (якщо такі перевезення передбачені Правилами), у яких виявлено недостачу або надлишок.

В акті зазначаються номери відправки, вагона, рід вагона, кількість пломб (ЗПП) і відбитки на них, кількість місць і маса вантажу за документами та виявлені перевіркою. У разі визначення маси на вагонних вагах зазначаються маса брутто, тари (з бруса або перевірена) вагона та нетто вантажу.

При необхідності ці відомості зазначаються у додатку, який є продовженням комерційного акта. Додаток підписують ті ж особи, які підписали комерційний акт.

7. Недостача або надлишок вантажу, відвантаженого одним відправником на адресу одного одержувача, який перевозиться навалом, насипом чи наливом з перевалкою чи перевантаженням у дорозі і прибув у непошкоджених вагонах без ознак недостачі, визначається за результатами перевірки усієї партії одночасно виданого вантажу і оформляється одним комерційним актом.

8. Комерційні акти складаються у трьох примірниках на бланках установленої форми і заповнюються на друкарській машинці або чорнилами чітко, без будь-яких виправлень. На кожному акті проставляється штемпель станції. Другий примірник акта видається одержувачу на його вимогу.

Якщо комерційний акт складається на станції відправлення або на попутній станції, то другий примірник акта додається до перевізних документів. Про складений комерційний акт робиться відмітка на зворотному боці накладної. (Другий абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 54 від 31.01.2004)

9. У комерційному акті детально описуються стан вантажу або багажу і обставини, за яких виявлена незбереженість, а також обставини, які могли бути причиною виникнення незбереженості вантажу, багажу чи вантажобагажу. Ніякі припущення та висновки про причини незбереженості або про вину відправника і залізниці до акта не вносяться.

Усі графи бланка акта мають бути заповнені. Не дозволяється проставлення рисок та лапок замість повторення необхідних даних.

У комерційному акті зазначається, чи правильно навантажений, розміщений і закріплений вантаж, а також про наявність та стан захисного маркування для вантажів, що перевозяться у відкритих вагонах. У разі неправильного завантаження, розміщення, закріплення вантажу в акті зазначається, яке порушення було допущено.

До першого примірника комерційного акта про псування вантажу при перевезенні в рефрижераторних вагонах з додержанням температурного режиму додається витяг із журналу реєстрації температури. Дані про температурний режим уносяться до комерційного акта.

Особи, які склали або підписали комерційний акт або акт загальної форми, що містить дані, які не відповідають дійсності, несуть установлену законодавством відповідальність.

10. Комерційний акт підписує начальник станції (його заступник), начальник вантажного району (завідувач вантажного двору, складу, контейнерного відділу, контейнерного майданчика, сортувальної платформи, старший прийомоздавальник) і прийомоздавальник станції, а також одержувач, якщо він брав участь у перевірці. Крім того, у разі необхідності, до перевірки вантажу і підписання акта можуть бути залучені також інші працівники залізниці.

11. У разі складання комерційних актів за участю одержувачів для вантажів, що прибули в справних вагонах з непошкодженими пломбами (ЗПП), пломби і ЗПП, зняті з цих вагонів, після підписання акта одержувачем залишаються у залізниці.

12. Якщо при перевірці вантажу, який прибув з актом попутної станції, під час перевірки на станції призначення не буде виявлено різниці між даними акта, складеного на попутній станції, і фактичною наявністю та станом вантажу, багажу або вантажобагажу, то станція в розділі “Є” комерційного акта попутної станції вносить відмітку такого змісту: “Під час перевірки вантажу (багажу, вантажобагажу) різниці проти цього акта не виявлено”. Така відмітка засвідчується штемпелем станції і підписами осіб, указаних у пункті 10 цих Правил. Цей акт видається одержувачу на його вимогу, а копія його залишається на станції. Новий акт у цьому разі не складається.

При невідповідності відомостей, указаних в акті попутної станції, фактичним даним, що виявились під час перевірки вантажу, багажу або вантажобагажу, складається новий комерційний акт.

13. Експертиза вантажів проводиться у порядку, передбаченому Правилами видачі вантажів. Про проведену експертизу зазначається у розділі “Е” комерційного акта.

14. Одержувачу станція повинна видати складений комерційний акт у триденний термін.

