.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

|  1   |Дуже погано,  |Інформація повністю  |Дефект повністю або |

|      |недопустимо   |або частково не      |частково не допускає|

|      |(технічне     |сприймається         |сприйняття          |

|      |припинення)   |                     |інформації          |

|------+--------------+---------------------+--------------------|

|  2   |Погано (брак) |Інформація           |Дефект перешкоджає, |

|      |              |сприймається важко,  |відволікає від      |

|      |              |при старанному       |сприйняття          |

|      |              |прослуховуванні      |інформації          |

|------+--------------+---------------------+--------------------|

|  3   |Задовільно    |Інформація           |Дефект не відволікає|

|      |              |сприймається вільно, |від вільного        |

|      |              |але наявність        |сприйняття          |

|      |              |дефектів незаперечна |інформації          |

|------+--------------+---------------------+--------------------|

|  4   |Добре         |Інформація           |Дефект не впливає на|

|      |              |сприймається вільно, |сприйняття          |

|      |              |визначити дефекти    |інформації          |

|      |              |важко                |                    |

|------+--------------+---------------------+--------------------|

|  5   |Відмінно      |Інформація           |Дефект на слух не   |

|      |              |сприймається повністю|визначається        |

|      |              |і без спотворень     |                    |

------------------------------------------------------------------

 

7.1.2.3 Оцінка якості звуку ТВ мовлення визначається за параметрами, наведеними у додатку А.

Принцип суб’єктивної оцінки звуку ТВ мовлення такий же, як вище викладений. У даному випадку також доцільно використовувати інформаційний метод при класифікації якості, тобто встановлювати оцінку залежно від ступеня сприйняття інформації:

а) якщо звук ТВ мовлення відсутній (перервався), не відповідає програмі чи повністю “закритий” спотворенням — інформація не сприймається. До цього варто віднести також і випадки, коли внаслідок будь-якого дефекту не сприймається головний зміст. Наприклад, не сприймається мова або музика. В цих випадках встановлюється оцінка “дуже погано”, “недопустимо" — 1;

б) якщо дефект перешкоджає сприйманню звуку, вважається, що інформація сприймається частково, дефект заважає. Встановлюється оцінка “погано" — 2.

Встановлено три основні види мовних передач: інформаційні, художні та музичні. Очевидно, що будь-який момент передачі можна характеризувати якістю сприйняття інформації його сюжету.

Ознаками браку в цьому випадку будуть дефекти, які порушують:

- розбірливість — для мовних інформаційних передач;

- розбірливість та тембр — для мовних художніх передач;

- розбірливість, тембр та прозорість — для музичних передач;

в) до відволікаючих необхідно віднести дефекти, які не мають ознак браку, але визначаються за інтенсивністю (гучністю), тоном, частотою (періодичністю) або ж сильно виражені дефекти, які не змінюються. В цьому випадку встановлюється оцінка “задовільно" — 3;

г) якщо дефект постійний, монотонний, неявно виражений, до нього треба прислухатися, то необхідно вважати, що такий недолік не відволікає від сприйняття інформації. В цьому випадку встановлюється оцінка “добре" — 4;

д) оцінка “відмінно" — 5 встановлюється, якщо дефекти на слух не визначаються (див. таблицю 7.3).

7.1.3 Об’єктивна оцінка якості

7.1.3.1 Об’єктивна оцінка якості зображення і звуку каналу ТБ їрунтується на вимірюванні параметрів ТВ сигналу, сигналів випробних рядків та сигналу звуку каналу ТБ в процесі передачі, запису.

7.1.3.2 До оцінки “погано” (брак) з вини технічного персоналу чи обладнання телецентру відносяться відхилення параметрів та

(або) форми сигналу від встановлених ДСТУ 3837 [14].

7.1.3.3 Дані показники впливають на оцінку якості роботи технічних засобів телецентру при розрахунку її за визначений період часу (додатки Д — Л).

7.1.4 Контроль якості при обміні матеріалами між телевізійними організаціями

7.1.4.1 Суб’єктивна оцінка якості зображення і звуку ТВ матеріалу, призначеного для обміну, повинна бути не нижче “добре”, що фіксується в акті на технічний стан матеріалу, який надсилається спільно з супроводжувальною документацією.

7.1.4.2 Наявність або відсутність вхідного попереднього контролю (перегляду зовні кіно- та відеоматеріалів) визначається спільною інструкцією студії телебачення та телецентру.

7.1.4.3 При відсутності супроводжувальної документації і акта на технічний стан, матеріал, який надійшов, підлягає обов’язковому перегляду зі складанням акта на його технічний стан.

7.1.4.4 При міжнародному обміні програмами параметри ТВ сигналу та якісні показники зображення і звуку каналу ТБ визначаються прийнятими міжнародними нормами та вимогами відповідних стандартів.

7.2 Правила оцінки технічної якості радіомовлення

7.2.1 Контроль за дотриманням правил здачі матеріалів радіопередач

7.2.1.1 Відділ випуску Дирекції програм і випуску, приймаючи від редакцій мікрофонні папки з текстами передач, контролює підписи відповідальних осіб, яким надано право візувати ефірні матеріали, а також перевіряє, чи правильно і чи до кінця оформлені мікрофонні папки і тексти, тобто у відповідності з вимогами цього підрозділу.

7.2.1.2 Оперативні передачі, підготовлені в день ефіру, здаються безпосередньо в диспетчерську Дирекції програм і випуску, де контроль за правильністю оформлення мікрофонних матеріалів здійснює черговий випусковий відділу випуску.

7.2.1.3 Відповідальність за інформаційні програми і випуски новин несуть завідуючі редакціями новин дня чи виконуючі їх обов’язки.

7.2.2 Контроль за виконанням правил і термінами здачі фонограм радіопередач

7.2.2.1 Фонотека, приймаюча від редакцій фонограми радіопередач, контролює дотримання правил їхнього оформлення.

Примітка. Фонограми з пошкодженими бандеролями мають пройти контроль редакції і дільниці контролю фонограм фонотеки.

7.2.2.2 Про будь-які зміни в програмі випусковий мусить своєчасно повідомляти фонотеку.

7.2.2.3 Працівники фонотеки своєчасно уточнюють наявність фонограм усіх передач згідно з добовою робочою програмою виходу передач до ефіру. Про відсутність тих чи інших носіїв фонотека негайно повідомляє чергових відповідальних працівників редакцій (дирекцій творчо-виробничих об’єднань), а також випускового відділу випуску.

