.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ

qvdgs qdfsgdfhd

Украинская Баннерная Сеть

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ КОМІСІЯ З СТАНДАРТІВ ТА ПРАКТИКИ АУДИТУ СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ КОМІСІЯ З НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ

                                      Форма затверджена на

                                      спільному засіданні Комісії

                                      з стандартів та практики

                                      аудиту АПУ та Комісії з

                                      національних стандартів

                                      аудиту САУ

                                      (протокол 03.07.2003)

 

 

                            ІНФОРМАЦІЯ

про осіб, рекомендованих до участі в розробці Науково-практичного коментарю з практики застосування в Україні Міжнародних стандартів аудиту, забезпечення впевненості та етики і Положень з національної аудиторської практики

-----------------------------------------------------------------------------------

|  N  | П.І.Б. |  Місце |  Членство в  |   Який час   |   Де і як    | Контактний |

| з/п |        | роботи | професійних  |  займається  |  знайомий з  |  телефон,  |

|     |        |        | громадських  |  проблемами  | Міжнародними |   факс,    |

|     |        |        | організаціях | аудиторської | стандартами  |  E-mail    |

|     |        |        |              | практики(1)  |    аудиту    |            |

|-----+--------+--------+--------------+--------------+--------------+------------|

|     |        |        |              |              |              |            |

|-----+--------+--------+--------------+--------------+--------------+------------|

|     |        |        |              |              |              |            |

|-----+--------+--------+--------------+--------------+--------------+------------|

|     |        |        |              |              |              |            |

-----------------------------------------------------------------------------------

 

---------------

(1) Як практикуючий аудитор (N та дата видачі сертифіката)

або як науковець.

ПЕРЕЛІК Міжнародних стандартів аудиту,

забезпечення впевненості та етики і Положень з міжнародної аудиторської практики, щодо яких Аудиторською палатою України та Спілкою аудиторів України розроблюється Науково-практичний коментар та Положення з національної аудиторської практики

--------------------------------------------------------------------------------

| Кодифікація Міжнародних стандартів  |     Науковий       | Регіон |  П.І.Б.  |

| аудиту, забезпечення впевненості та |     керівник       |        | учасника |

|  етики і Положень з міжнародної     |   напрямку від     |        | розробки |

|             практики                | комісій АПУ та САУ |        |          |

|                                     |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| Кодекс етики професійних            | Редько О.Ю.        |        |          |

| бухгалтерів                         | (етика)            |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 100-199 Вступна частина             | Гаєвська Н.І. (100)|        |          |

| 100 Завдання з надання впевненості  | Пилипенко І.І.     |        |          |

| 120 Концептуальна основа            | (120)              |        |          |

| Міжнародних стандартів аудиту       |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 200-299 Відповідальність            | Редько О.Ю.        |        |          |

| 200 Мета та загальні принципи       | (200-240, 260)     |        |          |

| аудиторської перевірки фінансових   | Жук В.М. (250)     |        |          |

| звітів                              |                    |        |          |

| 210 Умови домовленості про          |                    |        |          |

| аудиторську перевірку               |                    |        |          |

| 220 Контроль якості аудиторської    |                    |        |          |

| роботи                              |                    |        |          |

| 230 Документація                    |                    |        |          |

| 240 Відповідальність аудитора за    |                    |        |          |

| розгляд шахрайства та помилок під   |                    |        |          |

| час аудиторської перевірки          |                    |        |          |

| фінансових звітів                   |                    |        |          |

| 250 Врахування законів та           |                    |        |          |

| нормативних актів при аудиторській  |                    |        |          |

| перевірці фінансових звітів         |                    |        |          |

| 260 Повідомлення інформації з       |                    |        |          |

| питань аудиторської перевірки       |                    |        |          |

| вищому управлінському персоналу     |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 300-399 Планування                  | Столярова С.О.     |        |          |

| 300 Планування                      | (300-399)          |        |          |

| 310 Знання бізнесу                  |                    |        |          |

| 320 Суттєвість в аудиті             |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 400-499 Внутрішній контроль         | Бутинець Ф.Ф.      |        |          |

| 400 Оцінка ризиків та внутрішній    | (400-499)          |        |          |

| контроль                            |                    |        |          |

| 401 Аудит у середовищі комп'ютерних |                    |        |          |

| інформаційних систем                |                    |        |          |

| 402 Аудиторські міркування стосовно |                    |        |          |

| суб'єктів господарювання, які       |                    |        |          |

| звертаються до організацій, що      |                    |        |          |

| надають послуги                     |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 500-599 Аудиторські докази          | Величко О.Г.       |        |          |

