.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Правила обліку податку на додану вартість для вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України

Зміст документу

Правила обліку податку на додану вартість для вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України. 1

1. Загальні положення і визначення термінів. 1

2. Режими оподаткування податком на додану вартість. 2

3. Порядок заповнення звіту форми N 1-ПП “Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності” на базі даних податкового обліку податку на додану вартість. 2

4. Особливості визначення пільг за податком на додану вартість в залежності від режимів оподаткування. 3

5. Використані законодавчі та інші нормативно-правові акти. 13

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ ДПА України,

                                      Держкомстату України

                                      23.07.2004  N 419/453

                                      ( z0938-04 )

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      28 липня 2004 р.

                                      за N 939/9538

 

  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Документ Державної

                                       податкової адміністрації

    N 539/397 ( z1548-05 ) від 01.12.2005 )

 

ПРАВИЛА

обліку податку на додану вартість для вдосконалення

обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку

на формування дохідної частини Державного бюджету України

1. Загальні положення і визначення термінів

1.1. Ці Правила розроблені на виконання статті 3 Указу Президента України від 23 червня 2004 року N 671 “Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість”.

1.2. Правила визначають єдині вимоги до заповнення платниками податку форми звіту N 1-ПП “Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності” та формування доходів Державного бюджету України в частині податку на додану вартість з урахуванням втрат від доданої вартості.

1.3. Правила поширюються виключно на платників податку на додану вартість, які, здійснюючи операції з поставки товарів (робіт, послуг), застосовують відмінні від загального режиму оподаткування податком на додану вартість особливості (режими), що встановлені Законом України “Про податок на додану вартість”.

1.4. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.4.1. Пільги з податку на додану вартість — це переваги, надані певним суб’єктам підприємницької діяльності, пов’язані з повним або частковим звільненням від установлених законом зобов’язань за сплатою цього податку до державного бюджету.

1.4.2. Втрати державного бюджету з податку на додану вартість — це сума податку на додану вартість, визначена, виходячи з доданої вартості, що не надійде до державного бюджету внаслідок застосування платниками податку пільг з цього податку.

1.5. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість через отримання пільг здійснюється шляхом застосування алгоритмів, визначених цими Правилами.

2. Режими оподаткування податком на додану вартість

2.1. Платники податку на додану вартість відповідно до підпункту 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону України “Про податок на додану вартість” (далі — Закон) вносять відповідні суми податку на додану вартість до державного бюджету.

2.2. Окремі платники податку до операцій з поставки товарів (робіт, послуг), що є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, не нараховують податкові зобов’язання, застосовуючи режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість. Це стосується як операцій, що здійснюються на внутрішньому ринку, так і при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України.

2.3. Окремі платники податку до операцій з поставки товарів (робіт, послуг), що є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, нараховують податкові зобов’язання за нульовою ставкою податку на додану вартість як до операцій з вивезення (експортування) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України, так і на митній території України.

2.4. Окремі платники податку (сільськогосподарські товаровиробники, технопарки, заготівельні підприємства) належні до сплати в державний бюджет суми податку на додану вартість перераховують на спеціальний банківський рахунок з метою цільового використання.

2.5. Окремі платники податку до операцій з поставки товарів (робіт, послуг), що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, не нараховують податкові зобов’язання.

2.6. До кожної операції з поставки товарів (робіт, послуг)

платники податку застосовують режим оподаткування, що властивий тільки такій операції.

2.7. Щодо кожної операції з поставки товарів (робіт, послуг), що є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, платники податку на дату виникнення податкових зобов’язань складають податкову накладну, форма та порядок заповнення якої затверджено наказом ДПА України від 30.05.97 N 165 “Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.97 за N 233/2037 (далі — Порядок).

2.8. Кожна податкова накладна та її дані відповідно продавцем та покупцем товарів (робіт, послуг) відображаються у книгах обліку продажу та придбання товарів (робіт, послуг), форму та порядок заповнення яких затверджено вищезазначеним наказом.