7.2.2.4 Фонограми, що надійшли до мовленнєвих апаратних, у виняткових випадках з дозволу керівництва Дирекції програм і випуску (відповідального випускового) можуть бути видані редакціями для внесення важливих оперативних змін. Представник редакції розписується в експлуатаційному журналі апаратної за те, що одержав фонограму. При цьому фонограма і мікрофонна папка мають бути повернені в мовленнєву апаратну не пізніше як за півгодини до виходу передачі в ефір.

7.2.3 Контроль за підготовкою і веденням радіопрограм

7.2.3.1 Відтворення передач по всіх каналах протягом ефірної доби контролюється відповідальними випусковими, випусковими і дикторами (коментаторами, ведучими) Дирекції Програм і випуску, які беруть участь у мовленні згідно з добовою робочою програмою.

7.2.3.2 Технічна якість звучання передачі в процесі її підготовки до ефіру контролюється дільницею контролю фонограм фонотеки, а під час її відтворення — відділом техконтролю.

7.2.3.3 При виявленні помилки під час відтворення фонограм або під час комутації в центральній апаратній чи при наявності інших причин, що вимагають вжиття термінових заходів, право припинення передачі мають випускові відділу випуску, а за їхньої відсутності — диктор (коментатор, ведучий), які встановлюють потім порядок продовження передачі, програми в цілому.

7.2.4 Контроль за поверненням фонограм з мовленнєвої апаратної

7.2.4.1 Усі фонограми відтворених в ефірі передач, за винятком фонограм, які повторюються щоденно (стрічки, що звучать на початку і наприкінці передач, постійні заставки та інші фонограми музичного резерву), повертаються з мовленнєвих апаратних у фонотеку.

7.2.4.2 Фонограми, що прозвучали в ефірі, приймаються працівниками фонотеки у операторів мовленнєвих апаратних. При цьому робиться відповідна помітка працівника фонотеки у замовленні, що залишається в мовленнєвій апаратній, і зберігається у бригадирів операторів протягом трьох діб.

7.2.5 Технічний контроль

7.2.5.1. Загальні положення

7.2.5.1.1 Однією з умов забезпечення якісної роботи технічних засобів радіомовлення являється правильна організація технічного контролю на всіх етапах підготовки і видачі в ефір радіопередач.

7.2.5.1.2 Для контролю технічної якості роботи засобів радіомовлення та підвищення відповідальності експлуатаційно-технічного і програмно-редакційного персоналу, задіяного на радіомовленні та звукозапису, в телерадіоорганізаціях організовуються ВТК і групи технічного контролю (ГТК), які аналізують результати роботи технічних засобів, технологію радіомовлення і надають рекомендації з питань управління якістю.

7.2.5.1.3 Норми на параметри якості трактів звукозапису та радіомовлення встановлюються державними стандартами України, міждержавними стандартами, прийнятими Україною, стандартами та рекомендаціями міжнародних організацій щодо радіомовлення, членом яких є Україна, та відомчими нормами, розробленими та затвердженими згідно з чинним законодавством.

7.2.5.1.4 Організація, структура, обсяги контролю визначаються у відповідності з положенням про ВТК (ГТК) телерадіоорганізації.

Примітка 1. Технічний внутрішньовиробничий контроль (попередній контроль) виконується силами служб технічного та експлуатаційного персоналу телерадіоорганізації.

Примітка 2. В телерадіоорганізаціях, де в штатних розкладах не передбачено відділу (групи) технічного контролю, постійний контроль проходження та розповсюдження програм радіомовлення покладається на експлуатаційний персонал ЦА (радіомовленнєвих апаратних (РМА).

Примітка 3. Допускається організація спільного технічного контролю з підприємствами, власниками орендованих технічних засобів.

7.2.5.1.5 Апаратна технічного контролю розміщується в акустично обробленому приміщенні, укомплектованому приймальною апаратурою, засобами вимірювальної техніки, системами сигналізації і оперативного зв’язку.

7.2.5.1.6 Персоналом відділу (групи) технічного контролю ведеться контроль:

а) центральних (АЦ), радіомовленнєвих (РМА) та програмних (ПА) апаратних;

б) трансляційних пунктів;

в) фонограм, включаючи попередній контроль;

г) міжміських каналів звукового мовлення (МКЗМ);

д) радіомовленнєвих станцій;

е) виділених приймальних пунктів;

ж) радіотрансляційних вузлів (на вибір).

7.2.5.1.7 Контроль орендованих у інших підприємств технічних засобів виконується згідно з правилами технічної експлуатації.

7.2.5.2 Контроль трактів формування програм

7.2.5.2.1 Контроль технічної якості передач, що проходять через ЦА (РМА), а також по контрольних з’єднувальних лініях від КРА, проводиться в тих випадках, коли програми з інших міст із виділених приймальних пунктів подаються на радіостанцію в обхід ЦА чи РМА. При цьому проводиться:

а) слуховий контроль;

б) контроль за підтриманням номінального рівня на вході і виході ЦА (РМА);

в) контроль за додержанням програмного розкладу (фіксуються порушення своєчасного початку і закінчення передач, невідповідність програмі);

г) контроль за якісними показниками при чергових і позачергових вимірюваннях ділянок тракту формування програм згідно з графіком вимірювань і планом роботи ВТК (ГТК), затвердженим технічним керівником телерадіоорганізації.

7.2.5.2.2 Періодичність вимірювань якісних показників обладнання радіомовлення і звукозапису визначається з урахуванням рекомендацій, приведених у додатку М.

7.2.5.2.3 Контрольні вимірювання виконуються працівниками відповідних служб радіомовлення і звукозапису. Працівники ВТК (ГТК) мають право приймати участь у проведенні контрольних вимірювань.

7.2.5.2.4 ВТК (ГТК) має право призначати позачергове вимірювання. У випадках, коли в радіомовленні задіяно апаратно-студійний блок, питання про переведення передач в резервну студію чи апаратну погоджується з керівництвом телерадіоорганізації.

7.2.5.2.5 Стереофонічні передачі повинні контролюватися як на виході ЦА (РМА), так і по радіоканалу. Для цього в апаратній встановлюються:

- два контрольні агрегати;

- стереофонічний вимірювач рівня;

- пристрій для контролю сумісності стереофонічного сигналу (гоніометр чи корелометр);

- контрольний стереофонічний приймач.

7.2.5.2.6 Засоби для контролю стереобалансу і сумісності повинні мати можливість приєднуватися як до виходів пульту ЦА (РМА), так і до виходів підсилювачів низької частоти контрольних радіоприймачів.

