.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ

qvdgs qdfsgdfhd

Украинская Баннерная Сеть

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

 N 87 від 10.03.2000

м.Київ

vd20000310 vn87

                                       Затверджено

                                       рішенням АПУ

                                       від 10 березня 2000 р. N 87

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

------------------------------------------------------------------

|                              КОДИ                              |

|----------------------------------------------------------------|

|Звітуюча |Терито-|Види  |Форми|КОПФ -  |Органи|Ознаки     |     |

|організа-|рія    |еконо-|влас-|органі- |управ-|зовнішньо- |     |

|ція -    |КОАТУУ,|мічної|ності|заційно-|ління |економічної|     |

|ідентиф. |СПАТО  |діяль-|КФВ  |правова |СПОДУ |діяльності |     |

|код      |       |ності |     |форма   |      |           |     |

|         |       |КВЕД  |     |        |      |           |     |

|---------+-------+------+-----+--------+------+-----------+-----|

|    1    |   2   |   3  |  4  |    5   |   6  |     7     |  8  |

|---------+-------+------+-----+--------+------+-----------+-----|

|         |       |      |     |        |      |           |     |

------------------------------------------------------------------

                                       Форма N 1 - аудит

                                       ЗАТВЕРДЖЕНА

Кому подається _____________________   рішенням АПУ

               (РВ АПУ, де немає       від 10 березня 2000 р. N 87

РВ, то АПУ)                            ( v0087230-00 )

                                       За погодженням з

                                       Держкомстатом України

 

Організація, що звітує ___________

__________________________________

 

Поштова - річна (піврічна)           Подають аудитори - підприємці

                                     та  аудиторські  фірми,  що є

Номер свідоцтва про державну         юридичними особами  незалежно

реєстрацію _______________________   від    організаційно-правової

                                     форми господарювання та форми

Адреса ___________________________   власності   не   пізніше   15

__________________________________   березня.

                               Звіт

            Аудиторської фірми (аудитора) про виконані

               роботи (надані послуги) за _____ рік

 

------------------------------------------------------------------

|  N  |      Назва показників     |Кількість   |Одиниць|Фактично |

|рядка|                           |підприємств-|виміру |надано   |

|     |                           |замовників, |       |послуг за|

|     |                           |яким надані |       |звітний  |

|     |                           |послуги     |       |період   |

|-----+---------------------------+------------+-------+---------|

|  1  |            2              |      3     |   4   |    5    |

|-----+---------------------------+------------+-------+---------|

|01.  |Види робіт і послуг:       |            |  грн. |         |

|-----+---------------------------+------------+-------+---------|

|01.1 |Аудиторська перевірка      |            |       |         |

|     |підтвердження:             |            |       |         |

|-----+---------------------------+------------+-------+---------|

|     |а) Річної фінансової       |            |       |         |

|     |   звітності               |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |б) Фінансового стану       |            |       |         |

|     |   підприємства, фірми     |            |       |         |

|-----+---------------------------+------------+-------+---------|

|01.2 |Супутні аудиту послуги     |            |  грн. |         |

|-----+---------------------------+------------+-------+---------|

|02.  |Об'єкти аудиту та супутніх |            |       |         |

|     |послуг                     |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |у тому числі:              |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Приватні підприємства      |            |  грн. |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Колективні підприємства    |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Господарські товариства:   |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- акціонерні (через дріб - |            | - " - |         |

|     |  банки);                  |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- з обмеженою              |            | - " - |         |

|     |  відповідальністю;        |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- товариства з додатковою  |            | - " - |         |

|     |  відповідальністю;        |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- повні товариства;        |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- командитні товариства;   |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- підприємства, які        |            | - " - |         |

|     |  засновані на власності   |            |       |         |

|     |  об'єднання громадян      |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Комунальні підприємства    |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Державні підприємства      |            | - " - |         |

|     |(установи)                 |            |       |         |

|-----+---------------------------+------------+-------+---------|

|03.  |Сфера здійснення аудиту    |            |  грн. |         |

|     |(галузі):                  |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Промислове виробництво     |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Будівництво                |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Транспорт                  |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Зв'язок                    |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Сільське господарство      |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Торгівля, громадське       |            | - " - |         |

|     |харчування                 |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Освіта                     |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Види діяльності:           |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- фінансових посередників  |            | - " - |         |

|     |  та торговців цінними     |            |       |         |

|     |  паперами;                |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- страхових компаній;      |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- банків;                  |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- інвестиційних фондів;    |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- довірчих товариств;      |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- органів державної влади; |            | - " - |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- органів управління       |            | - " - |         |

|-----+---------------------------+------------+-------+---------|

|04.  |Статутний капітал АФ -     |            | 100 % |         |

|     |всього, в тому числі:      |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |частка у статутному        |            | - " - |         |

|     |капіталі аудиторів в %;    |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |частка у статутному        |            | - " - |         |

|     |капіталі юридичних осіб %; |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |частка у статутному        |            | - " - |         |

|     |капіталі не аудиторів в %  |            |       |         |

|-----+---------------------------+------------+-------+---------|

|05.  |Праця                      |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- Кількість штатних        |            |       |         |

|     |  працівників фірми        |    чол.    |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Всього                     |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |в тому числі:              |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |сертифіковані аудитори     |    чол.    |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Серії "А"                  |   - " -    |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Серії "Б"                  |   - " -    |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |Серії "АБ"                 |   - " -    |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |за сумісництвом, трудовою  |   - " -    |       |         |

|     |угодою                     |            |       |         |

|     |---------------------------+------------+-------+---------|

|     |- Аудитори - підприємці    |   - " -    |       |         |

|     |  (всього), найняті ними   |            |       |         |

|     |  спеціалісти без          |            |       |         |

|     |  сертифікатів аудитора    |            |       |         |

------------------------------------------------------------------

 

  Керівник (аудитор-підприємець) _____________________

 

  Бухгалтер                      _____________________

 

  _____________________________

  (Прізвище і N тел. виконавця)

 

 


Украинская Баннерная Сеть