3. Порядок заповнення звіту форми N 1-ПП “Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності” на базі даних податкового обліку податку на додану вартість

                           ( z0938-04 )

 

3.1. Заповнення граф 5 і 6 “Сума пільг в оподаткуванні” звіту N 1-ПП:

3.1.1. У графі 5 “усього” із графи “Сума пільг в оподаткуванні” звіту N 1-ПП відображається загальна сума пільг з податку на додану вартість, обчислена з урахуванням особливостей режимів оподаткування та алгоритмів, визначених цими Правилами.

3.1.2. Дані графи 6 “у них державного бюджету” звіту N 1-ПП дорівнюють даним графи 5 “усього” із графи “Сума пільг в оподаткуванні”, оскільки податок на додану вартість є податком, що платниками податку сплачується до державного бюджету.

3.2. Сума пільг для заповнення графи 5 “усього” із графи “Сума пільг в оподаткуванні” визначається в тому кварталі, на який припав звітний податковий період, у якому задекларовані податкові зобов’язання за операціями з поставки товарів (робіт, послуг), оподаткування яких відбулося з урахуванням пільгових режимів.

3.3. Для заповнення графи 5 “усього” із графи “Сума пільг в оподаткуванні” проводиться розрахунок не внесених до бюджету сум податку на додану вартість, при проведенні якого обсяги поставки товарів (робіт, послуг), оподаткування яких відбулося з урахуванням пільгових режимів, зменшуються на розмір витрат, зазнаних платником безпосередньо за такими товарами (роботами, послугами), у зв’язку з їх придбанням незалежно від звітного податкового періоду, у якому вони зазнані.

3.4. Заповнення граф 9 і 10 “Сума пільг, що використана за цільовим призначенням” звіту N 1-ПП:

3.4.1. У графі 9 “усього” із графи “Сума пільг, що використана за цільовим призначенням” звіту N 1-ПП відображається сума пільг з податку на додану вартість за тими товарами (роботами, послугами), коштами, за якими згідно із законодавчими актами визначено цільове використання, у тому звітному періоді, у якому відбулось фактичне використання таких товарів (робіт, послуг), коштів, увезених, перерахованих для цільового споживання.

3.4.2. Дані графи 10 “з них державного бюджету” із графи “Сума пільг, що використана за цільовим призначенням” звіту N 1-ПП дорівнюють даним графи 9.

4. Особливості визначення пільг за податком на додану вартість в залежності від режимів оподаткування

4.1. Операції з поставки товарів (робіт, послуг), що звільнені від оподаткування податком на додану вартість

4.1.1. Операції з поставки товарів (робіт, послуг), що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, передбачено такими нормативно-правовими актами: Законом, Указом Президента України від 7 серпня 1998 року N 857 “Про деякі зміни в оподаткуванні” (далі — Указ), законами України, прийнятими на виконання окремих інвестиційних та інноваційних проектів, технопарків, міжнародними договорами (угодами), ратифікованими Верховною Радою України, та іншими.

4.1.2. На операції з поставки товарів (робіт, послуг), що звільнені від оподаткування податком на додану вартість при оформленні податкової накладної у розділі VI та графі 10, здійснюється запис “Без ПДВ” з посиланням на відповідний пункт законодавчого акта.

4.1.3. Дані податкових накладних як продавцем товарів (робіт, послуг), так і покупцем переносяться відповідно до книг обліку продажу та придбання товарів (робіт, послуг).

4.1.4. У Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг)

платники податку, які здійснюють операції з поставки товарів (робіт, послуг), звільнених від оподаткування, заповнюють графи 9 (при продажу платнику ПДВ), 12 (при продажу неплатнику ПДВ) та інші графи, заповнення яких є обов’язковим.

4.1.5. За підсумками звітного податкового періоду (місяця чи кварталу) обсяги, які звільнені від оподаткування, переносяться з книги обліку продажу товарів (робіт, послуг) до рядка 4 (колонка А) розділу I “Податкові зобов’язання” податкової декларації з податку на додану вартість, форма і Порядок заповнення якої затверджені наказом ДПА України від 30.05.97 N 166 (далі — Порядок-1).

4.1.6. У випадках, коли в декларації з податку на додану вартість заповнено рядок 4, то до неї додається довідка довільної форми, засвідчена підписом бухгалтера та печаткою, із зазначенням виду операції з поставки товарів (робіт, послуг) та пункту законодавчого акта, відповідно до якого така операція звільнена від оподаткування.