7.2.5.3 Контроль роботи каналів, періодичність і порядок вимірювання параметрів орендованих технічних засобів

7.2.5.3.1 Контроль роботи МКЗМ

Види контролю:

а) оперативний — під час мовлення візуально і акустично, а також за допомогою приладів автоматичного контролю залежно від наявних технічних засобів контролю;

б) періодичний — шляхом проведення контрольних вимірювань якісних показників МКЗМ, звільнених від передачі мовних сигналів; в) технічна проба і оцінка роботи каналів під час трансляцій з інших міст.

Примітка. У разі незадовільної роботи наданого для трансляції міжміського каналу ВТК (ГТК) має право за погодженням з випусковим редактором і черговим персоналом ЦА (РМА) відмінити трансляцію.

7.2.5.3.2 Контроль роботи радіомовленнєвих станцій, постійний і вибірковий здійснюється за:

а) своєчасним виходом радіостанцій в ефір на робочих частотах згідно з діючим частотним розкладом;

б) дотриманням в мережах встановлених норм експлуатаційно-технічних параметрів трактів радіомовленнєвих станцій згідно з договором на оренду радіомовленнєвих станцій і їхніх правил технічної експлуатації.

Примітка 1. Методи вимірювань основних параметрів якості трактів радіомовлення повинні відповідати вимогам чинних стандартів та інших нормативних документів.

Примітка 2. Допускається автоматизований контроль за експлуатаційно-технічними параметрами в процесі мовлення при наявності відповідних приладів;

в) якістю приймання радіомовленнєвих станцій.

Примітка. Якість приймання радіомовленнєвих станцій контролюється на слух і оцінюється по п’ятибальній шкалі “Коду якості” (див. табл. 7.4);

г) рівнем напруженості поля радіомовленнєвих станцій при визначенні зон впевненого приймання і оцінки чутливості (прослуховування).

Таблиця 7.4 — Код якості СИНПФЕМО

---------------------------------------------------------------------------------

| С    |  И    |  Н    |   П    |  Ф     |                |           О         |

|------+------------------------+--------+----------------+---------------------|

|Сила  |    Заважаючі фактори   |Федінги |Модуляція       |    Загальна оцінка  |

|сигна-|                        |        |                |                     |

|лу    |                        |        |                |                     |

|      |------------------------|        |----------------+---------------------|

|      |Переш- | Шум   |Порушен-|        |Якість|Глибина  | Шкала    | Оцінка у |

|      |кода   |       |ня умов |        |      |         |сприйняття|   балах  |

|      |       |       |розпов- |        |      |         |інформації|          |

|      |       |       |сюджен- |        |      |         |          |          |

|      |       |       |ня      |        |      |         |          |          |

|------+-------+-------+--------+--------+------+---------+----------+----------|

| 5    |Відсут-|Відсут-|Відсутні|Відсутні| 5    |Максима- |Сприймає- |5 |Відмін-|

|      |ня     |ній    |        |        |      |льна     |ться      |  |но     |

|      |       |       |        |        |      |         |повністю  |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |без       |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |недоліків |  |       |

|------+-------+-------+--------+--------+------+---------+----------+--+-------|

| 4    |Незнач-|Незнач-|Незначні|Незначні| 4    |Добра    |Сприймає- |4 |Добре  |

|      |на     |ний    |        |        |      |         |ться      |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |повністю, |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |недоліки  |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |не        |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |відволі-  |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |кають     |  |       |

|------+-------+-------+--------+--------+------+---------+----------+--+-------|

| 3    |Помірна|Помір- |Помірні |Помірні | 3    |Задовіль-|Сприймає- |3 |Задові-|

|      |       |ний    |        |        |      |на       |ться      |  |льно   |

|      |       |       |        |        |      |         |повністю, |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |але з     |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |коротко-  |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |часними   |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |відволі-  |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |каючим    |  |       |

|      |       |       |        |        |      |         |дефектами |  |       |

|------+-------+-------+--------+--------+------+---------+----------+--+-------|

| 2    |Сильна |Сильний|Сильні  |Сильні  | 2    |Незадо-  |Сприймає- |2 |Незадо-|

|      |       |       |        |        |      |вільна   |ться      |  |вільно |

|      |       |       |        |        |      |або      |частково  |  |       |

|      |       |       |        |        |      |відсутня |          |  |       |

|------+-------+-------+--------+--------+------+---------+----------+--+-------|

| 1    |Дуже   |Дуже   |Дуже    |Дуже    | 1    |Постійна |Не        |1 |Неприй-|

|      |сильна |сильний|сильні  |сильні  |      |перемо-  |сприймає- |  |няте   |

|      |       |       |        |        |      |дуляція  |ться      |  |       |

---------------------------------------------------------------------------------

 

Примітка

1. Опис сигналу складається із слів: “Код якості СИНПФЕМО” та групи з восьми характеристик, вказаних у таблиці Примітка

2. В тому випадку, коли одна з характеристик не оцінювалась, замість цифри передається літера “Х"

7.2.5.3.3 Періодичність вимірювань параметрів технічних засобів визначається діючими угодами на їхню оренду та правилами технічної експлуатації.

7.2.5.3.4 Дозволяється проведення позачергових вимірювань із зняттям радіостанції з мовлення. При цьому зняття з програми радіостанції погоджується з керівництвом телерадіоорганізації.

7.2.5.3.5 Для проведення контрольних вимірювань на всіх ділянках тракту повинні використовуватись засоби вимірювальної техніки, що мають у паспортах або свідоцтвах відмітку про чергову повірку або калібрування.

7.2.5.4 Дії чергового персоналу ВТК (ГТК) при порушеннях в роботі технічних засобів радіомовлення

7.2.5.4.1 При виявленні порушень в роботі технічних засобів радіомовлення черговий технічного контролю негайно повідомляє про це відповідальному черговому телерадіоорганізації (черговому ЦА, радіостанції) для прийняття необхідних заходів з усунення дефектів і одночасно робить документальний запис на магнітну стрічку програми з виходу ТФП.

7.2.5.4.2 Черговий технічного контролю фіксує в апаратному журналі всі випадки порушень з точним зазначенням часу, тривалості порушення, ділянки тракту і кому повідомлено про виявлений дефект.