Видача актів одержувачам провадиться під розписку на третьому примірнику акта, який зберігається на станції. Вимоги про видачу актів від імені одержувача може пред’являти особа, яка має довіреність одержувача, оформлену згідно із законодавством.

Якщо при перевезенні або вивантаженні вантажу у склад станції було складено акт про несхоронність вантажу, виявлену у вагоні за пломбами відправника, то станція призначення зобов’язана надати одержувачу копію такого акта разом з комерційним актом, складеним при видачі вантажу.

Вимоги про видачу актів можуть пред’являтися протягом шести місяців від дня видачі вантажу.

15. У разі витікання, псування або підмочення вантажу внаслідок технічної несправності вагона (контейнера), крім комерційного акта, складається акт про технічний стан вагона (контейнера).

Акт про технічний стан вагона (контейнера) складається в день виявлення несправності вагона (контейнера) і не пізніше дня складання комерційного акта.

Про виявлену несправність і складений акт про технічний стан вагона (контейнера) зазначається в комерційному акті.

Перший примірник акта про технічний стан вагона (контейнера)

додається до першого примірника комерційного акта, другий залишається на станції.

16. У разі відмови начальника станції від складання комерційного акта (акта загальної форми) або оформлення акта з порушенням цих Правил одержувач має право до вивезення вантажу зі станції, а при вивантаженні на місцях незагального користування — протягом 24 годин з моменту прийняття від залізниці вагона (контейнера) з вантажем подати про це письмову скаргу начальнику Дирекції залізничних перевезень (далі — Дирекція) безпосередньо або через начальника станції.

При поданні скарги через начальника станції або безпосередньо начальнику Дирекції одержувачу видається розписка про прийняття скарги.

17. Начальник Дирекції на скаргу про відмову від складання комерційного акта (акта загальної форми) або про неправильне його оформлення повинен дати мотивовану відповідь по суті скарги: стосовно швидкопсувних вантажів — протягом доби, а стосовно інших вантажів — не пізніше триденного терміну після отримання скарги. У разі обгрунтованості скарги начальник Дирекції дає розпорядження про складання комерційного акта (акта загальної форми) або про переоформлення акта. У цьому разі плата за зберігання вантажу, а також за користування вагоном (контейнером) протягом часу затримки складання акта з одержувача не стягується.

18. Комерційні акти при міжнародних перевезеннях складаються відповідно до угод про міжнародні сполучення.

19. Розкриття на прикордонних станціях завантажених вагонів (контейнерів) для митного, прикордонного та інших видів контролю на вимогу представника митниці чи іншого контрольного органу оформляється актами розкриття.

Акт розкриття складається у трьох примірниках. Один примірник з пломбами (ЗПП), знятими з вагона (контейнера), залишається на станції, яка склала акт, другий — направляється до управління прикордонної залізниці, третій — додається до накладної і разом з вантажем видається одержувачу на станції призначення. Станція, яка склала акт, уносить у графу накладної “Відмітки залізниці” відмітку про складання акта розкриття. Відмітка засвідчується підписом працівника станції та календарним штемпелем.

Акт розкриття підписується працівником станції, на якій здійснювалось розкриття, представником прикордонних, митних або інших органів (залежно від того, на чию вимогу здійснювалося розкриття) і засвідчується календарним штемпелем станції. Відомості про зняті і накладені пломби (ЗПП) записуються до відповідних граф акта.

20. Акт про пошкодження вагона (контейнера) складається у разі пошкодження вагона (контейнера) під час перевезення, навантаження, вивантаження вантажу, виконання маневрових робіт, а також в інших випадках для засвідчення обставин і розмірів пошкодження і є підставою для матеріальної відповідальності винних у пошкодженні згідно із статтею 124 Статуту залізниць України.

Начальник

Департаменту транспортної політики Г.М.Легенький

Додаток 1

                                      до пункту 1 Правил

                                      складання актів

 

Місце для штемпелів та відміток про реєстрацію акта

                                      Форма ГУ-22

 

 КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ N ___________

 

 Складений ____ _____________ _____ р.

 Ст. _________________________________

              (штемпель станції)

 

 На додаток до акта ст. ______________ До акта додаються:

 ___________________________ залізниці 1. Пломби (ЗПП):

 N ________ від ____ ______________ р. а) залізниці ________________________ шт.