4.1.7. У Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг)

операції з придбання товарів (робіт, послуг), звільнених від оподаткування та використаних в операціях з продажу товарів (робіт, послуг), що звільнені від податку на додану вартість, відображаються у графах 20, 23 розділу “без права включення до податкового кредиту”, інших графах, заповнення яких є обов’язковим.

4.1.8. За операціями з поставки товарів (робіт, послуг), що звільнені від оподаткування, суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, згідно з підпунктом 7.4.2 пункту 7.4 статті 7 Закону відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів і до податкового кредиту не включаються.

4.1.9. Обсяги придбаних з податком на додану вартість товарів (робіт, послуг) та використаних у звільнених від податку на додану вартість операціях у Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг) відображаються у графах 9 (дані попереднього звітного періоду), 18, 21 і 22, інших графах, заповнення яких є обов’язковим.

4.1.10. За підсумками звітного податкового періоду (місяця чи кварталу) сума, відображена у графі 18 Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), включається до рядка 10.2 (колонка А) податкової декларації з податку на додану вартість, дані графи 20 Книги — до рядка 11.2 (колонка А), дані граф 21 та 22 — до рядка 13.2.1 (колонка А) декларації, графи 23 — до рядка 13.2.2 (колонка А) та графи 9 (дані попереднього звітного періоду) — до рядка 13.2.3 (колонки А) розділу II “Податковий кредит” податкової декларації з податку на додану вартість.

4.1.11. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість за операціями з поставки товарів (робіт, послуг), що звільнені від оподаткування податком на додану вартість, здійснюється за алгоритмом

  СП = (V пост.зв. - (V прид.з податком + V прид.без податку)) *

* 20 %,

 

де

СП — сума пільг;

V пост.зв. — обсяги продажу товарів (робіт, послуг), звільнених від податку на додану вартість, — з рядка 4 декларації з податку на додану вартість;

V прид.з податком — обсяги придбаних товарів (робіт, послуг)

на митній території України та ввезених з податком на додану вартість для здійснення операцій з поставки товарів (робіт, послуг), звільнених від оподаткування, — з рядка 10.2 (колонка А) та рядків 13.2.1 і 13.2.3 декларації з податку на додану вартість, збільшені на суму податку на додану вартість, сплачену (нараховану) у складі ціни придбання/ввезення;

V прид.без податку — обсяги придбаних на митній території України та ввезених товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість — з рядка 11.2 (колонка А) та рядка 13.2.2.

4.2 Операції з поставки товарів (робіт, послуг), що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість

4.2.1 Операції з поставки товарів (робіт, послуг), що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, визначені пунктом 3.2 статті 3 Закону. До їх переліку віднесені операції, що здійснюються банками, фінансовими та страховими компаніями; суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють випуск, розміщення, управління та продаж цінних паперів; державні платні послуги, обов’язковість надання яких установлено законодавством; операції з передачі товарів, у тому числі землі, при яких не передається право власності; операції з безоплатної передачі в державну та комунальну власність; інші.

4.2.2. У Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) обсяг операцій з поставки товарів (робіт, послуг), що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, відображається в графах 10 (платникам податку) та 13 (неплатникам податку), інших графах, заповнення яких є обов’язковим.

4.2.3. За підсумками звітного податкового періоду (місяця чи кварталу) сума, відображена у графах 10, 13 Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), переноситься до рядка 3 (колонка А) розділу I “Податкові зобов’язання” податкової декларації з податку на додану вартість, до якої додається довідка довільної форми, відповідно засвідчена, із зазначенням виду операції та пункту законодавчого акта, згідно з яким така операція виключена з об’єкта оподаткування.

4.2.4. У Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг)

операції з придбання товарів (робіт, послуг), звільнених від оподаткування та використаних в операціях, що не є об’єктом оподаткування, відображаються у графах 20, 23 розділу “без права включення до податкового кредиту” та інших графах, заповнення яких є обов’язковим.

4.2.5. Обсяги придбаних з податком на додану вартість товарів (робіт, послуг), використаних в операціях, що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, відображаються у графах 9, 10, 18, 21 і 22 Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) та інших графах, заповнення яких є обов’язковим.

