.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів

Зміст документу

Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів. 1

1. Загальні положення. 1

3. Перерахування (зарахування) коштів під час проведення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземної валюти та банківських металів. 2

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Постанова Правління

                                      Національного банку України

                                      10.08.2005  N 281

                                      ( z0950-05 )

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      29 серпня 2005 р.

                                      за N 951/11231

 

 

ПРАВИЛА

проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів

1. Загальні положення

Ці Правила розроблені відповідно до статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та статті 44 Закону України “Про Національний банк України”.

1.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) у разі порушення установлених цими Правилами норм несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Проведення Торговельної сесії

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) включає у заявку на участь у Торговельній сесії (далі — Заявка) незадоволені потреби клієнтів, а також власні потреби щодо купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні. Заявка підписується керівником банку (або особою, яка його замінює) та головним бухгалтером (або особою, яка його замінює) і подається до Національного банку України в установлений ним термін.

Національний банк України має право змінити термін подання Заявки, попередивши про це уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) не пізніше ніж за два робочих дні до дня запровадження відповідних змін.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) не має права брати участь у Торговельній сесії без отримання підтвердження Національного банку України про прийняття Заявки.

2.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) у Заявці визначає за кожною іноземною валютою Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34

( v0521500-98  )    редакції  постанови  Правління Національного

банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ),  зареєстрованої в

Міністерстві   юстиції   України  24.10.2002  за  N  841/7129  (зі

змінами)] (далі - Класифікатор),  та за кожним  видом  банківських

металів обсяг їх купівлі та/або продажу.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) має право під час Торговельної сесії замість зазначеної у Заявці операції з іноземною валютою 1-ї групи Класифікатора здійснити аналогічну операцію з іншою іноземною валютою цієї самої групи Класифікатора, замість зазначеної у Заявці операції з іноземною валютою 2-ї, 3-ї груп Класифікатора здійснити аналогічну операцію з іншою іноземною валютою 2-ї або 3-ї групи Класифікатора.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) не має права під час Торговельної сесії замість зазначеної у Заявці операції з банківськими металами здійснювати операцію з іноземною валютою.

2.3. Уповноважені банки (уповноважені фінансові установи)

мають право здійснювати взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за гривні лише за підтвердженими угодами. Підтвердженою вважається угода, за якою обидва її учасники під час Торговельної сесії отримали взаємні підтвердження засобами Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі — Система підтвердження угод).

2.4. Угода, яка вже була підтверджена для одного з її учасників до зупинення Національним банком України Торговельної сесії, підтверджується засобами Системи підтвердження угод для іншого її учасника.

3. Перерахування (зарахування) коштів під час проведення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземної валюти та банківських металів

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа)

зобов’язаний (зобов’язана) перерахувати на поточний рахунок клієнта без його доручення кошти в іноземній валюті, зараховані на розподільчий рахунок, не пізніше ніж за п’ять банківських днів, починаючи з дня зарахування цих коштів на розподільчий рахунок. Зазначена вимога не поширюється на кошти, які згідно з законодавством України підлягають продажу в повній сумі на міжбанківському валютному ринку України.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа)

зобов’язаний (зобов’язана) за дорученням клієнта здійснювати продаж його власних коштів в іноземній валюті не пізніше ніж за п’ять банківських днів, починаючи з дня списання цих коштів з поточного рахунку цього клієнта. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, які не належать до 1-ї групи Класифікатора, та на банківські метали.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа)

зобов’язаний (зобов’язана) зарахувати гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти та банківських металів на поточний рахунок власника коштів не пізніше ніж за два банківських дні, починаючи з дня зарахування відповідної суми в гривнях на кореспондентський рахунок цього (цієї) уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи).

Директор Департаменту

валютного регулювання О.А.Щербакова

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України С.О.Яременко

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0