7.2.5.4.3 Після закінчення зміни персонал ВТК (ГТК) звіряє свої записи із записами в апаратних журналах ЦА (РМА) і підприємств — власників технічних засобів. Про результати контролю керівник ВТК (ГТК) доповідає керівництву телерадіоорганізації і складає звіт про брак. У разі розбіжностей в оцінці якості роботи технічних засобів у визначенні джерела порушень і винних за порушення, керівництво телерадіоорганізації повинне прийняти остаточне рішення до 12.00 наступного дня. У випадку грубих порушень керівництво телерадіоорганізації призначає комісію, яка повинна провести розслідування і не пізніше як у дводенний термін подати керівництву на затвердження акт розслідування.

7.2.5.4.4 Про всі порушення тривалістю більше 10 хв.

працівники ВТК (ГТК) оперативно доповідають керівництву організації.

7.2.5.4.5 При проведенні особливо важливих передач працівники ВТК (ГТК) доповідають керівництву телерадіоорганізації про всі порушення негайно.

Час технічних припинень і браку в роботі орендованих технічних засобів відображаються в щомісячних протоколах спільних оперативних нарад, складених за прийнятою в угодах формою.

7.2.5.5 Класифікація порушень в роботі технічних засобів ТФП через несправне обладнання чи з вини експлуатаційно-технічних працівників

7.2.5.5.1 Порушення в роботі технічних засобів ТФП поділяються на:

а) технічне припинення (перерва);

б) брак (погіршення якості і відхилення від визначених технічних норм).

7.2.5.5.2 Технічними припиненнями вважаються:

а) пропадання передачі чи різке погіршення якості;

б) відсутність оголошеної в програмі передачі поточного дня, якщо ця передача не була знята з програмних міркувань.

Примітка. У випадку невірної комутації в ЦА чи помилкового включення відтворюючого пристрою, що привело до порушення програмного розкладу, черговий персонал ЦА (оператор) повинен негайно повідомити про це випусковому, який приймає необхідне рішення.

Трансляція передачі з відхиленням від розкладу до часу повідомлення про це випускового класифікується як брак;

в) затримка початку передачі через перевищення нормативного часу, відведеного для комутацій.

Примітка. Технологічна пауза для проведення комутацій між передачами, за виключенням інформаційних програм, не повинна тривати довше 1 хвилини. В інформаційних програмах та радіомовленні на зарубіжні країни перекомутація виконується на позивних сигналах, які транслюються через кожні півгодини.

г) паузи довше 10 секунд між оголошенням і відтворенням фонограми та фонограмами, що відтворюються без оголошень ведучого (диктора), між сигналами перевірки часу і початком передачі.

7.2.5.5.3 Браком вважається:

а) порушення, що приводить до помітного погіршення якості звучання через різного роду дефекти: сторонніх накладок, детонації (плавання), прискореного відтворення або відтворення в режимі “перемотування”, спотворення, фону та шумів з рівнем вище мінус 34 дБ, сильного копіювального ефекту магнітних фонограм.

Примітка. Браком також вважається виявлений під час контрольних вимірювань рівень фону і шуму на 10 дБ і більше гіршої норми на даний вид обладнання. Час браку фіксується з моменту виявлення відхилень;

б) заниження більш як на 3 дБ (30 %), за винятком випадків, викладених в підрозділі 5.2, та перевищення більш як на 1 дБ (10 %) після обмежувача номінальної величини максимального рівня передачі:

- на розмовних інформаційних передачах — тривалістю більше 1 хвилини;

- на розмовних художніх передачах — тривалістю більше 3 хвилин.

Під час музичних передач оцінка максимального рівня повинна проводитись в межах звучання всього твору чи його самостійної частини.

Контроль за дотриманням нормованого рівня на виході обмежувача виконується згідно з вимогами підрозділу 5.2;

в) короткочасні пропадання, якщо вони спостерігаються частіше шести раз за хвилину. При цьому браком вважається увесь час від першого до останнього пропадання;

г) несумісність, порушення балансу, пропадання сигналу в одному з каналів під час стереофонічної передачі, і передача стереофонічних програм в режимі “моно";

д) помилкове включення фонограм, що не відповідають оголошенню ведучого (диктора).

Примітка. У випадку порушення порядку відтворення оголошеного номеру чи репортажу оператор, не припиняючи відтворення, повідомляє про це диктора (коментатора, ведучого), який після закінчення відтворення повинен зробити відповідне оголошення. При цьому брак зараховується в особисті показники оператора, а у звіті ВТК такий випадок відмічається як зауваження;

е) відтворення фонограм з технічними дефектами.

Примітка. Фонограми, забраковані при попередньому контролі, але необхідні для використання у радіопередачі, можуть бути відтворені в ефір з дозволу керівника телерадіоорганізації.

Незалежно від того, що фонограма відтворена в ефір за розпорядженням керівника телерадіоорганізації, відповідальність за занижену якість несуть безпосередньо винні.

7.2.5.6 Класифікація порушень технології радіомовлення з вини програмно-редакційних працівників

7.2.5.6.1 Порушення поділяються на:

а) зриви передач;

б) затримку передач;

в) брак.

7.2.5.6.2 Зривом передачі вважається: відміна запланованої в програмі передачі через помилкове розмагнічування запису, несвоєчасна доставка матеріалів і т. д. Передачі, що зняті з програмних міркувань, зривами не вважаються.

7.2.5.6.3 Затримкою передачі вважається:

а) несвоєчасний початок передачі через запізнення диктора чи ведучого, а також паузи більшої ніж 5 секунд між закінченням передачі (фонограми) і наступним оголошенням диктора чи ведучого; б) невірний хронометраж передачі, що перевищує запланований у програмі час.

7.2.5.6.4 Браком вважаються: сторонні слова в ефірі, невірні оголошення номерів і часу, використання в передачах фонограм з технічними дефектами (вадами), мікшерування текстових і вокальних передач, внаслідок чого частина тексту не відтворюється в ефір, музичні заставки в кінці передач на інформаційних програмах тривалістю більше ніж 10 секунд, невірне вмикання мікрофонів і т.п.

Примітка. Про час, протягом якого частина тексту не відтворювалась в ефір при мікшеруванні передачі, черговий ВТК дізнається по хронометражу фонограми.

7.2.5.7 Класифікація порушень в роботі міжміських каналів звукового мовлення

7.2.5.7.1 Порушення в роботі МКЗМ поділяються на:

а) технічне призупинення (перерва);

б) брак (пошкодження).

7.2.5.7.2 Технічними призупиненнями вважаються:

а) повне пропадання сигналу чи заниження рівня на 8 дБ і більше у порівнянні з рівнем передачі від джерела програми;

б) передача по каналу програми, що не відповідає розкладу;

в) порушення в роботі каналу, що не приводять до повного пропадання передачі, але роблять її непридатною для слухового сприйняття через сильні спотворення, шуми, фон, перехідні завади, короткотривалі часті пропадання (більше як три пропадання тривалістю, довшою за три секунди, протягом однієї хвилини).