 (про що) ____________________________ б) відправника ______________________ шт.

 _____________________________________ в) митниці __________________________ шт.

 _____________________________________ 2. Копія акта ___________________________

 _____________________________________ 3. Акт про технічний стан вагона

 _____________________________________ (контейнера) N __________________________

 _____________________________________ 4. Розшукове листування на ______ аркушах

 _____________________________________ 5. Вагонний лист ст. ____________________

 _____________________________________ 6. Пломби (ЗПП) та інші документи

 _____________________________________ додано до акта N ________ на відправку

                                       N ____________

---------------------------------------------------------------------------------------

 На відправку __________ швидкості за накладною N ___________ від ____ _______  ____ р.

 Ст. відправлення ___________________________________________________________ залізниці

 Ст. призначення ____________________________________________________________ залізниці

 Відправник ___________________________________________________________________________

 Одержувач ____________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Розділ А. Відомості про вагон, пломби (ЗПП) та відмітки в накладній

 Вагон N ______________ вантажопідйомністю _____ т., який прибув ____ _________ ____ р.

 Контейнер

 з поїздом N ____________ у супроводі _________________________________________________

 за пломбами (ЗПП) у кількості ____________________________________ штук,  накладеними:

 

----------------------------------------------------------------------------------------

|   Чиї пломби (ЗПП)     |          Залізниці           |           Відправника        |

|------------------------+------------------------------+------------------------------|

|Де накладені на вагоні  | Найменування|Контрольні знаки|Найменування |Контрольні знаки|

|(контейнері)            | станції та  |                |відправника  |                |

|                        | залізниці   |                |             |                |

|------------------------+-------------+----------------+-------------+----------------|

|   а) з одного боку     |             |                |             |                |

|------------------------+-------------+----------------+-------------+----------------|

|   б) з другого боку    |             |                |             |                |

|------------------------+-------------+----------------+-------------+----------------|

|   в) на люку цистерни  |             |                |             |                |

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Крім того, на спеціальному рухомому складі були пломби (ЗПП)

- де, чиї, з якими відбитками (контрольними знаками) _____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     Чи мають пломби (ЗПП) сліди пошкодження _____________________

     Вагон у технічному стані виявився __________________________,

про що складено акт N ___________ від ______ __________________ р.

 

У накладній є відмітка відправника про стан тари або вантажу

__________________________________________________________________

     Оголошена вартість __________________ грн. ______________ коп.

     Вантаж завантажено засобами ________________ Маса вантажу при

завантаженні визначена ___________________________________________

                                   (ким та яким способом)

 

                                         Зворотний бік форми ГУ-22

 

                       Результати перевірки

---------------------------------------------------------------------------------------

Марка|Кількість місць|Тип упаковки|Найменування вантажу | Загальна вага  | Маса одного

     |               |            |                     | в кг           | стандартного

     |               |            |                     |                | місця

---------------------------------------------------------------------------------------

Розділ Б. Зазначено в перевізних документах

---------------------------------------------------------------------------------------

-----+---------------+------------+---------------------+----------------+-------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Розділ В. Насправді виявилось

---------------------------------------------------------------------------------------

-----+---------------+------------+---------------------+----------------+-------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Розділ Г. Виявлено пошкодження

---------------------------------------------------------------------------------------

-----+---------------+------------+---------------------+----------------+-------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Розділ Ґ. Опис пошкодження *

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Розділ Д. Опис виявленого із зазначенням кількості недостачі або надлишку

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 Підписи: Начальник                Начальник

          станції ________________ вантажного району _____________

          Прийомоздавальник ______ Одержувач _____________________

 

Розділ Е. Висновок експертизи

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Розділ Є. Відмітка станції призначення про стан вантажу, який прибув з актом попутної станції

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Начальник станції ___________________ Начальник вантажного

                                      району _____________________

Прийомоздавальник ___________________

Цей акт надсилається до __________________________________________

"___"____________ р. N ________ Начальник станції ________________

                                                      (підпис)

____________

 

* Указати характер пошкодження, тобто чи має воно сліди свіжого походження або пошкодження старе, де містилися пошкоджені (підмочені) місця, чи була порожнина в середині місця і якого вона була розміру, яка кількість вантажу могла розміститися у цій порожнині або в пошкоджених місцях. У разі відсутності порожнини або пошкодження зазначити “Пошкодження (порожнини) не було”.

