.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів

Зміст документу

Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів. 1

1. Загальні положення. 1

2. Проведення Торговельної сесії 2

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П Р А В И Л А

N 140 від 16.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

                                      8 травня 2002 р.

                                      за N 419/6707

 

 

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Постанова Правління

                                      Національного банку України

                                      16.04.2002 N 140

                                      ( z0418-02 )

 

        ( Правила втратили чинність на підставі Постанови

                                      Національного банку

          N 282 ( z0953-05 ) від 10.08.2005 )

 

Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів

           ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами

                                    Національного банку

             N 275 ( z0659-02 ) від 31.07.2002

             N 326 ( z0750-03 ) від 06.08.2003

             N 322 ( z1108-04 ) від 15.07.2004

             N 643 ( z1662-04 ) від 15.12.2004 )

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів (далі — Правила) розроблені відповідно до статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та статті 44 Закону України “Про Національний банк України”. (Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 326 від 06.08.2003)

1.2. У разі порушення уповноваженим банком (уповноваженою фінансовою установою) норм, установлених Правилами, він (вона) несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

2. Проведення Торговельної сесії

2.1. У заявку на участь у Торговельній сесії (далі — Заявка)

уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) включає незадоволені потреби клієнтів, а також власні потреби щодо купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні.

Заявка подається до Національного банку України в термін, установлений Національним банком України.

Національний банк України має право змінити термін подання Заявки, попередивши про це уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) не пізніше ніж за два робочих дні до часу змін.

Уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі)

забороняється брати участь у Торговельній сесії без отримання підтвердження Національного банку України про прийняття Заявки.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа), до якого (якої) Національний банк України застосував захід впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення операцій з валютними цінностями в частині купівлі іноземних валют, з наступного робочого дня після дня отримання від Національного банку України (Генерального департаменту банківського нагляду) електронною поштою повідомлення про застосування такого заходу впливу подає Заявку за кожним видом валют у розрізі клієнтів (із зазначенням клієнта, його коду за ЄДРПОУ або номера за ДРФО, суми купівлі). Якщо Національний банк України встановить недотримання уповноваженим банком (уповноваженою фінансовою установою) зазначених вимог, то Національний банк України не підтверджує прийняття Заявки від цього уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи) і він (вона) до участі в Торговельній сесії не допускається. (Пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 322 від 15.07.2004) (Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 275 від 31.07.2002, N 326 від 06.08.2003, N 643 від 15.12.2004)

2.2. У Заявці уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) за кожною іноземною валютою Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами) (далі — Класифікатор), та за кожним видом банківських металів визначає обсяг їх купівлі або продажу (забороняється брати участь у Торговельній сесії одночасно як продавець і як покупець тієї самої іноземної валюти, банківського металу). Перевищувати зазначений у Заявці обсяг купівлі іноземних валют та банківських металів під час Торговельної сесії забороняється. (Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 275 від 31.07.2002, в редакції Постанови Національного банку N 326 від 06.08.2003)

Дозволяється під час Торговельної сесії в разі купівлі або продажу іноземної валюти міняти іноземну валюту I групи Класифікатора на іноземну валюту I групи Класифікатора, а іноземну валюту II та III груп Класифікатора на іноземну валюту II та III груп Класифікатора. Ці операції проводяться з дотриманням вимог Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464 (зі змінами, за таких умов: вид операції (купівля, продаж), що зазначений у Заявці, не змінюється; уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) бере участь у Торговельній сесії лише як продавець або як покупець іноземної валюти. У цьому разі гривневий еквівалент купленої іноземної валюти не може перевищувати гривневого еквівалента заявленої іноземної валюти. (Абзац другий пункту 2.2 в редакції Постанови Нацбанку N 275 від 31.07.2002) Не дозволяється під час Торговельної сесії в разі купівлі або продажу банківських металів міняти банківські метали на іноземну валюту. (Пункт 2.2 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Національного банку N 326 від 06.08.2003)

2.3. Здійснення розрахунків за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за гривні між уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) за непідтвердженими угодами забороняється. Підтвердженою вважається угода, згідно з якою обидва її учасники під час Торговельної сесії отримали взаємні підтвердження засобами Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України. (Абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 275 від 31.07.2002, N 326 від 06.08.2003)

     (  Абзац  другий  пункту  2.3 виключено на підставі Постанови

Нацбанку N 275 ( z0659-02 ) від 31.07.2002 )

 

3. Перерахування (зарахування) коштів під час проведення

окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземної валюти та банківських металів

(Назва глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 326 від 06.08.2003)

3.1. Кошти в іноземній валюті, що були зараховані на розподільчий рахунок і не підлягають згідно з чинним законодавством України продажу на міжбанківському валютному ринку України, уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов’язаний перерахувати на поточний рахунок клієнта без його доручення не пізніше ніж за п’ять банківських днів після дня зарахування цих коштів на розподільчий рахунок.

3.2. Продаж за дорученням клієнта його власних коштів в іноземній валюті уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов’язаний здійснювати не пізніше ніж за п’ять банківських днів після дня списання цих коштів з поточного рахунку клієнта. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, які не належать до I групи Класифікатора, та на банківські метали. (Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 326 від 06.08.2003)

3.3. Гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти та банківських металів має бути зарахований на поточний рахунок власника коштів не пізніше ніж за два банківських дні після дня зарахування відповідної суми в гривнях на кореспондентський рахунок уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи). (Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 326 від 06.08.2003)

Директор Департаменту

валютного регулювання С.О.Яременко

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0