4.2.6. За підсумками звітного податкового періоду (місяця чи кварталу) сума графи 18 Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) включається до рядка 10.2 (колонка А) декларації з податку на додану вартість, дані графи 20 Книги — до рядка 11.2 (колонка А), дані граф 21 та 22 — до рядка 13.1.1 (колонка А) декларації з цього податку, графи 23 — до рядка 13.1.2 (колонка А) та графи 9 (дані попереднього звітного періоду) — до рядка 13.1.3 (колонки А) розділу II “Податковий кредит” декларації з податку на додану вартість.

4.2.7. Розрахунок алгоритму суми пільг для платників податку, які проводять операції з поставки товарів (робіт, послуг), що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, здійснюється за різними правилами.

4.2.8. Для банків та інших фінансових установ в основу алгоритму беруться дані податкової декларації з податку на прибуток за відповідний звітний податковий період, оскільки за основною діяльністю такою категорією платників податку податковий облік за операціями з продажу товарів (робіт, послуг), виключеними з об’єкта оподаткування податком на додану вартість, не ведеться.

4.2.9. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість банками здійснюється за алгоритмом

             СП = (ВД - (ВВ - В додан.варт.)) * 20 %,

 

де

СП — сума пільг;

ВД — валовий дохід від здійснення банківської діяльності — з рядка 03 декларації з податку на прибуток банку;

ВВ — валові витрати від здійснення банківської діяльності — з рядка 06 декларації з податку на прибуток банку;

В додан.варт. — витрати на оплату праці, сума страхових зборів (внесків,) внесених до фондів державного обов’язкового страхування, сума внесків на довгострокове страхування життя, додаткове пенсійне страхування, сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім визначених у рядку 04.6, добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг), від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року — з рядків 04.5, 04.6, 04.7, 04.8, 04.9, 04.10 декларації з податку на прибуток банку відповідно.

4.2.10. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість страховими компаніями здійснюється за алгоритмом

             СП = (ВД - (ВВ - В додан.варт.)) * 20 %,

 

де

СП — сума пільг;

ВД — дохід від здійснення страхової діяльності — з рядків 01 (сума валових внесків, одержаних платником або нарахованих на його користь за договорами страхування і перестрахування, у тому числі комісійних винагород цедента, отриманих від перестраховика), 08 (оподатковуваний дохід у вигляді часток від страхових сум або страхових відшкодувань, сплачених перестраховиками), 09 (доходи від реалізації прав страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяний збиток, у частині перевищення цього доходу над сплаченими страховими відшкодуваннями, які розраховуються окремо за кожним договором страхування, за яким отримана сума регресної вимоги), 10 (оподатковувана частка інвестиційного доходу) декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та 1 (валовий дохід від усіх видів діяльності) додатка К1 до рядка 14 декларації;

ВВ — валові витрати від здійснення страхової діяльності — з рядка 4 додатка К1 до рядка 14 декларації з податку на доходи (прибуток) страховика;

В додан.варт. — витрати на оплату праці, сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування, частка амортизаційних відрахувань — з рядків 4.2, 4.3, 7 додатка К1 до рядка 14 декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

4.2.11. У разі, коли банки та інші фінансові установи здійснюють інші операції з поставки товарів (робіт, послуг), які є об’єктом оподаткування податком на додану вартість та до яких застосовується режим звільнення чи/або нульова ставка цього податку, на підставі податкового обліку, який ведеться у встановленому порядку, для розрахунку не внесених до бюджету сум ПДВ застосовується алгоритм, установлений цими Правилами для аналогічних операцій.

4.2.12. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з поставки товарів (робіт, послуг), визначених у пункті 3.2 статті 3 Закону, здійснюється за алгоритмом

         СП = (V опер. не об'єкт - (V прид. з податком +

                  + V прид.без податку)) * 20 %,

 

де

СП — сума пільг;

V опер.не об’єкт. — обсяги операцій з поставки товарів (робіт, послуг), що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, — з рядка 3 декларації з податку на додану вартість;

V прид.з податком — обсяги придбаних товарів (робіт, послуг)

на митній території та ввезених із-за меж митної території України з податком на додану вартість для здійснення операцій з поставки товарів (робіт, послуг), що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, — з рядка 10.2 (колонка А) та рядків 13.1.1 і 13.1.3 декларації з податку на додану вартість, збільшені на суму податку на додану вартість, сплачену (нараховану) у складі ціни придбання/ввезення;

V прид.без податку — обсяги придбаних на митній території України та ввезених товарів (робіт, послуг) без податку — з рядка 11.2 (колонка А) та з рядка 13.1.2.