                                      Форма ГУ-105

 

Додаток до комерційного акта N __ від __________ року, складеного на групу вагонів станцією ___________ залізниці

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|N        |N вагона | Пломби (ЗПП)   | Зазначено в документах          | Насправді виявлено                 |

|відправки|         |----------------+---------------------------------+------------------------------------|

|         |         | Кіль-|Контроль-|Кіль-|       Маса (у кг)         | Кіль- |      Маса (у кг)           |

|         |         | кість|ні знаки |кість|---------------------------| кість |----------------------------|

|         |         |      |         |місць|Брутто|Тара вагона   |Нетто| місць |Брутто|Тара вагона   |Нетто |

|         |         |      |         |     |      |--------------|     |       |      |--------------|      |

|         |         |      |         |     |          |перевір.|     |       |          |перевір.|      |

|         |         |      |         |     |      |бруса|        |     |       |      |бруса|        |      |

|---------+---------+------+---------+-----+------+-----+--------+-----+-------+------+-----+--------+------|

|  1      |      2  |   3  |   4     |  5  |   6  |  7  |    8   |  9  |  10   |  11  | 12  |   13   |  14  |

|---------+---------+------+---------+-----+------+-----+--------+-----+-------+------+-----+--------+------|

|---------+---------+------+---------+-----+------+-----+--------+-----+-------+------+-----+--------+------|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Начальник станції ___________________   Прийомоздавальник _______

 

 Начальник вантажного району __________  Одержувач _______________

 

Додаток 2

                                      до пункту 1 Правил складання

                                      актів

 

                                      Форма ГУ-106

 

                               АКТ

              про технічний стан вагона (контейнера)

 

 Складено ________ ______________________________ р.

 Станція, залізниця _____________________________________________

                                (штемпель станції)

 Цей акт складено про те, що наслідок огляду пред'явленого

 вагона, контейнера N _______________________________ установлено:

 Вагон ____________ вісний вантажопідйомністю _________________ т,

 тип вагона

 Контейнер ______________________ збудований __________________ р.

 на заводі _______________________________________________________

 Час і місце ремонту вагона:

     капітального ________________________________________________

     деповського _________________________________________________

 Час і місце ремонту контейнера:

     капітального ________________________________________________

     планово-поточного ___________________________________________

 Виявлена несправність ___________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Причина виникнення несправності _________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Висновок про  можливість  втрати,  псування   вантажу   внаслідок

 указаної вище несправності ______________________________________

 _________________________________________________________________

 

 Підписи: Начальник вагонного депо (його заступник) ______________

          Начальник пункту технічного обслуговування _____________

          Вагонний майстер _______________________________________

          Начальник станції (його заступник) _____________________

          Начальник вантажного району ____________________________

          Завідувач контейнерного відділення _____________________

          Завідувач сортувальної платформи _______________________

 

Примітки:

1. При зазначенні причин несправності необхідно відобразити характер пошкодження, тобто чи має воно сліди свіжого походження або пошкодження старе, унаслідок висихання обшивки кузова чи порушення технології ремонтних робіт, а також відобразити обставини, що засвідчують зроблений висновок.

2. Акт підписують два працівники: вагонної служби і станції.

Найменування інших посад закреслюються.

Додаток 3

                                      до пункту 1 Правил складання

                                      актів

 

                                      Форма ІНУ-49

 

                               АКТ

РОЗКРИТТЯ ВАГОНА, КОНТЕЙНЕРА, АВТОМОБІЛЯ, ТРАКТОРА АБО

ІНШОЇ САМОХІДНОЇ МАШИНИ (1) ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО,

МИТНОГО, ФІТОСАНІТАРНОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРОК

АКТ ВСКРЫТИЯ ВАГОНА, КОНТЕЙНЕРА, АВТОМОБИЛЯ, ТРАКТОРА ИЛИ ДРУГОЙ

        САМОХОДНОЙ МАШИНЫ (1) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО,

ТАМОЖЕННОГО, ФИТОСАНИТАРНОГО И ДРУГИХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРОК

                                       ________________ __________

 