7.2.5.7.3 Браком вважається:

а) заниження від 6 дБ (50 %) до 8 дБ (40 %) рівня програм у порівнянні з рівнем, що виходить від джерела програми;

б) короткочасні пропадання передачі тривалістю від однієї секунди і більше, якщо вони спостерігаються частіше шести разів за хвилину. При цьому браком вважається час від першого до останнього пропадання;

в) спотворення, фон, шуми, перехідні завади, які не порушують розбірливість передачі.

Примітка. Час виникнення браку фіксується з моменту виявлення порушень;

г) пропадання сигналу в одному з каналів під час стереофонічної передачі, несумісність і порушення балансу каналів.

7.2.5.8 Класифікація порушень в роботі радіомовленнєвих станцій.

7.2.5.8.1 Порушення в роботі радіомовних станцій діляться на:

а) технічне призупинення (перерва);

б) брак (погіршення якості і відхилення від встановлених технічних норм).

7.2.5.8.2 Технічним призупиненням вважається:

а) відсутність передавача на робочій частоті чи робота передавача на антені, не передбаченої розкладом;

б) відключення передавача;

в) зменшення номінальної потужності довгохвильових (ДХ), середньохвильових (СХ), ультракороткохвильових частотно-модуляційних (УКХ ЧМ) передавачів більше як на 50 %, короткохвильового (КХ) передавача — більше як на 30 %;

г) пропадання модуляції передавача або зменшення максимального коефіцієнту модуляції більше як на 30 % з вини даного підприємства;

д) робота передавача за програмою, що не відповідає розкладу;

е) несвоєчасне відключення чи підключення передавача на програму мовлення;

ж) порушення, що не приводить до повного пропадання передачі, але робить її непридатною для слухового сприйняття (сильні спотворення, фон, шуми, багаторазові короткочасні відключення).

7.2.5.8.3 Браком вважається:

а) заниження максимального коефіцієнту модуляції передавача на 10 % — 30 % з вини даного підприємства;

б) зменшення номінальної потужності ДХ, СХ, УКХ ЧМ передавачів на 10 % — 50 %, КХ передавачів на 10 % — 30 %;

в) збільшення рівня фону і шуму на 10 дБ від встановлених для даного передавача норм.

Примітка. Час виникнення браку фіксується з моменту появи згаданих відхилень;

г) спотворення і сторонні накладки, що виникають у тракті даного передавача, але не порушують розбірливості передачі;

д) робота УКХ ЧМ передавача в режимі “моно” при передачі стереофонічної програми.

7.2.5.9 Класифікація порушень якісних показників фонограм

До браку відносяться:

а) ділянки звукозапису, що не відмонтовані;

б) відхилення рівня звукозапису від встановлених норм;

в) спотворення (нелінійні, частотні), різного роду вади, помітні на слух, що заважають сприйняттю передачі;

г) невідповідність тексту звукозапису, що додається, фактичному звукозапису;

д) неоформлені або неправильно оформлені ракорди або етикетки;

е) невідповідність назви звукозапису (або окремої його частини), зазначеної на етикетці коробки, змісту фонограми, що вкладена в коробку;

ж) помітні на слух зміни рівня і акустичні відтінки при створенні фонограм, монтуванні з різноманітних звукозаписів;

з) невідповідність встановленим вимогам кольору ракордів на початку і в кінці магнітної фонограми;

і) випадання частини тексту або музичної частини у фонограмі;

к) перебільшення норм на неточне хронометрування;

л) недбало виконані склейки магнітної стрічки або магнітної стрічки з ракордом;

м) пом’яті або рвані краї магнітної стрічки;

н) неправильне намотування магнітної стрічки;

о) для стереофонічних фонограм: несумісність, порушення стереофонічного балансу, зміни положення сторін, пропадання сигналу в одному з каналів.

Зауваженням вважається:

а) недбале оформлення ракорду або етикетки;

б) спотворення і вади, що не заважають слуховому сприйманню;

в) не перемотана на початок стрічка з записом;

г) погана намотка стрічки з записом в рулон (нещільна, з виступаючими витками);

д) перебільшення норм на неточне хронометрування.

Фонограми з дефектами, що виявлені, передаються для виправлення до відповідних апаратних звукозапису. Після виправлення вад фонограми знову прослуховуються технічними контролерами або операторами магнітного запису, які виявили дефект при первинному прослуховуванні.

8 ПРАВИЛА ОБМІНУ ПРОГРАМАМИ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

8.1 Обмін телевізійними програмами

8.1.1 Загальні положення

8.1.1.1 Обмін телевізійними програмами між ТРО може здійснюватися у виді:

- обміну сигналами в межах держави та за кордоном, які передаються кабельними, радіорелейними та супутниковими міжнародними і міжміськими каналами;

- відеозаписів на відеокасетах і відеорулонах в різних стандартах та системах.

8.1.1.2 Відеофонограми, призначені для обміну, повинні бути

виконані згідно з ГОСТ 27505 [18],  Рекомендацією  ITU-R  BR.469-7

[19].   Відеофонограми   для   обміну   повинні   бути   завершені

виробництвом,  переглянуті ВТК даної ТРО і мати Акт  на  технічний

стан відеозапису із зазначенням:

- назви передачі;

- хронометражу;

- номера відеорулону;

- оцінки ВТК (зауваження до передачі).

Оцінка передачі, призначеної для обміну, повинна бути не нижчою ніж “добре”.

8.1.1.3 Для забезпечення сумісності відеофонограм необхідна попередня домовленість між зацікавленими сторонами про формат, який буде використовуватися для обміну програмами.

8.1.1.4 Система кольорового телебачення PAL чи SECAM при обміні програмами визначається за попередньою домовленістю між сторонами.

8.1.1.5 Для організації виділених аналогових або цифрових каналів використовуються волоконно-оптичні і радіорелейні лінії зв’язку. За допомогою цих каналів здійснюється доступ до самої великої в Україні комутаційної апаратної Технічного центру комутації міжміського телебачення у будівлі Головного центру управління міжміськими зв’язками у м. Києві. У Технічного центру комутації міжміського телебачення є можливість отримати ТВ сигнал від будь-якої з українських телекомпаній, а також здійснити обмін відеоінформацією зі всіма найкрупнішими телекомпаніями, акредитованими в Україні.