4.2.13. Не проводиться розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з поставки товарів (робіт, послуг), що не є об’єктом оподаткування:

а) надання орендодавцем (лізингодавцем) майна в користування орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оперативної оренди (лізингу), оренди землі, а також повернення такого майна орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дій такого договору;

б) передача майна в заставу позикодавцю (кредитору) згідно з договором позики та його повернення заставодавцю після закінчення дії такого договору;

в) передача основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права та їх повернення;

г) обіг валютних цінностей, банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей; випуску, обігу та погашення білетів державних лотерей, запроваджених за ліцензією Міністерством фінансів України; виплати грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород; прийняття ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони чи інші замінники гривні, призначені для використання в гральних автоматах та іншому гральному устаткуванні;

ґ) виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, інших грошових або майнових виплат фізичним особам за рахунок бюджетів або соціальних чи страхових фондів; виплати дивідендів та роялті.

4.3. Операції з поставки товарів (робіт, послуг), оподаткування яких здійснюється за нульовою ставкою

4.3.1. Операції з поставки товарів (робіт, послуг), що оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою, визначено такими законодавчими актами: Законом, Указом, законами, прийнятими на виконання окремих інвестиційних та інноваційних проектів, технопарків, міжнародними договорами (угодами), ратифікованими Верховною Радою України, та іншими.

4.3.2. Загальна сума пільг операцій з поставки товарів (робіт, послуг), оподатковуваних за нульовою ставкою (вивезення (експортування) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України, продаж автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, продаж переробним підприємствам молока та м’яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками, надання транспортних послуг (міжнародні перевезення) та інші), складається з:

а) суми пільги через застосування нульової ставки при грошовій формі розрахунків;

б) суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню безпосередньо з таких операцій.

4.3.3. Складові загальної суми пільг включаються до Довідника пільг за окремими кодами.

4.3.4. Пунктом 11 Порядку-1 (заповнення податкової накладної) установлено, що операції з продажу товарів (робіт, послуг), що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, відображаються у графах 8 (продаж на митній території України) чи 9 (експортні операції) та в розділі VI (з відповідною поміткою) податкової накладної.

4.3.5. У Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг)

операції з поставки товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою обліковуються:

а) на митній території України — у графах 8 (платникам податку) та 11 (неплатникам податку);

б) вивезені (експортовані) — у графі 14;

в) інших графах, заповнення яких є обов’язковим.

4.3.6. У декларації з податку на додану вартість операції з поставки товарів (робіт, послуг), оподаткування яких здійснюється за нульовою ставкою, відображаються в рядку 2, з якого 2.1 (експортні операції), 2.1.1 (з рядка 2.1 — товарообмінні(бартерні) операції), 2.1.2 (з рядка 2.1 — експорт робіт (послуг), 2.2 (інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою) (колонка А) розділу I “Податкові зобов’язання”.

4.3.7. У декларації з податку на додану вартість придбання товарів (робіт, послуг), які використовуються в операціях, що оподатковуються за нульовою ставкою, відображаються у рядках 10.1 (придбані з податком на додану вартість на митній території України, 11.1 (придбані без податку на додану вартість на митній території України), 12 (імпортовані товари (роботи послуги) — (колонка А) розділу II “Податковий кредит”.

4.3.8. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість через застосування нульової ставки при грошовій формі розрахунків здійснюється за алгоритмом

              СП = (V пост.нуль. - V прид. ) * 20 %,

 

де

СП — сума пільг;

V пост.нуль. — обсяги поставки товарів (робіт, послуг), оподатковуваних за нульовою ставкою, — з відповідних підрядків рядка 2 декларації з податку на додану вартість;

V прид. — обсяги придбаних товарів (робіт, послуг) на митній території України — з рядків 10.1, 11.1 (колонка А) та імпортованих — з рядка 12 (колонка А) декларації з податку на додану вартість для здійснення операцій з поставки товарів (робіт, послуг), які оподатковуються за нульовою ставкою.