 Залізниця / Станція

 Дорога / Станция    ---------------------------------------------

                    (Указується найменування залізниці та станції,

                    на якій складається акт /

                    указывается наименование дороги и станции, на

                    которой составляется акт)

 

 N Вагона / Контейнера _____ N Відправки _____ Найменування вантажу ________

N Вагона / Контейнера N Отправки Наименование груза

 Залізниця та станція відправлення _________/_________ Залізниця та станція призначення __________/________

 Дорога и станция отправления                          Дорога и станция назначения

 

 Відомості про пломби (ЗПП), зняті з вагона, контейнера,  Відомості про пломби (ЗПП), накладені після контролю або

 автомобіля, трактора або іншої самохідної машини (1)     перевірки

 

 Сведения о пломбах (ЗПУ), снятых с вагона, контейнера,   Сведения о пломбах (ЗПУ), наложенных после контроля или

 автомобиля, трактора или другой самоходной машины (1)    проверки

 

                                      Зворотний бік форми ІНУ-49

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Станція і   |Дата      |Кількість  |Контрольні |Скорочене      |Станція і      |Дата       |Кількість  |Контрольні  |

|залізниця,  |накладення|пломб      |знаки      |найменування   |залізниця або  |накладення |пломб      |знаки       |

|що наклала  |пломб     |(ЗПП)      |пломб      |відправника    |митниця країни,|пломб      |(ЗПП)      |пломб       |

|пломби (ЗПП)|(ЗПП)     |           |(ЗПП)      |(2)            |що наклала     |(ЗПП)      |           |(ЗПП)       |

|            |          |           |           |               |пломби (ЗПП)   |           |           |            |

|------------+----------+-----------+-----------+---------------+---------------+-----------+-----------+------------|

|Станция и   |Дата      |Количество |Контрольные|Сокращенное    |Станция и      |Дата       |Количество |Контрольные |

|дорога,     |наложения |пломб (ЗПУ)|знаки пломб|наименование   |дорога или     |наложения  |пломб (ЗПУ)|знаки пломб |

|наложившая  |пломб     |           |(ЗПУ)      |отправителя (2)|таможня страны,|пломб (ЗПУ)|           |(ЗПУ)       |

|пломбы (ЗПУ)|(ЗПУ)     |           |           |               |наложившая     |           |           |            |

|            |          |           |           |               |пломбы (ЗПУ)   |           |           |            |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Представник станції ____________________________________________

 Представитель станции

 

 Представник прикордонних органів _______________________________

 Представитель пограничных органов

 

 Представник митниці ____________________________________________

 Представитель таможни

 

 Представник інших органів ______________________________________

 Представитель других органов

 

                                     ---------------------------------------------------------------------------------

                                     |                                                                               |

                                     ---------------------------------------------------------------------------------

                                      Календарний штемпель станції, на якій були накладені пломби (ЗПП)

                                      після контролю або перевірок

                                      Календарный штемпель станции, на которой были наложены пломбы

                                      (ЗПУ) после контроля или проверок

 

_____________

 

(1) Непотрібне закреслити. / (1) Ненужное зачеркнуть.

(2) Заповнюється, якщо пломби (ЗПП) накладено відправником. / (2) Заполняется, если пломбы (ЗПУ) наложены отправителем.

Додаток 4

                                      до пункту (1) Правил

                                      складання актів

 

                                      Форма ВУ-25

 

 Станція _______________________      Форма ВУ-25

 _____________________ залізниці      Складається у 3 примірниках

 

                       АКТ N ______________

                      про пошкодження вагона

 

 Складено _______ ______________________ р. _____________________

                                              (години, хвилини)

 Вагон N ____________, приписаний до ___________________________,

                                        (депо, залізниця)

 збудований _________ року, останній плановий ____________________

                                                     (вид)

 ремонт виконано _________________________________________________

                             (завод, депо, дата, рік)

 унаслідок порушень ______________________________________________

 _________________________________________________________________

(ПТЕ, правил маневрової роботи, Технічних умов завантаження та

                       кріплення вантажів)

 пошкоджений на __________________________________________________

                   (N колії, поїзда, під'їзна колія і т.ін.)