8.1.1.6 Для забезпечення можливості оперативного та якісного використання інформації, яку одержують за обміном, встановлюються вимоги до сигналів та носіїв інформації, що використовуються при обміні.

8.1.1.7 З метою уніфікації вимог до сигналів та носіїв інформації при міжнародному обміні та обміні у межах держави в їх основу покладено міжнародні та державні стандарти і рекомендації про обмін телевізійними програмами.

8.1.2 Обмін сигналами

8.1.2.1 Для подачі програм телевізійних студій до передавачів або обміну відеоінформацією між студіями українських або закордонних телекомпаній здійснюється передавання сигналів телебачення професійної якості.

8.1.2.2 Параметри сигналів при обміні програмами по міжміських і міжнародних лініях зв’язку повинні відповідати

вимогам ІЕС 60461 [20].

8.1.2.3 Телевізійний центр забезпечує подачу телевізійних програм на вхід кінцевих станцій наземних та супутникових каналів. При одержанні програм з інших міст та з-за кордону подачу телевізійної програми на вхід телецентру забезпечують суміжні організації.

8.1.2.4 Порядок підготовки технічних засобів телебачення при організації та проведенні міжміських та міжнародних передач по наземних та супутникових каналах, порядок оформлення замовлень на надання каналів визначається угодами та положеннями про взаємодію між окремими телерадіоорганізаціями і організаціями зв’язку та іншими суміжними організаціями.

8.1.2.5 Надання каналів для міжміських та міжнародних передач проводиться службами суміжних організацій на основі тижневих розкладів, які подаються телерадіоорганізаціями відповідним підприємствам суміжних організацій не пізніше, ніж за 72 год. до початку роботи за цим розкладом.

8.1.2.6 Заявки на надання каналів на одноразові позапланові передачі подаються до суміжних організацій не пізніше, ніж за 24 год. для міжміських і не менше, ніж за 4 дні для міжнародних передач.

8.1.2.7 Заявки на оперативні інформаційні передачі можуть подаватися за 4 год., якщо така можливість обумовлена.

8.1.2.8 За 30 хв. до початку передачі джерело програми (телецентр) видає на відповідну службу зв’язку технічну пробу, під час якої передаються випробувальні сигнали і сигнали ідентифікації. Протягом перших 15 хв. перевіряється тракт телецентр — кінцева станція, а протягом наступних 15 хв. крізний тракт до кінцевих споживачів.

8.2 Обмін звуковими (аудіо) програмами (радіопрограмами)

8.2.1 Телекомунікаційний центр забезпечує подачу високоякісних стереопрограм звукового мовлення від студій радіокомпаній до УКХ ЧМ радіопередавальних центрів, або земних станцій космічного зв’язку. При цьому використовуються спеціальні кодеки і виділені цифрові канали зв’язку, що відповідає сучасним вимогам до професійного передавання звукових програм.

8.2.2 Радіопрограми зберігаються на сервері у вигляді аудіофайлів відповідного формату і супроводжуються інформацією, що зберігається у базі даних, про створювача, дату створення, жанр, тему, тривалість звучання, а також коротким змістом.

8.2.3 Аудіофайли передаються за відповідним протоколом, що гарантує докачування файла в разі обривання зв’язку, для чого кожному учаснику надається своя папка на сервері і пакет клієнтського програмного забезпечення.

9 ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ

9.1 Комплект загальної документації технічної служби ТРО

В комплект входять:

- положення про технічну службу ТРО;

- проектна документація на телецентр (радіобудинок), якщо він був спеціально побудований, і акт прийняття його в експлуатацію з усіма додатками та актами закритих робіт;

- документи первинного обліку (паспорти) встановленого зразка на технічний комплекс телевізійного мовлення (радіомовлення);

- правила експлуатації технічних засобів телебачення (радіомовлення);

- правила охорони праці і протипожежної безпеки;

- правила експлуатації електроустановок споживачів;

- схеми, технічні умови і інструкції заводів-виробників на основне і допоміжне обладнання і апаратуру;

- національні стандарти України, міждержавні стандарти та інші нормативні документи з телерадіомовлення (додаток Н);

- списки номерів телефонів керівництва телерадіоорганізації, суміжних організацій, передавальних станцій, а також телефони пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги і т. ін.;

- затверджені керівництвом телерадіоорганізації положення про комплекси, цехи, служби, відділи, дільниці, групи, апаратні, лабораторні та інші експлуатаційно-технічні підрозділи;

- посадові інструкції на всіх працівників;

- інструкції щодо проведення особливо важливих передач;

- журнали здачі іспитів з охорони праці і протипожежної

безпеки згідно   з   ДНАОП   0.00-4.12   [21]   (   z0095-94    ),

НАПБ Б.02.005 [22] ( z1148-03 );

- інші експлуатаційно-технічні документи, необхідні для роботи і розроблені у відповідності з розпорядженнями керівництва ТРО.

9.2 Комплект документації технічних підрозділів телерадіоорганізації (комплексу, цеху, дільниці і т. д.)

В кожному самостійному структурному підрозділі мусить бути така документація:

- положення про структурний підрозділ;

- правила експлуатації технічних засобів телебачення (радіомовлення);

- правила охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії в частині, що стосується діяльності даного підрозділу;

- робоча програма передач на поточну добу;

- графік чергування змінного персоналу;

- перелік обладнання і апаратури;

- блок-схема тракту апаратної з діаграмою рівнів;

- журнал оперативних розпоряджень і наказів з питань експлуатаційної роботи;

- списки номерів оперативних службових телефонів;

- посадові інструкції на кожного працівника підрозділу;

- місцева інструкція про взаємодію на тракті мовлення між даним підрозділом телерадіоорганізації і відповідними підрозділами суміжних організацій;

- необхідні для роботи стандарти та інші нормативні документи стосовно якісних показників та експлуатаційно-технічних норм (додаток Н);

- необхідні для роботи технологічні карти, схеми, описи обладнання;

- перелік запасних блоків, радіодеталей, експлуатаційних матеріалів і т. п.;

- інші документи експлуатаційно-технічного і довідкового змісту, що необхідні для забезпечення нормальної роботи підрозділу.

9.3 Обов’язкові документи первинного експлуатаційно-технічного обліку

Обов’язковими документами первинного експлуатаційно-технічного обліку є:

- журнал запису зауважень, прийняття і здачі зміни (чергування) (додаток П);

- журнал виявлених технічних несправностей обладнання (додаток Р);

- журнал технічних оглядів і ремонту обладнання (додаток С);

- річний план-графік техоглядів обладнання (додаток Т);

- інші документи, що забезпечують необхідний облік робіт та матеріалів і розроблені у відповідності з розпорядженнями керівництва ТРО.