4.3.9. Розрахунок сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету через застосування нульової ставки при грошовій формі розрахунків, здійснюється за алгоритмом

                             СП = ПК,

де

СП — сума пільг;

ПК — сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована)

постачальникам товарів (робіт, послуг), вартість яких включається до складу вартості операцій з поставки товарів (робіт, послуг), що оподатковуються за нульовою ставкою, у частині використання у зазначених операціях — з рядка 10.1 (колонка Б) та рядків 12.1, 12.2 (колонка Б) розділу II “Податковий кредит” податкової декларації з податку на додану вартість.

4.3.10. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість за вивезеними (експортованими) товарами (роботами, послугами) при товарообмінній (бартерній) формі розрахунків здійснюється за алгоритмом

         СП = (V експорт.бартер. - (V прид. з податком +

                  + V прид.без податку)) * 20 %,

 

де

СП — сума пільг;

V експорт.бартер. — обсяги вивезення (експортування) товарів (робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) операціями — з підрядка 2.1.1 рядка 2 декларації з податку на додану вартість;

V прид.з податком — обсяги придбаних товарів (робіт, послуг)

на митній території та імпортованих з податком на додану вартість для операцій з вивезення (експортування) за товарообмінними (бартерними) операціями — з рядка 10.2 (колонка А) та рядків 13.2.1 і 13.2.3 декларації з податку на додану вартість, збільшені на суму податку на додану вартість, сплачену у складі ціни придбання/ввезення;

V прид.без податку — обсяги придбаних на митній території України та імпортованих товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість — з рядка 11.2 та рядка 13.2.2 (колонка А) декларації з податку на додану вартість.

4.4. Операції з увезення (пересилання) товарів на митну територію України, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість

4.4.1. До об’єкта оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 3.1 статті 3 Закону включаються також операції з увезення (пересилання) товарів на митну територію України та з отримання робіт (послуг), наданих нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, у тому числі операції з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки.

4.4.2. Базою оподаткування для товарів, що ввозяться (пересилаються) відповідно до пункту 4.3 статті 4 Закону, є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації, з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов’язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включається у ціну товарів (робіт, послуг) згідно із законами України з питань оподаткування.

4.4.3. У Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг)

операції з увезення товарів на митну територію України, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, відображаються на підставі належним чином оформленої вантажної митної декларації в графі 23 (імпортні, звільнені від оподаткування, що відносяться до складу валових витрат та амортизуються) та інших графах, заповнення яких є обов’язковим.

4.4.4. У декларації з податку на додану вартість обсяги придбаних імпортованих товарів без сплати податку на додану вартість включаються до рядків 12.3 (імпортовані, вартість яких включається до складу валових витрат та амортизується для здійснення операцій, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою), 13.1.2 (імпортовані, вартість яких включається до складу валових витрат та амортизується для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 статті 3 Закону, 13.2.2 (звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) та 15.2 (ввезені (переслані) з-за меж митної території України — придбані без податку на додану вартість, вартість яких не включається до складу валових витрат) (колонка А) розділу II “Податковий кредит”.

4.4.5 Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість через отримання пільг при імпортуванні товарів на митну територію України здійснюється за алгоритмом

                     СП імп. = V імп. * 20%,

 

де

СП імп. — сума пільги;

V імп. — обсяг імпортованих товарів, відображених у рядках 12.3, 13.1.2, 13.2.2 та 15.2 (колонка А) розділу II “Податковий кредит” податкової декларації з податку на додану вартість.

Спеціальні режими сплати та використання сум податку на додану вартість, установлені для окремих галузей економіки

4.5. Для сільськогосподарських товаровиробників, за винятком операцій з поставки м’яса, молока у живій вазі переробним підприємствам.

4.5.1. Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до державного бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за операції з поставки молока, худоби, птиці, вовни, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, відповідно до пункту 11.21 статті 11 Закону залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва.