 _________________________________________________________________

 з вини __________________________________________________________

 _________________________________________________________________

(найменування підприємства, залізниці або міністерства)

------------------------------------------------------------------

|                           | Кількість   | Вартість   |         |

|Перелік пошкоджень вагона  | пошкоджених | пошкодженої|Сума     |

|                           | деталей     | деталі     |(грн.)   |

|---------------------------+-------------+------------+---------|

|---------------------------+-------------+------------+---------|

|Разом                      |             |            |         |

------------------------------------------------------------------

 

                                         Зворотний бік форми ВУ-25

 Вартість відновлення пошкоджень _________ грн. ______ коп.

 Сума штрафу ________ грн. ____ коп.

 Разом _________ грн. _____ коп. Додаткові відомості:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Вагон підлягає __________________________________________________

              (вид необхідного ремонту або виключення з інвентарю)

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Оглядач вагонів або майстер      Ревізор з безпеки руху поїздів

 вагонного депо                   (при зіткненнях або сходах і

                                  пошкодженні рефрижераторного

                                  рухомого складу)

________________________________  ________________________________

          (підпис)                             (підпис)

 

 Начальник вагонного депо ________________________________________

                                             (підпис)

 М.П.

 

 Посада, прізвище   і    підпис    відповідального    представника

 підприємства, організації, винних у пошкодженні вагона __________

 _________________________________________________________________

 

 Вагон направляється для ремонту на ______________________________

 завод   (депо)   _________________   залізниці  або  підприємство

 промисловості ___________________________________________________

 вагонним депо _____________________ із станції __________________

 _______________________ залізниці при супровідному листі ф. ВУ-26

 

 "___" _____________ _____ р.

 

 М.П.            Начальник вагонного депо ________________________

                                             (підпис)

 

                 Вагон прийнято з поточного ремонту ______________

                                                      (дата, час)

 

 Порядковий номер запису вагона в книзі ф. ВУ-16 _________________

 _________________________________________________________________

               (посада та підпис представника депо)

 

Додаток

                                      до форми ВУ-25

 

                       АКТ N ______________

 

 від ______ ____________________ р.   про вагон N ________________

 

Перелік додаткових пошкоджень, що виявилися під час виконання робіт з ліквідації катастрофи, зіткнення або сходу вагону:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Висновок комісії про віднесення вагона (з урахуванням пошкодження при зіткненні або сході) до виду ремонту або виключення з інвентарю із зазначенням підстав

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 М.П.      Підписи: Начальник вагонного депо _____________________

                    Ревізор з безпеки руху поїздів _______________

                    Начальник відновлювального поїзда ____________

 

Додаток 5

                                      до пункту 1 Правил

                                      складання актів

 

                                      Форма ВУ-25к

                                                   ---------------

 Станція ________________             Форма ВУ-25к ---------------

 ______________ залізниці             Складається у 3 примірниках

 

                         АКТ N _________

                    про пошкодження контейнера

 

             Складено _______ ____________ _______ р.

 

     Контейнер _____________________ N _____________ типу ________

              (металевий, дерев'яний)

     Пошкоджено на _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(станція, перегін, під’їзна колія, вантажний двір і т.ін.)

унаслідок порушень _______________________________________________

__________________________________________________________________

(Технічних умов навантаження та кріплення вантажів і т.ін.)

з вини ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

                   (найменування підприємства)

 

                                        Зворотний бік форми ВУ-25к

------------------------------------------------------------------

|  Перелік пошкоджень контейнера  | Вартість пошкоджених частин  |

|                                 | (грн.)                       |

|---------------------------------+------------------------------|

|---------------------------------+------------------------------|

|---------------------------------+------------------------------|

|               Разом ____________|_____________                 |

------------------------------------------------------------------

 

 Вартість відновлення пошкоджень _________________ грн. _____ коп.

 Сума штрафу ______ грн. ____ коп. Разом _______ грн. _______ коп.

 

 Контейнер підлягає _____________________________________ ремонту

                                  (вид)

 

                             Майстер вагонного депо ______________

 М.П.                                                   (підпис)

                             Старший оглядач _________________

                                                  (підпис)

                             Представник підприємства, винного у

                             пошкодженні контейнера ______________

 

 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0