Додаток А

                                      (обов'язковий)

 

 

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ СУБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Таблиця А.1

------------------------------------------------------------------

|1. Розбірливість тексту      |При оцінці цього показника треба  |

|(розпізнавання вимовлених або|брати до уваги його залежність від|

|проспіваних слів)            |партитури та від мови тексту.     |

|                             |Наприклад, при одночасному співу з|

|                             |різними текстами наперед можливо  |

|                             |чекати, що розбірливість тексту   |

|                             |буде меншою                       |

|-----------------------------+----------------------------------|

|2. Помилка монтажу (чутність |До помилок монтажу відносяться    |

|місць з'єднання між окремими |незаплановані порушення темпу,    |

|відрізками фонограми при     |інтонації, інтерпретації в місцях |

|відтворенні)                 |з'єднання відрізків фонограми     |

|-----------------------------+----------------------------------|

|3. Гучність (сила звуку      |Об'єктивні параметри - міра       |

|гучних пасажів звукового     |гучності звуку, рівень гучності   |

|явища, яка суб'єктивно       |звуку                             |

|відчувається, співвідноситься|                                  |

|з очікуваною)                |                                  |

|-----------------------------+----------------------------------|

|4. Тембр (відчутність        |Тембр визначається частотним      |

|характерності звучання       |спектром, перехідними процесами і |

|окремих джерел звуку, їхніх  |рівнем звуку джерела. Він може    |

|груп)                        |змінюватися залежно від акустичної|

|                             |та електроакустичної характеристик|

|                             |передач, від амплітудно-частотної |

|                             |і фазочастотної характеристик, а  |

|                             |також акустичної неоднорідності   |

|                             |приміщення                        |

|-----------------------------+----------------------------------|

|5. Динамічний діапазон       |Оцінка динамічного діапазону      |

|(відношення максимальної та  |відтворення здійснюється на виході|

|мінімальної гучності         |каналу передачі звуку. Тому в цей |

|звукового явища під час його |параметр, що суб'єктивно          |

|відтворення в приміщенні з   |оцінюється, входять і об'єктивні  |

|боку приймання, що           |параметри - динамічний діапазон   |

|суб'єктивно відчувається та  |каналу передач                    |

|співвідноситься з очікуваним |                                  |

|звучанням та рівнем          |                                  |

|акустичних завад)            |                                  |

|-----------------------------+----------------------------------|

|6. Нелінійні спотворення     |Спотворення, які сприймаються на  |

|(зміни форми сигналу при     |слух як хриплість, деренчання,    |

|проходженні через нелінійні  |спотворення звучання через        |

|чотириполюсники, в результаті|нелінійність амплітудної          |

|чого спектр вихідного сигналу|характеристики каналу передачі    |

|відрізняється за своїм       |звукового сигналу. Суб'єктивні    |

|складом від спектру вхідного |параметри - коефіцієнт гармонік,  |

|сигналу)                     |коефіцієнт різницевого тону       |

|-----------------------------+----------------------------------|

|7. Детонація (небажані       |Детонація призводить до спотворень|

|коливання частоти            |звучання при відтворенні з        |

|відтворюваного сигналу, що   |магнітної стрічки, платівки.      |

|викликаються коливаннями     |Залежно від частоти коливань      |

|швидкості носія запису)      |швидкості носія детонація на слух |

|                             |сприймається по-різному. Повільні |

|                             |коливання швидкості сприймаються  |

|                             |як зміна висоти звучання, як      |

|                             |"плавання" звуку. У разі більшої  |

|                             |частоти коливань швидкості        |

|                             |фонограми відчувається вібрація   |

|                             |звуку; ще більш швидкі коливання  |

|                             |швидкості носія запису на слух    |

|                             |сприймаються як нелінійні         |

|                             |спотворення та шум. Об'єктивні    |

|                             |параметри - коефіцієнт детонації  |

|-----------------------------+----------------------------------|

|8. Відхилення тональності    |Зміни тональності вихідного звуку |

|(відхилення тональності від  |може мати місце в каналі          |

|тональності джерела звуку під|магнітного запису - відтворення   |

|час відтворення)             |звуку при зміні швидкості руху    |

|                             |магнітної стрічки, а також в      |

|                             |каналах зв'язку з частотним       |

|                             |ущільненням через зсув частоти.   |

|                             |Об'єктивні параметри - відхилення |

|                             |середньої швидкості носія від     |

|                             |номінального значення (дрейф)     |

|-----------------------------+----------------------------------|

|9. Електричні завади         |Специфічні явища, що супроводжують|

|(періодичні, шумові або      |роботу електроакустичного         |

|імпульсні процеси, що        |обладнання, наприклад: шум, тріск,|

|виникають в каналах запису   |фон, клацання, тональні сигнали,  |

|передачі та відтворення      |перехідні завади копір-ефект та   |

|звуку)                       |ін. Об'єктивні параметри -        |

|                             |відносний рівень шуму, відносний  |

|                             |рівень перехідних завад           |

|-----------------------------+----------------------------------|

|10. Акустичні завади         |Небажані звукові явища на місці   |

|                             |виконання чи прослуховування,     |

|                             |спричинені роботою вентиляції,    |

|                             |освітлювальних приладів, скрипами |

|                             |меблів, стукотом дверей, рухами   |

|                             |виконавців і публіки, акустичними |

|                             |дефектами приміщення, специфічними|

|                             |процесами в системах              |

|                             |звукопідсилення, а також звуки, що|

|                             |проникають зовні (виробничі,      |

|                             |транспортні та ін.) Об'єктивні    |

|                             |параметри - рівень звукових завад |

|-----------------------------+----------------------------------|

|11. Лінійні спотворювання    |Спотворення сигналу в каналі      |

|                             |передавання (звуку), спричинені   |

|                             |залежністю комплексного           |

|                             |коефіцієнту передачі від частоти, |

|                             |сприйманого як зміна тембру.      |

|                             |Об'єктивні параметри -            |

|                             |нерівномірність АЧХ               |

|-----------------------------+----------------------------------|

|12. Тривалість реверберації  |Тривалість відзвуку, що           |

|                             |сприймається на слух              |

|-----------------------------+----------------------------------|

|13. Прозорість звучання      |Можливість часової й якісної      |

|                             |різниці окремих джерел в загальній|

|                             |звуковій картині. Об'єктивні      |

|                             |параметри - міра прозорості звуку,|

|                             |міра чіткості звуку, фактор луни, |

|                             |структура звуку (включаючи процеси|

|                             |вмикання та вимикання)            |

|-----------------------------+----------------------------------|

|14. Просторове враження      |Сприйняття спільної дії джерел    |

|                             |звуку та їхнього просторового     |