Порядок нарахування і використання зазначених коштів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 року N 805 “Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продане ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі”.

4.5.2. Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватись до державного бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за операції з поставки товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, відповідно до пункту 11.29 статті 11 Закону залишається у їх розпорядженні і спрямовується на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. Порядок акумуляції та використання коштів сільськогосподарськими товаровиробниками, які мають право використовувати зазначений спеціальний режим, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 року N 271 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 374.

4.5.3. Сільськогосподарські товаровиробники, на яких поширюються вказані норми пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 Закону, ведуть окремий облік щодо таких операцій з поставки і на його підставі заповнюють та подають до органів податкової служби, поряд із загальною, окрему декларацію з податку на додану вартість, за якою не проводяться розрахунки з бюджетом. Окрема (спеціальна) декларація подається за скороченою формою, яка затверджена наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 09.07.97 за N 250/2054.

4.5.4. Позитивне значення різниці між сумами податкових зобов’язань та податкового кредиту, відображених в окремій декларації, перераховується на спеціальний рахунок сільськогосподарських товаровиробників та залишається у їх розпорядженні для спрямування відповідно на підтримку власного виробництва тваринницької продукції і продукції птахівництва та/або на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.

4.5.5. Від’ємне значення різниці між сумами податкових зобов’язань та податкового кредиту зараховується на зменшення податкових зобов’язань наступних звітних періодів і не підлягає відшкодуванню з державного бюджету.

4.5.6. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками, за винятком операцій з продажу м’яса, молока у живій вазі переробним підприємствам, здійснюється за алгоритмом

                       СП = ПЗ декларацій,

 

де

СП — сума пільг;

ПЗ декларацій — рядок 23.2 (колонка Б) декларацій з податку на додану вартість за скороченими формами (форми N 1 та N 2).

4.6. Для м’ясо-молокопереробних підприємств

4.6.1. Суми податку на додану вартість, нараховані до сплати переробними підприємствами за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, згідно з підпунктом 11.21 статті 11 Закону спрямовуються для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за придбане в них молоко та м’ясо у живій вазі.

4.6.2. Переробні підприємства ведуть окремий облік податкових зобов’язань та податкового кредиту операцій з поставки молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених ними з молока та м’яса, придбаних живою вагою у сільськогосподарських товаровиробників, включаючи особисті селянські господарства (далі — сільськогосподарські товаровиробники), за результатами якого складають окрему податкову декларацію.

4.6.3. Визначена до сплати сума податку на додану вартість у порядку і в терміни, установлені до сплати цього податку до державного бюджету, перераховується на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників.

4.6.4. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість переробними підприємствами здійснюється за алгоритмом

                       СП = ПЗ декларацій,

 

де

СП — сума пільги;

ПЗ декларацій — рядок 23.2 (колонка Б) декларацій з податку на додану вартість за скороченою формою.

4.7. Режими оподаткування податком на додану вартість на виконання міжнародних договорів (угод)

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість за операціями з поставки товарів (робіт, послуг), що проводяться на виконання міжнародних договорів (угод), здійснюється за алгоритмами, установленими цими Правилами для кожного режиму оподаткування, властивого тій чи іншій операції з поставки товарів (робіт, послуг).

4.8. Режими оподаткування податком на додану вартість юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на територіях спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку та виконують відповідні проекти

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість за операціями з поставки товарів (робіт, послуг), що проводяться суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на територіях спеціальних економічних зон та територіях пріоритетного розвитку і виконують відповідні проекти, порядок оподаткування яких відмінний від загального, здійснюється за алгоритмами, установленими цими Правилами для кожного режиму оподаткування, властивого тій чи іншій операції з поставки товарів (робіт, послуг).

4.9. Режим оподаткування сплати та використання сум податку на додану вартість, установлений для технологічних парків

4.9.1. Справляння податку на додану вартість для технологічних парків здійснюється з урахуванням особливостей, установлених Законом “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (далі — Закон — 1).

