.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ

qvdgs qdfsgdfhd

Украинская Баннерная Сеть

Щодо Звіту про товарооборот

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 N 292 від 16.08.99

м.Київ

vd990816 vn292

      ( Форма скасована на підставі Наказу Держкомстатистики

        N 285 ( v0285202-00 ) від 30.08.2000 )

 

                  Державна статистична звітність

 

------------------------------------------------------------------------------------

|                                       Коди                                       |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|0605033|        |       |      |      |       |        |           |        |  |  |

|-------+--------+-------+------+------+-------+--------+-----------+--------+--+--|

|форми  |органі- |терито-|галузі|виду  |форми  |органі- |міністерст-|вище-   |  |КС|

|доку-  |зації-  |рії за |  за  |еконо-|власно-|заційно-|ва, іншого |стоящої |  |  |

|мента  |склада- |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|сті за |правової|центрально-|органі- |  |  |

|за     |ча -    |       |      |діяль-|КФВ    |форми   |го органу  |зації - |  |  |

|ДКУД   |іденти- |       |      |ності |       |господа-|державної  |іденти- |  |  |

|       |фікацій-|       |      |за    |       |рювання |виконавчої |фікацій-|  |  |

|       |ний код |       |      |КВЕД  |       |за КОПФГ|влади за   |ний код |  |  |

|       |за      |       |      |      |       |        |СПОДУ      |за      |  |  |

|       |ЄДРПОУ  |       |      |      |       |        |           |ЄДРПОУ  |  |  |

|-------+--------+-------+------+------+-------+--------+-----------+--------+--+--|

|  1    |    2   |    3  |   4  |   5  |    6  |    7   |    8      |    9   |10|11|

------------------------------------------------------------------------------------

 

Кому подається _________________________        Форма N 1-торг

                найменування та адреса           Затверджена

________________________________________    наказом Держкомстату

            одержувача                            України

Міністерство (відомство) _______________ від 16.08.99 N 292 (v0292202-99)

Асоціація, концерн _____________________       Термінова-місячна

Найменування підприємства (організації)  Подають незалежно від форм

________________________________________ власності та господарювання:

________________________________________ підприємства роздрібної торгівлі

Адреса підприємства (організації) ______ та громадського харчування, інші

________________________________________ підприємства, що здійснюють

Форма власності ________________________ роздрібну торгівлю та громадське

                                         харчування, - 2 числа після

                                         звітного періоду:

1. Органу державної статистики

                                         за місцем свого знаходження;

2. Своїй вищестоящій організації.

                                         Обласні (республіканські)

                                         споживчі спілки - 4 числа

                                         до 12 години після звітного

                                         періоду:

1. Органу державної статистики

                                         за місцем свого знаходження;

2. Своїй вищестоящій організації.

Звіт про товарооборот

                     за _____________ 200_ р.

                               тис. грн. з одним десятковим знаком

------------------------------------------------------------------

           Показники            |N рядка|З початку|У тому числі за

                                |       |року     |звітний місяць

--------------------------------+-------+---------+---------------

                А               |   Б   |    1    |       2

--------------------------------+-------+---------+---------------

Роздрібний товарооборот торгової|       |         |

мережі без вартості скляного    |       |         |

посуду                          |   01  |         |

Роздрібний товарооборот         |       |         |

громадського харчування         |   02  |         |

Весь роздрібний товарооборот    |       |         |

(рядок 01 + 02)                 |   03  |         |

Оптовий товарооборот (продаж    |       |         |

іншим підприємствам) і оборот   |       |         |

від посередницької діяльності   |   04  |         |

Оборот від інших видів          |       |         |

діяльності                      |   05  |         |

Запаси товарів у роздрібній     |       |         |

мережі і на складах підприємств |       |         |

роздрібної торгівлі (на кінець  |       |         |

місяця)                         |   06  |         |

Із рядка 01 обсяг продажу       |       |         |

ювелірних виробів із золота     |       |         |

(крім обручок), платини і       |       |         |

дорогоцінного каменя            |   07  |         |

у т.ч. на комісійній основі від |       |         |

населення                       |   08  |         |

------------------------------------------------------------------

                               -----------------------------------

                                Місяць | N рядка  | Обсяг обороту,

                                       |          |    тис.грн.