|                             |оточення, що в основному          |

|                             |характеризується окремими         |

|                             |параметрами "Враження про розмір  |

|                             |приміщення", "Тривалість          |

|                             |реверберації", "Акустичний        |

|                             |баланс", "Акустична атмосфера",   |

|                             |"Тембр відзвуку", "Розподіл       |

|                             |спрямувань просторового звуку"    |

|-----------------------------+----------------------------------|

|15. Локалізація              |Можливість впізнавання положення  |

|                             |джерела звуку за спрямуванням і   |

|                             |відстанню стосовно слухача.       |

|                             |Окремими випадками є: локалізація |

|                             |середини, локалізація на          |

|                             |передньому плані, локалізація в   |

|                             |голові, зсув звукового зображення,|

|                             |враження присутності              |

|-----------------------------+----------------------------------|

|16. Ширина звукової картини  |При стереофонічному відтворенні   |

|(що суб'єктивно оцінюється   |ширина звукової картини може бути |

|при прослуховуванні ширини   |більше або менше ширини бази.     |

|звукової картини)            |Об'єктивні параметри - ширина     |

|                             |бази, кут бази, протяжність       |

|                             |джерела звуку, а ще такі, що мають|

|                             |вплив, - перехідне затухання і    |

|                             |зсув фаз                          |

------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток Б

                                      (обов'язковий)

 

 

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ СУБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

Таблиця Б.1

------------------------------------------------------------------

|        Параметр        |               Пояснення               |

|------------------------+---------------------------------------|

|1. Флуктуаційна завада, |Флуктуаційні завади, які               |

|флуктуаційний шум       |спостерігаються на зображенні у вигляді|

|                        |хаотичних брижів або "пластівців       |

|                        |снігу", особливо помітних на сірому    |

|                        |фоні, і які призводять до зниження     |

|                        |чіткості та зменшення числа градацій   |

|                        |яскравості, що розрізняються           |

|------------------------+---------------------------------------|

|2. Фонова завада, фон   |Періодична завада з частотою мережі    |

|                        |живлення та її гармонік, що призводить |

|                        |до виникнення на зображенні широких    |

|                        |горизонтальних темних та світлих смуг, |

|                        |які пересуваються вгору або вниз по    |

|                        |екрану, що викликає при значному рівні |

|                        |спотворення вертикальних ліній в такт  |

|                        |за фоном                               |

|------------------------+---------------------------------------|

|3. Муар                 |Завада на телевізійному зображенні, що |

|                        |виникає внаслідок биття між            |

|                        |періодичними структурами растру,       |

|                        |оптичного зображення та іншими         |

|                        |періодичними структурами чи            |

|                        |періодичними сигналами. Частіше за все |

|                        |спостерігається у вигляді вертикальних |

|                        |або похилих нерухомих чи пересувних    |

|                        |смуг на зображенні                     |

|------------------------+---------------------------------------|

|4. Імпульсна завада     |На зображенні спостерігаються хаотичні |

|                        |спалахи або світлі і темні риски різної|

|                        |тривалості                             |

|------------------------+---------------------------------------|

|5. Порушення            |Порушення форми і тривалості           |

|синхронізації           |синхроімпульсів, що призводить до      |

|                        |несталості кадру, вибиття колірної     |

|                        |синхронізації, яке проявляється в зміні|

|                        |кольору або повному його зникненні     |

|------------------------+---------------------------------------|

|6. Чіткість             |Суб'єктивна оцінка якості відтворювання|

|                        |дрібних деталей ТВ-зображення. На      |

|                        |чіткість суттєво впливають шум, муар,  |

|                        |окантовки, тягучість та ін.            |

|------------------------+---------------------------------------|

|7. Тягуче продовження,  |Хибний гаснучий слід уздовж рядків за  |

|тягучість               |деталлю, яскравість якої дуже          |

|                        |відрізняється від яскравості фону      |

|------------------------+---------------------------------------|

|8. Повторне зображення, |Наявність двох чи більше зображень     |

|повтор                  |(зміщених у горизонтальному напрямі),  |

|                        |спричинена сигналами луни)             |

|------------------------+---------------------------------------|

|9. Обкантування         |Підкреслення контурів ТВ-зображення з  |

|                        |інтенсивністю, яка поступово затухає   |

|------------------------+---------------------------------------|

|10. Кольорове           |Рознесення у часі сигналів яскравості і|

|обкантування            |кольоровості, яке призводить на екрані |

|                        |до зміщення контурів кольорового       |

|                        |зображення відносно відповідних        |

|                        |яскравісних контурів. Рознесення       |

|                        |первинних колірних сигналів, яке       |

|                        |приводить до появи на екрані           |

|                        |розмальованих контурів зображення      |

|------------------------+---------------------------------------|

|11.                     |Спотворення, що візуально              |

|Диференціально-фазові   |спостерігаються, як правило, в         |

|спотворення (диффаза)   |несправжньому малюванні жовто-рожевого |

|                        |відтінку світлих деталей на ділянках,  |

|                        |які прилягають до меж великих          |

|                        |яскравісних перепадів                  |

|------------------------+---------------------------------------|

|12. "Факели"            |Спотворення візуально спостерігаються у|

|                        |вигляді нерівномірних за кольором і    |

|                        |тривалістю яскравих горизонтальних     |

|                        |рисок після яскравісних і колірних     |

|                        |переходів (типу "бахроми")             |

|------------------------+---------------------------------------|

|13. Колірна насиченість |Якість передачі кольору оцінюється за  |

|і якість передачі       |рівномірністю поля і відтворенню добре |

|кольору                 |знайомих глядачу кольорів (наприклад,  |

|                        |кольору обличчя)                       |

|------------------------+---------------------------------------|

|14. Специфічні дефекти  |Смуги на зображенні внаслідок          |

|відеозапису             |неідентичної настройки каналів окремих |

|                        |магнітних голівок у відеомагнітофонах; |

|                        |скривлення вертикальних ліній внаслідок|

|                        |тимчасових спотворень; випадання       |

|                        |сигналу і т. ін.                       |

|------------------------+---------------------------------------|

|15. Специфічні дефекти  |Подряпини, зерно, потертість та ін.    |

|кіноматеріалів          |                                       |

------------------------------------------------------------------

 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0