.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо оскарження рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про судоустрій України”

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180):

1) частину другу статті 85 після слів “може бути оскаржено суддею” доповнити словами “чи особою, зазначеною у частині другій статті 97 цього Закону";

2) у статті 100:

частину п’яту доповнити реченням такого змісту: “Подання скарги на рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності зупиняє перебіг строку дисциплінарного провадження";

частину шосту виключити;

3) у статті 101:

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"1. Суддя чи особа, зазначена в частині другій статті 97 цього Закону, можуть оскаржити рішення кваліфікаційної комісії суддів про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення їм копії рішення";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Суддя, притягнутий до дисциплінарної відповідальності за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, чи особа, зазначена в частині другій статті 97 цього Закону, можуть оскаржити це рішення до Вищої ради юстиції в порядку, зазначеному в частині першій цієї статті. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як у триденний строк після одержання такої скарги надсилає її разом із матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції”.

2. У статті 46 Закону України “Про Вищу раду юстиції” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146):

частину першу після слів “після вручення судді” доповнити словами “чи особі, що ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність судді";

частину четверту після слів “розглядає скарги суддів” доповнити словами “чи осіб, що ініціювали питання про дисциплінарну відповідальність судді";

абзац перший та пункт 1 частини п’ятої після слів “скарги судді” та “скаргу судді” доповнити словами “чи особи, що ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність судді”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 16 березня 2006 року

          N 3552-IV

 

 

 

   


Украинская Баннерная Сеть