| 500 Аудиторські докази              | (500-520)          |        |          |

| 501 Аудиторські докази - додаткові  | Лісіна В.Ю.        |        |          |

| міркування щодо окремих статей      | (530-580)          |        |          |

| 505 Зовнішні підтвердження          |                    |        |          |

| 510 Перше завдання - залишки на     |                    |        |          |

| початок періоду                     |                    |        |          |

| 520 Аналітичні процедури            |                    |        |          |

| 530 Аудиторська вибірка та інші     |                    |        |          |

| процедури вибіркової перевірки      |                    |        |          |

| 540 Аудиторська перевірка облікових |                    |        |          |

| оцінок                              |                    |        |          |

| 545 Аудит оцінок за справедливою    |                    |        |          |

| вартістю та розкриття інформації    |                    |        |          |

| 550 Зв'язані сторони                |                    |        |          |

| 560 Подальші події                  |                    |        |          |

| 570 Безперервність                  |                    |        |          |

| 580 Пояснення управлінського        |                    |        |          |

| персоналу                           |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 600-699 Використання роботи інших   | Головач В.В.       |        |          |

| фахівців                            | (600-620)          |        |          |

| 600 Використання роботи іншого      |                    |        |          |

| аудитора                            |                    |        |          |

| 610 Розгляд роботи внутрішнього     |                    |        |          |

| аудитора                            |                    |        |          |

| 620 Використання роботи експерта    |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 700-799 Аудиторські думка та        | Гаєвська Н.І.      |        |          |

| висновок                            | (700-720)          |        |          |

| 700 Аудиторський висновок про       |                    |        |          |

| фінансову звітність                 |                    |        |          |

| 710 Порівнювані дані                |                    |        |          |

| 720 Інша інформація в документах,   |                    |        |          |

| що містять перевірені фінансові     |                    |        |          |

| звіти                               |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 800-899 Спеціалізовані ділянки      | Гаєвська Н.І.      |        |          |

| 800 Аудиторський висновок щодо      | (800-810)          |        |          |

| завдань з аудиту спеціального       |                    |        |          |

| призначення                         |                    |        |          |

| 810 Перевірка прогнозної фінансової |                    |        |          |

| інформації                          |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 900-999 Супутні послуги             | Гаєвська Н. І.     |        |          |

| 910 Завдання з огляду фінансових    | (900-930)          |        |          |

| звітів                              |                    |        |          |

| 920 Завдання з виконання погоджених |                    |        |          |

| процедур стосовно фінансової        |                    |        |          |

| інформації                          |                    |        |          |

| 930 Завдання з підготовки           |                    |        |          |

| фінансової інформації               |                    |        |          |

|-------------------------------------+--------------------+--------+----------|

| 1000-1100 Положення з міжнародної   | Лукасевич Б.В.     |        |          |

| аудиторської практики               | (1000, 1004, 1006) |        |          |

| 1000 Процедури міжбанківського      | Бутинець Ф.Ф.      |        |          |

| підтвердження                       | (1001, 1002, 1003, |        |          |

| 1001 Середовище ІТ: автономні       | 1008, 1009, 1010)  |        |          |

| персональні комп'ютери              | Талалаєва І.М.     |        |          |

| 1002 Середовище ІТ: онлайнові       | (1005, 1012)       |        |          |

| комп'ютерні системи                 |                    |        |          |

| 1003 Середовище ІТ: системи баз     |                    |        |          |

| даних                               |                    |        |          |

| 1004 Взаємовідносини інспекторів з  |                    |        |          |

| банківського нагляду та зовнішніх   |                    |        |          |

| аудиторів                           |                    |        |          |

| 1005 Особливості аудиту малих       |                    |        |          |

| підприємств                         |                    |        |          |

| 1006 Аудит міжнародних комерційних  |                    |        |          |

| банків                              |                    |        |          |

| 1008 Оцінювання ризиків та          |                    |        |          |

| внутрішній контроль: характеристики |                    |        |          |

| та особливості в КІС                |                    |        |          |

| 1009 Комп'ютеризовані методи аудиту |                    |        |          |

| 1010 Розгляд питань, пов'язаних з   |                    |        |          |

| охороною довкілля, при аудиторській |                    |        |          |

| перевірці фінансової звітності      |                    |        |          |

| 1012 Аудит похідних фінансових      |                    |        |          |

| інструментів                        |                    |        |          |

| 1013 Електронна комерція: вплив на  |                    |        |          |

| аудиторську перевірку фінансових    |                    |        |          |

| звітів                              |                    |        |          |

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 


Украинская Баннерная Сеть