4.9.2. Для технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств, у тому числі фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, установлено два види пільг в оподаткуванні податком на додану вартість:

а) звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції з увезення в Україну сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів (крім підакцизних товарів, за винятком товарів згідно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, при ввезенні в Україну для використання технологічними парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами при виконанні проектів у порядку, установленому Законом-1 ;

б) суми податку на додану вартість, нараховані технологічними парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами за операціями з продажу товарів (робіт, послуг), пов’язаних з виконанням проектів, зараховуються на спеціальні рахунки таких суб’єктів та використовуються на наукову та науково-технічну діяльність, розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.

4.9.3. У Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг)

обсяги ввезених без сплати ПДВ товарів для виконання проектів технологічних парків відображаються у графі 23 і включаються до рядка 12.3 (колонка А) розділу II “Податковий кредит” окремої податкової декларації технологічних парків за скороченою формою.

4.9.4. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість через отримання пільг при імпортуванні товарів на митну територію України для виконання проектів технологічних парків здійснюється за алгоритмом

                 СП імп.т.п. = V імп.т.п. * 20%,

 

де

СП імп.т.п. — сума пільги;

V імп.т.п. — обсяг імпортованих товарів, відображених у рядках 12.3 (колонка А) розділу II “Податковий кредит” окремої податкової декларації з податку на додану вартість технологічних парків за скороченою формою.

4.9.5. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість технологічними парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами здійснюється за алгоритмом

                     СП т.п. = ПЗ декларацій,

 

де

СП т.п. — сума пільги;

ПЗ декларацій — рядок 23.2 (колонка Б) окремої податкової декларації з податку на додану вартість технологічних парків за скороченою формою.

4.10. Зменшення бази оподаткування на вартість зворотної тари

4.10.1. Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), відповідно до пункту 4.6 статті 4 Закону до бази оподаткування не включається.

4.10.2. Платник податку, який складає податкову накладну на операцію з поставки товарів, за якими є зворотна (заставна) тара, указує у графі 11 розділу III податкової накладної вартість тари (суму коштів), що не включається до бази оподаткування, однак як загальна сума коштів підлягає оплаті покупцем таких товарів.

4.10.3. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість через зменшення бази оподаткування на вартість зворотної (заставної) тари здійснюється за алгоритмом

                   СПтари = В звор.тари * 20 %,

 

де

СПтари — сума пільги;

В звор.тари — вартість тари, що зазначена в графі 11 розділу III податкових накладних звітних податкових періодів, які припадають на звітний квартал, за який подається форма N 1-ПП.

5. Використані законодавчі та інші нормативно-правові акти

1. Указ Президента України від 23 червня 2004 року N 671 “Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість";

2. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 21 червня 2001 року за N 2542-III ;

3. Закон Верховної Ради УРСР від 25 червня 1991 року N 1251-XII “Про систему оподаткування";

4. Постанова Верховної Ради України від 12 липня 1996 року N 327 “Про структуру бюджетної класифікації України";

5. Митний кодекс України прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 року за N 92-IV ;

6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV ;

7. Закон України від 03 квітня 1997 року N 168/97-ВР “Про податок на додану вартість” із змінами та доповненнями;

8. Указ Президента України від 07 серпня 1998 року N 857/98 “Про деякі зміни в оподаткуванні";

9. Закон України від 13 жовтня 1992 року N 2673-XII “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” із змінами та доповненнями;

10. Закон України від 16 липня 1999 року N 991-XIV

"Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків";

11. Закони України, якими встановлені спеціальні режими в оподаткуванні на територіях СЕЗ та територіях пріоритетного розвитку;

12. Укази Президента України, якими встановлені спеціальні режими оподаткування;

13. Закон України від 21 грудня 2000 року N 2181-III “Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";

14. Наказ Міністерства статистики України від 23.12.96 N 376, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.96 за N 753/1778, “Про затвердження форми державної статистичної звітності “Про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку” та Інструкцію по її заповненню";

15. Наказ ДПА України від 30.05.97 N 165 “Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.97 за N 233/2037;

16. Наказ ДПА України від 30.05.97 N 166 “Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054;

17. Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України; інші нормативно-правові акти та нормативні документи; міжнародні договори (угоди).

Директор департаменту

оподаткування юридичних осіб А.В.Богдан

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0