  Якщо у попередніх місяцях    --------+----------+---------------

поточного року внесено зміни   --------+----------+---------------

до звітних даних, заповнюється --------+----------+---------------

така таблиця                   --------+----------+---------------

                               -----------------------------------

 

"___"_____________ 200_ р.

прізвище і номер телефону виконавця            Керівник

Примітка

При заповненні звіту необхідно керуватися Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, що затверджена Міністерством статистики України 28.12.96 р. N 389 і зареєстрована Міністерством юстиції України 28.01.97 р. N 13/1817. Звіт складається в цілому по підприємству з розшифруванням показників за структурними підрозділами, що розташовані на інших адміністративних територіях. Якщо відокремлені підрозділи звітують органам статистики за місцем свого знаходження, то звіт по підприємству подається без даних по цих підрозділах.

Роздрібний товарооборот — це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) і мережу громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання.

Вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого з товаром (з-під алкогольних і безалкогольних напоїв, молочних продуктів та інших товарів), в роздрібний товарооборот не включається.

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей.

При продажу пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу, санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що постачають паливо, в товарооборот включається фактично сплачена населенням їх вартість. Вартість цих товарів, що оплачена безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами, включається у рядок 05.

Аптечними закладами і підприємствами медтехніки продаж медичного обладнання, інструменту, спеціальних медичних меблів та медикаментів лікарняним закладам, дитячим садкам та іншим організаціям і підприємствам включається в оптовий товарооборот.

До складу роздрібного товарообороту включається також відпуск за безготівковим розрахунком із роздрібної мережі і мережі громадського харчування:

- продуктів харчування закладам охорони здоров’я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, для перестарілих, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів населення;

- продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів суден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозвідувальним партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;

- товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для дітей.

Оптовий товарооборот — це продаж товарів іншим підприємствам, організаціям.

Оборот від посередницької діяльності — це сума послуг без вартості товару.

Оборот від інших видів діяльності — це оборот від надання послуг, неторгової діяльності, а також продаж пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу, санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що постачають паливо, який оплачено безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами, а також безготівковий відпуск товарів підприємствами роздрібної торгівлі пенсіонерам і працівникам бюджетної сфери в порядку взаємозаліку за заборговані пенсії та зарплати.

Роздрібний товарооборот громадського харчування — це продаж безпосередньо населенню купованих товарів і роздрібний продаж продукції власного виготовлення.

Куповані товари — товари, що придбані підприємством громадського харчування на стороні і продані населенню без усякої обробки.

Реалізація продукції власного виготовлення підприємств громадського харчування складається з роздрібного і оптового продажу.

Роздрібний продаж продукції власного виготовлення підприємств громадського харчування:

- продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення населенню через обідній зал і буфет даного підприємства, включаючи відпуск обідів додому, а також продаж через магазини кулінарії і напівфабрикатів, палатки, розвізну та розносну мережу, яка належить даному підприємству громадського харчування;

- продаж за безготівковим розрахунком готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення лікарняним, профілактичним установам, оздоровчим закладам і закладам відпочинку, соціального забезпечення і освіти для харчування населення, яке вони обслуговують;

- продаж продукції пересувних їдалень, які обслуговують працівників сільськогосподарських підприємств на польових станах, на лісорозробках, лісосплаві та шляхових машинних станціях.

Оптовий продаж продукції власного виготовлення підприємств громадського харчування — це продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі (магазинам і палаткам), їдальням, ресторанам, буфетам та іншим підприємствам громадського харчування.

В товарних запасах враховуються запаси всіх товарів, які належать торговому підприємству, перебувають на його балансі і призначені для роздрібної торгівлі та громадського харчування. У формі N 1-торг по рядку 06 показуються запаси лише у роздрібній мережі і на складах підприємств роздрібної мережі, запаси на підприємствах громадського харчування не показуються.

У статистичній звітності товарні запаси відображаються за продажними (роздрібними) цінами.

Не включаються у запаси товари в дорозі, товари, які прийняті від населення і кооперативів на комісію, товари матеріально-технічного забезпечення заготівель, тара всіх видів.

Спеціальний додаток до тижневика “Дебет-Кредит”, N 14000

 


Украинская Баннерная Сеть