.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Правила заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів

Зміст документу

Правила заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів. 1

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                    Наказ Державної митної служби

                                    України

                                    09.08.2005  N 735

                                    ( z0934-05 )

 

                                    Зареєстровано в Міністерстві

                                    юстиції України

                                    26 серпня 2005 р.

                                    за N 935/11215

 

 

ПРАВИЛА

заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів

1. Заява підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів (далі — заява), подається на білому папері формату А4. Технічні характеристики паперу повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів.

2. Обсяг інформації, наведеної підприємством у розділах заяви, не регламентується, але загальний розмір заяви не повинен перевищувати двох сторінок, які розміщуються з двох боків одного аркуша.

3. У верхній частині заяви зазначається назва митного органу, якому адресується заява.

4. У заяві наводяться:

посилання на положення (статті, пункти, абзаци тощо)

нормативно-правових актів, які є підставою для розміщення товарів в обраний підприємством митний режим (продовження строку перебування товарів у режимі), або для застосування періодичної, тимчасової, неповної митної декларації, або для митного оформлення товарів у спрощеному порядку тощо;

відомості про те, на що саме підприємство бажає одержати дозвіл:

розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України або переробки за межами митної території України;

застосування митного режиму знищення або руйнування;

поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави;

переміщення товарів через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення);

митне оформлення товарів у спрощеному порядку;

випуск товарів у вільний обіг за тимчасовою чи неповною декларацією;

подання періодичної митної декларації;

продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів тощо;

повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові підприємства;

код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО;

місцезнаходження (проживання) підприємства із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, вулиці (проспекту, провулку тощо), номера будинку, квартири, офісу тощо.

5. У розділі 1 заяви наводяться загальні відомості про зовнішньоекономічну операцію та товари: найменування товарів, мета чи характер їх переміщення; підстави для обрання конкретного митного режиму або для застосування періодичної, тимчасової чи неповної митної декларації, або для митного оформлення товарів у спрощеному порядку; обґрунтування потреби продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів тощо.

6. До розділу 2 заяви вносяться відомості про документи, що подаються разом із заявою, із зазначенням загальної кількості їх аркушів.

7. У розділі 3 заяви наводиться відповідне зобов’язання:

7.1. При розміщенні товарів у митний режим переробки на митній території України або переробки за межами митної території України:

"Зобов’язуюся забезпечити проведення операції з переробки товарів відповідно до вимог законодавства України та заявити у відповідному митному режимі відходи (залишки), що будуть отримані в результаті переробки товарів”.

7.2. При застосуванні митного режиму знищення або руйнування:

"Зобов’язуюся забезпечити проведення операції зі знищення (руйнування) товарів за свій рахунок і заявити у відповідному митному режимі відходи (залишки), що будуть отримані в результаті знищення (руйнування)”.

7.3. При поміщенні товарів у митний режим відмови на користь держави:

"Зобов’язуюся доставити товари на склад митного органу та провести декларування їх у митному режимі відмови на користь держави”.

7.4. При переміщенні товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) і при продовженні строку їх тимчасового ввезення (вивезення):

"Зобов’язуюся до закінчення строку тимчасового ввезення (вивезення) здійснити зворотне вивезення (увезення) зазначених вище товарів або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо цих товарів законодавством України, і надати митному органу передбачені законодавством України документи й відомості, потрібні для проведення митного контролю й митного оформлення товарів.

Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 338, 340, 343, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений”.

7.5. За наявності підстав для митного оформлення товарів у спрощеному порядку:

"Зобов’язуюся подати вантажну митну декларацію, заповнену відповідно до заявленого митного режиму, і сплатити встановлені законодавством податки та збори (обов’язкові платежі) до

___________.  Зі  змістом  статей  330,  340,  355 Митного кодексу

України ознайомлений".

 

7.6. При випуску товарів у вільний обіг за тимчасовою чи неповною декларацією:

"Зобов’язуюся протягом тридцяти днів з дня випуску товарів у вільний обіг подати митному органу вантажну митну декларацію, заповнену у звичайному порядку, і передбачені законодавством документи й надати відомості, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарів. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений”.

7.7. При переміщенні товарів із застосуванням періодичної митної декларації:

"Зобов’язуюся протягом тридцяти днів з дати оформлення періодичної митної декларації* подати митному органу вантажну митну декларацію, заповнену у звичайному порядку, і передбачені законодавством документи, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарів, та сплатити податки й збори (обов’язкові платежі), установлені законодавством України. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений” тощо.

---------------

*Для товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопроводами та лініями електропередачі, строк подання вантажної митної декларації, заповненої у звичайному порядку, зазначається відповідно до порядків митного контролю й митного оформлення, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1909 “Про митний контроль та митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України”, від 17.12.2003 N 1958 “Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом”.

8. Заява підписується керівником підприємства й скріплюється печаткою цього підприємства (за наявності).

9. Розділи “Рішення митного органу” і “Строк дії дозволу/особливі умови дозволу/причини відмови” заяви заповнюються посадовою особою митного органу. Усі невикористані рядки в цих розділах перекреслюються.

10. У розділі “Строк дії дозволу/особливі умови дозволу/причини відмови” заяви у випадках, передбачених законодавством, митним органом зазначаються строк дії дозволу, особливі умови, наприклад при застосуванні митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) робиться посилання на відповідне положення (статтю, пункт, абзац тощо) законодавчого акта, що є підставою для звільнення від оподаткування.

У разі відмови в наданні дозволу зазначаються обґрунтовані причини такої відмови.

11. Рішення митного органу підписується начальником або вповноваженою особою митного органу із зазначенням посади, дати, ініціалів та прізвища й скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою цієї посадової особи.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0